İhtisas serbest bölgelerinde destekler belli oldu

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi yürürlüğe girdi. Esasen bu genelge önceden hazırlanmıştı. İmzalandığı tarihte yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan bu genelgenin amacı haziran ayında yayımlanan İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi şeklinde belirtilmiş bulunuyor.

Yeni uygulama genelgede detaylı olarak açıklanmış olup önemli desteklerin altını çizmek gerekirse; bölgede faaliyette bulunan kullanıcılara Nitelikli Personel Ücret Gideri Desteği ve Kira Gideri Desteği veriliyor.

En fazla 10 nitelikli personelin aylık brüt ücretlerinin %50’si oranında ve personel başına en fazla 15 bin dolara kadar destek verilebiliyor.

Keza; arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları için de %50 oranında ve yıllık en fazla 75 bin dolara kadar destek verileceği belirtiliyor.

Bu desteklerin en fazla beş yıl süre ile geçerli olacağını bilmekte yarar bulunuyor.

Nitelikli Personel Ücret Gideri Desteği ve/veya Kira Gideri Desteği Kapsamına Alınma Talebine İlişkin Dilekçe, Taahhütname ve Başvuru Formu ile Bölge Müdürlüğü’ne başvurulması gerekiyor. Başvuruda, Sanayi Sicil Belgesi ile Kapasite Raporu’nun ibrazı zorunlu tutuluyor. Bölge Müdürlüğü, kullanıcının iş yerinde yapılacak denetim sonucunda hazırlanacak tutanak ile birlikte başvuru evrakını, bölge işleticisinin görüşü ve kendi görüşünü ekleyerek Genel Müdürlüğe iletmesi gerekiyor. Genel Müdürlüğün başvuruyu uygun görmesiyle birlikte kullanıcı destek kapsamına alınabiliyor.

Kullanıcının yararlanacağı destek unsurları, desteklerden yararlanmaya başlayacağı ve desteklerin sona ereceği tarihler ile izlemeye ilişkin özel şartlar, Genel Müdürlük tarafından kullanıcıya bildirilmek üzere Bölge Müdürlüğüne iletiliyor.

Nitelikli Personel Ücret Gideri Desteği, kullanıcıların, Türkiye’deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren bölümlerinin lisans programlarından mezun olmuş, tam zamanlı olarak istihdam ettikleri ya da edecekleri azami on personele ödedikleri ücret dâhilindeki giderleri için veriliyor. Desteğe esas tutar, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi ile sosyal güvenlik primlerinin brüt ücretten düşülmesiyle bulunuyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Mavi Askı 25 Kasım 2021