‘Güneş’ fabrikasının 4’üncü ayında kapasiteyi ikiye katlayan imzayı attı

Vahap MUNYAR
Vahap MUNYAR İŞ DÜNYASINDA DİYALOG vahap.munyar@dunya.com

19 AĞUSTOS 2020, Başkent Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Ankara…

Kalyon Enerji’nin China Elektronics Technology Corporation (CTEC) işbirliği ile kurduğu Güneş Teknolojileri Fabrikası’nın açılışı var.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı açılış törenindeki konuşmasında şu sözü verdi:

- Yıllık 500 megawat kapasiteyle güneş paneli üretmeye başladık. Bu yıl içinde kapasiteyi 1000 megawata çıkarıp, ihracatı da gündeme alacağız.

400 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası kapasitesini 1000 megawata çıkaracak adım açılıştan 4 ay sonra atıldı.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ile CTEC Yönetim Kurulu Başkanı Zhaoxiong Chen, ekipleriyle birlikte 9 Kasım’da görüntülü platformda buluştu.

Kalyoncu ve Chen’in görüşmelerinin sonunda karar verildi, imzalar atıldı:

- Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nın kapasitesi 500 megawattan 1000 megawata çıkacak. Yani, kapasite ikiye katlanacak.

Cemal Kalyoncu, imza sonrası şu mesajı verdi:

- Ülkemizin ve insanımızın geleceği adına yenilenebilir enerji kaynaklarına üst üste yeni yatırımlar yapıyoruz. Fabrikamızı yeni açmamıza rağmen yatırımımızı büyütme kararı aldık.

Türkiye’nin güneşte yüksek enerji potansiyeline sahip olduğuna işaret etti:

-Ayrıca, dünyada yükselen ihtiyaca bakınca ihracat kapılarının açık olduğunu görüyoruz. Hem yurt içinden, hem de yurt dışından ciddi talepler söz konusu.

CETC ile verimli bir işbirliklerinin olduğunu belirtti:

- Mevcut fabrikamızı kurarken CETC ile birlikte çalıştık. Kapasite artışı yatırımı için gerekli ana ekipmanların satın alınmasını öngören bir anlaşmaya da imzayı yeni attık.

Kapasite artışı yatırımında ilk üretimin 2021 yılı haziran ayında başlayacağını kaydetti:

- Kapasite artırımıyla birlikte şu anda 1400 olan istihdam 2 bin 100 kişiye çıkacak.

Kapasite artışıyla ilgili yatırım harcamasını da paylaştı:

- Kapasiteyi iki katına çıkarmak için 100 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Böylece Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’na yaptığımız yatırım toplam 500 milyon doları bulacak.

Kalyoncu, ardından 19 Ağustos 2020’de hizmete giren fabrikayla ilgili bilgileri yineledi:

- Ar-Ge dahil güneş paneli üretiminin 4 aşamasını tek çatı altında toplayan tek fabrikayı kurmuş olduk. Söz konusu 4 aşama “ingot, wafer, hücre ve panel”den oluşuyor.

Ar-Ge merkezindeki araştırmacı sayısının 100’e ulaşacağının altını çizip, ekledi:

- Ar-Ge Merkezi’nde üniversite-sektör işbirliği kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi, ODTÜ Güneş Araştırmaları Merkezi ve TÜBİTAK ile ortak projeler yürütülecek.

Ar-Ge Merkezi’nin çalışma planını şöyle özetledi:

-Dünyanın önde gelen, alanlarında uzman kurum ve kuruluşlarıyla Ar-Ge ortaklıkları yapılarak yerli ve milli teknolojinin üretilmesinin yanı sıra yerli yan sanayi-hammadde zincirinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikasının hizmete girişinin 4’üncü ayında kapasiteyi iki katına çıkarmak için kolları sıvaması, Türkiye’de güneş enerjisi potansiyelini görmesinden kaynaklanıyor.

Teknoloji gelişip, maliyet azaldıkça güneş enerjisi yatırımları artacak gibi görünüyor.

Karapınar’da kurulu güneş enerjisi gücü 40 megawatı buldu

KALYON Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, yüzde 75’in üzerinde yerlilik oranıyla ürettikleri güneş panellerini 1GW kurulu güç ile Türkiye’nin en büyüğü olacak Karapınar Güneş Enerjisi Santralı’nda kullanmaya başladıklarını belirtti:

- Santral 20 milyon metrekare alana yayılacak. Bu, 2 bin 600 futbol sahası anlamına geliyor.

Santralın yılda 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacağını kaydetti:

- Karapınar'da toplam yatırım 1 milyar doları bulacak.

Yapımı devam eden santraldaki mevcut durumu paylaştı:

- Kurulumuna 19 Ağustos 2020'de başladığımız Karapınar Güneş Enerjisi Santralı'nda şu ana kadarki güç 40 megawata ulaştı. Elektrik üretimine de başladı.

EFQM, krize karşı şirketlerin direncini artırıyor

TÜRKİYE Kalite Derneği (KAL-DER) Başkanı Görgün Özdemir, 29’uncusu yarın başlayacak "Kalite Kongresi” öncesinde sohbet ederken Türkiye’de öncülüğünü yaptıkları yönetim modeline işaret etti:

- EFQM (European Foundation for Quality Management-Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı)

EFQM modelinin şirket ve kurumlar üzerindeki etkisine dikkat çekti:

- Modelin kriterlerinden biri sürdürülebilir değer yaratmaya odaklı strateji geliştirme. EFQM modelini uygulayan şirketler, bir stratejik plan oluşturmak zorundalar. Bu planı uygulamaları, şirketlere kriz anında mücadele ile ilgili avantaj sağlıyor.

Modelin şu yanının altını çizdi:

- EFQM modeli, “Toplumla, çalışanla, müşteriyle, tedarikçilerle güven verici bağ-iletişim kurulması önemlidir” diyor. Modelin bu yanı, pandemi döneminde etkisini olumlu yönde gösterdi.

Modelde "risk yönetme kriterPnin de olduğunu kaydetti:

- Kurumların karşılaşabilecekleri riskleri önceden belirlemeleri isteniyor. “Kültürel riskler, işgücü ile ilgili riskler, finansal riskler, operasyonel riskler, siber güvenlik” tanım içinde yer alıyor. Bunlara karşı planlar geliştirip, uygulamaları sağlanıyor.

Yarın başlayıp iki gün sürecek Kalite Kongresinin online gerçekleşeceğini bildirdi:

- Dünyayı etkileyen değişimin ardından ortaya çıkan küresel fırsatlar, günlük hayattan çalışma süreçlerine kadar birçok alanda oluşan yeni şartlar, bunların Türkiye'ye getirdiği jeo-ekonomik avantajlar tartışılacak.

Birçok şirket ve kurumda "Avrupa Kalite Yönetimi" modelinin olumlu yansımasına tanık oldum.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar