22 °C
Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

İFMC’nin İktisatçılar Haftası'nın 40'ıncısı gerçekleşirken...

Perşembe günü İktisat Faükültesi Mezunlar Cemiyeti’nin Başkanı Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan Pekiner ziyarete gelip, 1974 yılından bu yana düzenlenen  İktisatlılar Haftası'nın 40’ıncısının bugün başlayarak üç gün devam edeceği bilgisini verdiler. Ve 40 yıl içinde gelen siyasetçiler, katılımcılar ve işlenen konularla ilgili bilgiler aktardılar. Bu toplantılar Prof. Yüksel Ülken’in başkan, Şeref Özgencilin Genel Sekreterliği döneminde başlatılıp, bugüne kadar bütün İFMC başkanları döneminde aralıksız devam etmiş. 

Adıyaman, “Haftaların programı hazırlanırken her zaman dönemin dünya ve Türkiye’deki  güncel sorunlarıyla ilgili farklı sektörlerden, farklı görüşteki kişileri bir araya getirip bir platform oluşturulduğunu, İktisatlılar Haftasına Başbakan, yasaklı siyasetçi ve Cumhurbaşkanı olarak en çok katılan siyasetçinin 14 kez katılan Süleyman Demirel olduğunu, Abdullah Gül, Ecevit, Baykal, Mesut Yılmaz, Davutoğlu gibi birçok siyasetçinin de haftalara katıldığını belirtti.

Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanlığı yayınları arasında yer alan kitapta “üç altın üçgen”den söz ederken bunların siyaset konusunda Taksim Toplantıları, ekonomi konusunda İktisatlılar Haftaları ve güvenlik konusunda Harp Akademileri toplantıları olduğunu belirttiğini de Adıyaman ziyareti sırasında  anlattı.

Bu yıl 40’ıncısı düzenlenen İktisatlılar Haftası "Krizin Bugünü, Kapitalizmin ve Demokrasinin Geleceği” başlığını taşıyor.

Birinci günün iki oturumundan ilki “Dünya ekonomisi nereye? -kapitalizm ve kriz-” başlıklı, İkincisi “Büyüme kim için, ne için, ne pahasına... " başlıklı.

İkinci günün ilk oturumunun başlığı “Türkiye’de hukukun dönüşümü ve devletin yeniden yapılanması” ikinci oturumun başlığı ise “Beşeri sermaye kaynağı olarak. Türkiye’de eğitimin yapısal sorunları.”

Üçüncü günün ilk oturumu “Türkiye’nin Ortadoğu Politikaları”, ikinci ve son oturumu ise “Demokrasimizin fay hatları, travmalarımız” başlıklarıyla yapılacak.

İktisatlılar Haftası'nın bir başka özelliği de “ahte vefa” ile her günün bir rahmetli veya duayen hoca adına adanması. Bu yılın ilk günü Prof. Dr.Taner Berksoy, ikinci günü rahmetli Prof. Dr.Nevin Ateş, üçüncü günü ise Prof. Dr. Bengü Dereli’ye Armağan olarak düzenleniyor.

Bir üniversite mezunlar cemiyetinin 40’cısını düzenlediği gelenekselleşmiş bu toplantısı, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki oturumlarla  gerçekleştirilecek.

1974 yılından bu yana çoğuna katılıp faydalı ve önemli tartışmalara tanık olduğum İktisatlılar Haftasını, düzenleyen İFMC her yıl toplantılar sonrası yayın organı İktisat dergisinde oturumların tutanaklarını da yayınlayarak, belgesel bir sergilemeye fırsat veriyor.

Üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin süreklilik taşıyan bu tür toplantıları entellektüel hayatımızın gelişmesine önemli katkıda bulunuyor. İktisat Mezunlar Cemiyetini 40’ıncısına ulaştırdığı İktisatlılar Haftası nedeniyle kutlar, devamını dilerim.