2 °C
Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

IFM'de idari-mali ve hukuki altyapı çözmeli

Atalay Şahinoğlu - İstanbul Ticaret Odası Eski Başkanı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi

Hükümetin ülke ekonomisinin güçlenmesi yönünde aldığı ve alacağını ilan ettiği yapısal reform paketlerinin başarıya ulaşması için en önemli kaldıraç; Finansal kaynaktır. Bilindiği gibi yatırımlar için gerekli finansal ihtiyaçlar basit olarak; İç ve dış olmak üzere iki kaynaktan temin edilir.

İç kaynak oluşumu, o ülkede yaşayan toplumun tasarruf, imkan ve alışkanlıkları ile direkt ilgilidir. Türkiyemiz bu yönden maalesef ki cazip bir performans göstermemektedir. Bir ülkenin tasarruf miktarının arttırılması ve geliştirilmesi kısa vade de mümkün değildir. Dış kaynak ihtiyacı da bir ülkeye yıllık olarak giren ve çıkan toplam döviz miktarı arasındaki ilişki ile ölçülüdür.

Yani ülkeye toplam giren döviz miktarı, ülkeden çıkan toplam çıkan döviz miktarından daha fazla ise; ülkede “cari fazla” olarak ifade edilen olumlu bir finansal güç birikimi mevcuttur. Aksinde, yani çıkış fazla ise; O zamanda “cari açık” olarak ifade edilen döviz eksikliği var demektir.

Bir ülkede ekonomik yaşamı sürdürmek ve ekonomik gelişmeyi başarabilmek için döviz mevcudu çok önemlidir. Bu yönüyle ülkemize baktığımızda döviz temini yönünde önemli gelişmeler olmasına rağmen toplam döviz çıktımız toplam döviz girdimizden fazladır. Yani ciddi bir cari açık taşımak durumundayız. Bu göstergeler sonuç olarak ülkemizin ekonomik yaşam ve ekonomik kalkınmasının temel unsuru olan yapısal reform mahiyetindeki yatırımlarının finans ihtiyacının borç alınarak karşılanmak zorunluluğunu ortaya koymaktadır.
Her ne kadar “Borç yiğidin kamçısıdır” ifadesi hoşa gider görünse de bu ifadeye fazla bel bağlamamak gerekir. Çünkü borcun bulunma zorlukları ve maliyeti yapılacak yatırımın fizibilitesi yönünden çok önemli sonuçlar doğuran unsurlardır.

Konuyu fazla uzatıp, “ekonomi dersi verirmiş” gibi bir duruma büründürmeden çok önemli bir kararla kurulma aşamasındaki “İstanbul Finans Merkezi’ne” değinip, sözü; Yapım iradesi mevcut olup, fizik altyapısının gelişmesine rağmen idari-mali ve hukuki boyuttaki kararları bekleyen durumuna getirmek istiyorum.

Evet; Dünyada çok başarılı uygulamaları olan “Finans Merkezleri”; kurulu oldukları ülkelere özellikle yabancı kaynak girişinde çok başarılı sonuçlar sağlamakta olup, anılan ülkelerin ekonomilerine çok büyük katkıları olmaktadır.

Ülkemizde de hükümetimizce kurulma kararı alınarak, İstanbul’un çok önemli bir bölgesinde fiziki yeri ayrılıp, “TOKİ” yönetimine bırakılmış bir “İstanbul Finans Merkezi” projesi mevcuttur.
Ekonomik önemli dolayısıyla; Türk finans kesimi ve dinamik Türk inşaat müteşebbisleri bölgenin fiziki gelişmesi için önemli yatırımlar yapışlar ve yapmaktadırlar.

Beklenen; Yine hükümetimizin anılan sistemin dünyadaki benzerlerine uygun tarzda ve hatta onlarla rekabet üstünlüğü sağlayacak düzeyde idari-mali ve hukuki altyapısının oluşturulmasına yönelik kararları alarak uygulamanın başlamasına start vermesidir.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın, sayın Başbakan’ın ve ilgili bakanların her platformda seslendikleri “IFM” projesinin bir an evvel hayata geçirilmesi ülkemizin ekonomik kalkınmasına yönelik yeni kararların ve bundan sonra alınacak olanların finansal ihtiyacının karşılanmasında çok önemli bir kaldıraç olacaktır. Bunların yanında ve de belki de çok daha önemlisi, dış borç talebini ortadan kaldırarak veya anılan talebi minimum seviyeye indirerek kaynak kullanım maliyetinin düşürülmesi ve lobi faaliyetleri fonksiyonunu kırarak faizlerin aşağı çekilmesi yönünde sağlayacağı faydadır.

Dileğimiz İstanbul Finans Merkezi “IFM” projesinin eksiklerinin bir an evvel tamamlanması; Alınmış ve alınacak ekonomik kararların başarıya ulaştırılmasındaki rolüne bir an evvel kavuşturulmasıdır.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.