Gümrükte kıymetli maden ve taşların son durumu

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları,  Kıymetli maden ve taşların 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması dahilde işleme izni kapsamında gerçekleştiriliyor. Bu konuda sürekli düzenlemeler yapılıyor. Bu yıl izinde bile birçok genelge yayılanmış bulunuyor. En son 9 Temmuz’da bir genelge yayımlandı.

Son durum şöyledir; düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirleri:

1- Dahilde işleme izninin, ithal eşyası Türkiye gümrük bölgesine getirilmeden önce alınması gerekiyor.

2- Tek Pencere Portal Sistemi (TPS) üzerinden iletilen başvurular, dahilde işleme izni almak için tebliğin 1 no.lu ekinde belirtilen bilgi ve belgelerin de dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince kontrol edilmesi gerekiyor.

3- İzin başvurusu, belirlenmiş olan hususların da karşılanıp karşılanmadığı bakımından gümrük müdürlüğünce incelenip ve uygun bulunması onaylanıyor.

İzin başvuru tarihinden geriye doğru 12 aylık dönem içerisinde firma adına düzenlenen tüm izinler kapsamında miktar bazında taahhüt edilen ihracatın asgari %80’inin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kontrol edilerek, ihracat taahhüdünün asgari %80’inin gerçekleştirilmesi şartını sağlamayan izin başvuruları doğrudan gümrük idaresince reddediliyor.

Dahilde işleme izni kapsamında ithal edilebilecek altın miktarı; İlk defa yapılan izin başvurusuna konu dahilde işleme izinlerinde; kapasite raporunda belirtilen, dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının azami 1/4’ü esas alınarak,

Miktar bazında ihracat taahhütlerini, %80-%100 (%100 hariç) arasında gerçekleştirenler için, kapasite raporunda dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının azami 1/2’si esas alınarak,

Miktar bazında ihracat taahhütlerinin %100’ünü gerçekleştirenler için, kapasite raporunda dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının tamamı esas alınarak, belirleniyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Mavi Askı 25 Kasım 2021