İhracatta KDV iadeleri gecikirse ekonomi kilitlenir

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Bülent AK - YMM / E.Baş Hesap Uzmanı- E. Ankara Defterdar V.

Çin’de çıkan COVID-19 salgını dünyanın dört bir yanına çok hızlı bir şekilde yayıldı. Ülkemiz başlangıçta alınan önlemlerle korunmayı başarsa da, salgının bulaşıcılığı karşısında çaresiz kaldık ve yayılmasına engel olamadık.

Bazı temel ekonomik göstergelerimiz

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, 2019 sonunda Türkiye’nin toplam brüt dış borç stokunun 436,9 milyar dolar olduğu açıklanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, turizm geliri 2019 yılında 34,5 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, 2019 yılı ihracatımız (FOB) 180.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışında işçi olarak çalışan yaklaşık 4 milyon civarında vatandaşımız, ülkemize ciddi tutarda döviz girdisi sağlamaktadır.

Mücbir sebep kapsamında olan mükellefler

KDV beyannamesini süresinde verebilir ve KDV iadesi talebinde bulunabilir

Mücbir sebepten yararlanan mükelleflerimiz Mart, Nisan ve Mayıs dönemlerine ilişkin Katma Değer Vergisi beyannamelerini, 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’yle kendilerine tanınan imkan çerçevesinde 27/7/2020 Pazartesi günü sonuna kadar verebileceği gibi, arzu ederlerse normal kanuni sürelerinde vererek, varsa KDV iadesi talebinde bulunabilir.

Şubat 2020 dönemi KDV iadesi taleplerine ilişkin değerlendirmemiz

Şubat 2020 dönemine ilişkin, 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV beyannamelerinin verilmesi ve tahakkuk edecek vergilerin ödenme süresi 24 Nisan 2020 tarihine uzatılmıştır. Dolayısıyla, iki hafta sonra tüm mükellefler KDV beyanlarını vermiş olacağından, karşıt inceleme yapılması ve KDV İadesi Tasdik Raporunun düzenlenmesinde sorun çıkmayacaktır.

Mart, Nisan ve Mayıs 2020 dönemleri KDV iadesi taleplerine ilişkin değerlendirmemiz

Mücbir Sebep kapsamındaki mükelleflerin Mart, Nisan ve Mayıs 2020 dönemlerine KDV beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Buna göre, KDV iadesi talep edecek mükelleflerin etkilenme düzeyi, mücbir sebeplerden yararlanan mükelleflerden satın alınan mal ve hizmetlerinin yoğunluğuna bağlı olarak değişecektir. Örneğin, bisküvi imal ederek, hem iç piyasa satışları olan, hem de geniş çapta ihracatı olan bir firmanın KDV iadesi talebinde bulunması halinde, bu firma çok fazla etkilenmeyecektir.

Mücbir sebep kapsamında bulunan sektörlerden yoğunluklu olarak hammadde ve malzeme temin ederek imalat yapan ihracatçı firmalarımızda ise, KDVİRA sistemi tarafından üretilen “Kontrol Raporları”nda “GEK06. Alt Mükelleflerin Fatura Beyan Tutarlılığı Kontrolü” segmenti çalışacak ve çok sayıda uyumsuzluk görünecektir. KDV Uygulama Genel Tebliği’nin 4/E-5 bölümünde belirtilen şekilde banka dekontu, çek vb. ödeme belgeleri ile taşıma, depolama, sigorta vb. belgelerini sunmak suretiyle, işlemlerin gerçekliği ortaya konulabilecektir.

Mart, Nisan ve Mayıs 2020 d önemlerine ilişkin olarak, KDV İadesi Tasdik Raporları yazılırken bazı sıkıntılar çıkması olasıdır. Özellikle, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin karşıt incelemelerinde, yukarıda belirtilen prosedürü uygulamak kaydıyla, vergi idaresinin yapılan karşıt incelemeyi yeterli görmesi ve gereken anlayışı göstermesi lazım gelir.

İhracata destek vermek zorundayız

Çizmiş olduğumuz ekonomik panoramanın bütününe baktığımızda; turizm ve işçi dövizi gelirlerimizde dramatik yönde düşüşler olması durumunda, ülkeye döviz girdisi sağlamak için, geriye elimizde ihracat gelirlerimizi artırmak yahut en azından korumaya çalışmaktan başka bir enstrüman kalmadığını gösteriyor. Bu çerçevede, ihracat şampiyonu firmalarımızın ihracatta KDV alacaklarının bekletilmesi lüksüne sahip değiliz. İhracatçı firmalarımıza destek verilmesi ve ayakta tutulması, ülkemizin ödemeler dengesini sağlamaya çalışmak yönünden hayati bir önem taşımaktadır. Olağanüstü günler ve sorunlar yaşıyoruz. Olağanüstü sorunlara, olağanüstü çözümler üretmek zorundayız.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar