Güven duyduğun kaynağın etiğini sorgulamazsın

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM seref.oguz@dunya.com

Güven; İnanma ihtiyacının var ettiği duygu… Birine, bir şeye, bir ideale, davaya bağlanma hissi. Bir şeyden umulan, beklenen niteliğe inanıp ona göre davranma… İtimat. İman, sadakat, sırdaşlık, itibar, inanç… Güven duyulan olman için önce senin güven duyman gerekir.

Güven, duyulduğu kaynağın etiğini sorgulamaz. Ahlak endeksinde; İyiye- kötüye, mantık ekseninde; doğruya-yanlışa, estetik ekseninde; güzele- çirkine bakmaksızın bağ oluşturur. Yeter ki bu bağ ile umulan her ne ise ondan ihanet görmesin.

Tüketici güveni tarihi düşük seviyelerde

Güven, bir sonraki adımın navigasyonudur. Güvenmeden atılan her adım; tereddüttür. Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Ekim ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre %13,10 düşerek 51,46 değerini almış. Detayda; tüketicinin hem kişisel mevcut durum hem de gelecek algısı gerilemiş.

Küresel piyasalarda stagfl asyon tartışmaları ile azalan risk iştahı ve içeride para politikasındaki gevşemenin etkisiyle sert yükseliş gösteren döviz kurları ve enfl asyonist eğilimler Tüketici Güvenindeki gerilemenin temel nedenleri olarak öne çıkıyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Tüketici güven endeksi nedir?

Tüketicilerin kişisel mali durumları, genel ekonomiye dair mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçer bir göstergedir.

Endeks 0 ile 200 aralığında değer alır. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösterir.

Tüketici güvenindeki düşüş neyi ifade ediyor?

Endeksin gerilemesi ekonomide geleceğe ilişkin kaygıların arttığını gösterir ve harcama eğilimlerini etkiler.

not

ALLAH’TAN BAŞKASINA GÜVEN OLMAZ

Doların üzerinde; “Güvenimiz Allah’adır” yazar. Aslında bu bir inanç ifadesi… Ancak derininde, güvensizliği de saklayan bir ifade; “Allah’tan başkasına güven olmaz.”

Doğrudur, dolar hakkında kim ne söylerse yalan söyler zira o söze güvenme diye uyarır bu mesaj…

Peki ya güvenmez isen? Başına geleceklerden artık bu banknotun arkasındaki gücü sorumlu tutamazsın. Risk gerçekleştiğinde, Allah’a yakarmaktan başka çaren kalmamıştır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar