15 °C
Mahmut SABAH
Mahmut SABAH KAYSERİ'den kayseri@dunya.com

İki milli park ve doğa turizmi eylem planı

Yıl 1997, aylardan haziran... Kayseri Valiliği, Aladağlar Milli Parkı'nın turizme açılması için bir dizi çalışma başlatır. Düzenlenen geniş kapsamlı toplantılara, Adana ve Niğde valileri de katılır. Konu enine boyuna tartışılır. Katılımcılar, Kapuzbaşı takım şelaleleri, Hacer ormanları ve Yedigöller gibi birbirinden alımlı doğa harikalarının bir arada bulunduğu milli parkın turizme açılması konusunda hemfikirdir. Komşu üç ilin ortak çalışma yapmasına karar verilir. Ve tabii, bir de sonuç bildirgesi hazırlanacak, gereğinin yerine getirilmesi istenen ortak görüşler şöyle açıklanacaktır:

• Aladağlar Milli Parkı sahip olduğu jeolojik, jeomorfolojik, hidrolojik, floristik, funistik ve peyzaj açısından ülke ölçeğinde önemli ve ağırlığı olan bir alandır. Demirkazık Zirvesi, Emli Vadisi,Yedigöller Platosu, Hacer Ormanları ve Kapuzbaşı Şelaleleri, milli parkın başlıca ilgi odaklarını oluşturmaktadır.

• Diğer bazı koruma alanlarına göre, Aladağlar Milli Parkı sahip olduğu topografik karakterinden olayı, henüz doğal nitelikleri bozulmamış bir alandır. Dolayısıyla sahanın planlanması açısından bu durum önemli bir kolaylık sağlayacaktır.

• Sahanın sahip olduğu kaynak değerlerin korunarak devamlılığının sağlanması için bir an önce milli parkın uzun vadeli gelişim planının (master plan) hazırlanması gerekmektedir.

• Milli park kararından etkilenen çevre köylerin bu karar sonucu ortaya çıkan ekonomik kayıplarına alternatif geçim kaynakları yaratılarak karşılanması ve milli parkın gerektiği ölçüde korunmasının sağlanması ve bu amaçla milli parka olabilecek antropojen etkileri en aza indirecek tedbirlerin alınması zorunludur.

• Yapılacak çalışmalar Kayseri Valiliği'nin, Niğde ve Adana valilikleri koordinasyonu ile düzenlenmelidir.

• Dünyada Demirkazık Zirvesi ile çok iyi tanınan Aladağlar Milli Parkı, ayrıca Hacer Ormanları, Kapuzbaşı Şelaleleri, Emli Vadisi gibi ziyaretçi potansiyeli yüksek değerlerin de tanıtılması ve bu tanıtımın Kapadokya ve Sultansazı Kuş Cenneti gibi merkezlerle bütünleştirilmesi gerekmekte.

• Milli parka ulaşım sağlayan gerek Kayseri ve Niğde, gerekse Adana'den gelen yaklaşım yollarının niteliksel açıdan bir an önce iyileştirilmesi gerekir.

• Yöre insanının doğa koruma, turizm ve el sanatları konusunda eğitilmeleri için valiliklerce uygun tedbirlerin alınması gerekmektedir. Aladağlar Milli Parkı'nın kaynak değerlerinin etkin bir şekilde korunması ve layıkıyla yönetilmesi için mevcut milli park yönetim modelinin gözden geçirilerek, bir an önce Aladağlar Milli Park Müdürlüğü'nün kurulması, alt ve üstyapı ihtiyaçlarının karşılanması zorunludur.

Ve... Yıl 2016 mevsim sonbahardır. Erciyes Kış Sporları Merkezi, bir kez daha Aladağlar'ı 'turizme açma' amaçlı bir çalıştaya ev sahipliği yapmaktadır. Bir önceki toplantının üzerinden neredeyse 20 yıl geçmiştir. Ortada ne o 'bildirge' den, ne de 'sonuç'larından söz eden vardır. Zira, bahse konu 'çözüm' önerileri, parka ulaşım yollarında yapılan iyileştirme çalışmaları dışında, tamamen lafta kalmıştır.

Çalıştayın ana teması yine “Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı”dır. Konu bir kez daha masaya yatırılacak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü adına yapılan konuşmada özetle şöyle denilecektir: “Kayseri tabiat turizmi bakımından hazine niteliğinde. Aladağlar Milli Parkı her ne kadar üç ili kapsıyor olsa da, kaynak değerler bakımından Kapuzbaşı Şelaleleri ile Yedigöller Kayseri için önemli birer katma değer kaynağı. Yine ildeki milli parklarımızdan Sultansazı Kuş Cenneti'nin tatlı su ile tuzlu su ekosistemini bir arada barındırması, tabiat turizminin gelişmesinde Kayseri'ye önemli bir katkı sağlayacak. Hedef, eylem planı ile bu alanlarımızı uluslararası özelliklere sahip, yerli ve yabancı turistlerin rağbet göstereceği alanlar haline getirmektir.”

Madem hedef belli, üstelik yatırımların önünü açacağı söylenen 'master plan' da hazır; o halde fazla lafa ne gerek var? Göstermelik izlenimi veren toplantılar düzenleyerek işi savsaklamak da niye?..

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap