22 °C
Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Gümrükte royalti ve lisans vergilendirmesi

Gümrük vergilendirme sistemine göre eşya kıymeti önem taşıyor. Bu kıymet içine royalti ve lisans ücretlerinin girip girmemesi tartışmalı bir konudur. Bu konuda muhtelif yargı kararları bulunuyor.

Mevzuatımıza göre; ithal eşyasına ilişkin royalti veya lisans ücretlerine ilişkin alınacak kararlarların nesnel ve ölçülebilir verilere dayanması gerekiyor.

Gümrük kıymetine eklenecek royalti veya lisans ücretinin, kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olması, kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu olarak yapılması, gerekiyor.

Royalti veya lisans ücretinin ithal edilen eşya ile ilgili olması koşulu nasıl açıklanıyor?

Lisans veya royalti sözleşmesi kapsamında devredilen haklar ithal konusu eşyada cisim buluyorsa veya ithal eşyası söz konusu haklar kullanılarak imal ediliyorsa, royalti veya lisans ücreti ithal eşyası ile ilgilidir. Eğer ithal eşyası royalti veya lisans ücreti ödenen marka ile bağlantılı ise bu ücretin ithal eşyası ile ilgili olduğu kabul edilir.

Aksine bir delil olmadıkça royalti veya lisans ücreti, ithal edilen eşyanın fiyatı, miktarı veya tutarına bağlı olarak belirleniyorsa, aynı durumda ithal edilip satılan eşyanın yeniden satışına bağlı olarak hesaplanıyorsa, ithal edildikten sonra sulandırma, ambalajlama veya montaj gibi küçük işlem gören eşyada işlem sonrası elde edilen ürüne bağlı olarak hesaplanıyorsa, ithal edilen eşya ile ilgili olduğu söyleniyor.

İthal eşyasının, küçük işlemler haricindeki imalat nedeniyle bir başka eşyanın bünyesindeki maddelerden biri veya bir parçası olması, royalti veya lisans ücretinin ithal edilen bu eşya ile ilgisinin kurulmasına engel teşkil etmez. Royalti veya lisans ücretinin ithal edilen eşyanın yanında diğer eşya, hak veya hizmetleri de kapsaması durumunda, toplam ücretin sadece nesnel ve ölçülebilir verilere dayanılarak eşya ile ilgisi kurulup hesaplanabilen kısmı ithal edilen eşyanın gümrük kıymetine dahil ediliyor. Ödenen veya ödenecek royalti veya lisans ücretinin hesaplanabilmesi halinde nesnel ve ölçülebilir verilerin bulunduğu kabul ediliyor.

Royalti veya lisans ücretinin ithal eşyasının satış koşulu olması nasıl açıklanıyor?

Royalti veya lisans ücretinin kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu olması, ithal edilen eşyaya ilişkin olarak ithalatçı tarafından yapılan veya yapılacak royalti veya lisans ödemesinin ihracatçı ve ithalatçı arasındaki alım-satımın gerçekleşmesinde vazgeçilmez ve esaslı bir unsur olması, gerekiyor.

Belirleyici unsurların ön önemlisi, alıcının söz konusu eşyaları royalti veya lisans ödemesi yapmadan alıp alamayacağıdır. Royalti veya lisans ücreti satışın koşulu olarak ödendiği sürece üçüncü kişiye ödeme yapılmasının satıcıya yapılan ödemeden bir farklılığı yoktur.

Üçüncü taraflara ödenen royalti veya lisans ücretleri de dahil olmak üzere royalti veya lisans ödemesinin ithal edilen eşyaların satış koşulu olarak yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi için her olay bazında, satış ve lisans anlaşmaları ile diğer ilgili bilgiler arasındaki bağlantı da dahil olmak üzere satış ve ithalatı ilgilendiren tüm faktörlerin değerlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda çok özel bilgilerin çok özel çaba ile firmalarımıza öğretilmesinde yarar bulunuyor. Aksi takdirde, büyük cezalarla karşılaşılması kaçınılmaz oluyor.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.