25 °C
Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Gümrükte korona önlemleri ve sorunlar

Sayın DÜNYA okurları, gümrük işlemlerinde sürekliliği sağlamak ülke için hayati önem taşıyor. Kuşkusuz gümrük personelinin sağlık durumu da daha önemlidir. Özellikle yurt-dışından gelen yük araçlarının şoförleri/kaptanları ile gümrük personelinin teması çok çok dikkat gerektiriyor. Ki, virüs bulaşmış personel de mevcuttur.

Konunun önemine binaen, gümrük kapıları yolcu giriş ve çıkışlarına kapatılmış bulunu-yor.
Gümrüklerde iş takipçilerinin gümrük personeli ile temasları minimuma indirilmiştir. Personel sayısının yarıdan fazla azaltılması uygulamasına gidilmiştir. Yurt dışı toplantıları zorunlu olmadıkça durdurulmuştur. Toplantılar/sosyal etkinlikler askıya alınmıştır.
Sınavlar ertelenmiştir.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 25’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; hangi amaçla olursa olsun tüm ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan ve tüm kuşların, yol-cu beraberi ve ticari kapsamda ülkeye girişi askıya alınmıştır.

Yükümlülerin mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesini teminen, ikinci bir talimatımı-za kadar tüm transit süre sınırı aşımlarında para cezası uygulanmaması talimatı taşra teşkilatına verilmiştir.

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “koruyucu mas-ke (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler)” “tulum (koruyucu iş elbisesi)” “sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler)” “gözlük (koruyucu gözlükler)” “tıbbi steril/non-steril eldiven ve kolonya/dezenfektan gibi ürünlerin ihracı ön izne bağlanmıştır.

Ancak; Kumanyacıların gemi teslimatlarındaki hassasiyet gümrüklerce dikkate alınması-na karşın İhracat Genel Müdürlüğünce insan sağlığı bakımından konunun yeniden değerlendirmesini bekleniyor.

Gümrük müşavirleri sahadaki ve ofisteki personelini azaltmış durumda. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri özellikle antrepolarda görevli personelini Bilim Kurulu’nun belirlediği önlem çerçevesinde bilgilendirmiş ve korunma önlemleri almışlardır.

Umarım kısa zamanda bu virüs etkilerini bertaraf edilir ve gümrük personeli tüm vatandaşlar gibi risk altından kurtulmuş olur. Keza, ekonominin dış ticarete bağımlılığı dikkate alınınca en az zararla atlatılması herkesin yararına olacaktır.

Bu arada, Gümrük Müşavirleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlikleri firmalarının hizmet sektöründe olduğu dikkate alınarak hizmet sektörünün de belirtilen destekler-den yararlanmasının önü hükümetçe açılmalı. Konu ile ilgili muğlaklık halen devam ediyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap