İhracat beyannalelerinde imalatçı bilgilerine kolaylık

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

İhracat beyannamelerine kaydedilen her bilginin bir önemi vardır. Gümrük beyannamesi üzerinde münhasıran ihraç eşyasının imalatçısına ilişkin bilgilerin kaydedilmesi için oluşturulan bir alan bulunmaması nedeniyle bazı sorunların yaşandığı biliniyor.

Bununla birlikte, ihracatçı firmaların isteğine bağlı olarak beyannamenin 44 no.lu alanına imalatçı firma bilgilerinin kaydedilmesi mümkün bulunuyor.

Esasen, beyanname ekinde yer alan belgelere ilişkin ayrıntılı bilgi (adı, seri numaraları, tarihleri, kayıt numarası, vb) bu kutuya yazılır (İhracat izni/lisansı numarası, hayvan ve bitki sağlığı ile ilgili düzenlemelere ilişkin bilgiler, konşimento numarası, vb). Ayrıca, transit işlemlerinde hareket idaresince Türkiye Gümrük Bölgesinde güzergah belirlenmesi durumunda söz konusu güzergah bu kutuya yazılır. Bu kutunun ek bilgi kodu (E.B. Kodu) adlı alt-bölümü boş bırakılır.

Dahilde İşleme Rejimi kapsamı dışında kalan ihracatlara ilişkin gümrük beyannamelerinin 44 no.lu alanına imalatçı firma bilgilerinin kaydedilmiş olması halinde beyannamenin onay ve kontrolüne ilişkin işlemlere devam edileceği, imalatçı firma bilgisinin düzeltilmesi ya da değiştirilmesine yönelik taleplerin karşılanmayacağı hususunda beyan sahiplerinin bilgilendirilmesi daha önce duyurulmuştu.

Bu düzenleme bazı şikayetlere konu olmuş ki yeni bir düzenleme yapıldı.

Anlaşıldığı kadarıyla, ihracat beyannamelerinin kalem ekranında yer alan "imalatçı vergi kimlik numarası" alanına yükümlülerce beyannamenin 44 nolu alanında beyan edilen imalatçı firmanın vergi kimlik numarası yerine sehven kendi vergi numaralarını girdikleri, söz konusu hatanın düzeltilmesi taleplerinin ise gümrük müdürlüklerince reddedildiği anlaşılmaktadır.

Gümrükler Genel Müdürlüğünce yapılan yeni düzenlemede şöyle deniliyor; İmalatçı firma bilgisinin beyannamenin 44 no.lu alanına kaydedilmiş olması halinde söz konusu bilginin düzeltilmesi ya da değiştirilmesi taleplerinin karşılanmaması gerekmekte olup ihracat beyannamelerinin kalem ekranında yer alan "imalatçı vergi kimlik numarası" alanında ise herhangi bir bilginin bulunmadığı durumlarda bilgi girişine ya da hatalı bilgi bulunması halinde düzeltme yapılmasına ilişkin taleplerin mevzuat dahilinde karşılanması gerekiyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar