İki VEHAK toplantısı

Bumin DOĞRUSÖZ
Bumin DOĞRUSÖZ HUKUKA GÖRE bumin.dogrusoz@dunya.com

 

Artık kabul edilen hemen hemen bütün torba kanunlarda vergi mevzuatına ilişkin bir hükme rastlamak mümkün. Bunlara birde gelir idaresince oluşturulan alt mevzuata ilişkin düzenlemeleri ekleyince, vergi mevzuatı artık takibi en güç mevzuat kümesine dönüştü. Pek çok meslek mensubu, uyku zamanını Resmi Gazete’nin yayımına göre ayarlamış durumda.

Vergi mevzuatında yapılan ve olabildiğince okurlarımıza irdeleyerek aktarmaya çalıştığım bu değişikliklerin pek çoğu, pek çok tartışmayı, uygulamaya ilişkin pek çok duraksamayı da beraberinde getiriyor. 

Mevzuattaki gelişmeleri masaya yatırmak, tartışmak, uygulamada karşılaşılabilecek özel halleri irdelemek amacıyla VEHAK (Vergi Hakları Kürsüsü) Platformu olarak iki toplantı düzenledik. Toplantıları duyurmadan önce kısaca VEHAK’dan tekrar bahsedeyim. Sanal ortamda ben ve üç akademisyen meslekdaşım (Prof. Dr. Gülsen Güneş, Prof. Dr. Esra Ekmekçi, Prof. Dr. Ateş Oktar) tarafından kurulan VEHAK, hem devletin vergilendirme hakkını hem de devletin bu hakkı karşısında mükellef haklarını konu alıp, bu çatışan menfaatlere dayalı karşılıklı hakların hukuk temelinde dengelenmesini sağlayıcı tedbirleri ve hukuk araçlarını masaya yatırmak ve geliştirmek ve bu konudaki çağdaş gelişmeleri araştırarak hukuk sistemimize kazandırılmasına katkıda bulunmak amaçlarına güden bir oluşum.

Duyuracağım toplantıların ilki, VEHAK ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile düzenlenen “Küresel Salgının Vergi ve Kamu Maliyesi Hukukuna Etkileri” adlı Sempozyum. 

Sempozyumda ele alınacak konular, “Küresel Salgının Çalışma Hayatına Etkileri” (Prof. Dr. Ömer Ekmekçi), Küresel Salgın Sürecinde Ekonomik ve mali Göstergeler” (Prof. Dr. Nazan Susam), “Salgının Üretim Faktör Gelirleri ve Uygulanan Vergisel Teşvikler Bağlamında Değerlendirilmesi” (Dr. Şerif Emre Gökçay), “Küresel Salgın Sürecinde kamu İhaleler” (Yeliz Neslihan AKIN), “Küresel Salgın ve Benzeri Felaketlerin Uluslaraşırı (Transnasyonal) Vergi Politikaları ile Etkileşimi” (Prof. Dr. Gülsen Güneş-Prof. Dr. Güneş Yılmaz),  “Çeşitli Ülkelerde Küresel Salgına İlişkin İzlenen Vergi Plotikaları” (Abdülkadir Kahraman), “Ülkemizde Küresel salgın Bağlamında Alınan Vergisel Tedbirler ve Uygulamalar” (Doç. Dr. Özgür Biyan), “Olağanüstü Haller ve Vergileme” (Prof. Dr. Mustafa Akaya), Gümrük Hukukunda ve “Vergi Yargılaması Hukukunda Mücbir Sebepler” (Prof. Dr. Mahmut Kaşıkçı - Dr. Ertunç Şirin), “Küresel Salgın Sürecinde Meslek Mensuplarının yaşadığı Sorunlar ve Öneriler” (Sakıp Şeker).

13 Kasım Cumartesi günü saat 10:00-16.30 arasında düzenlenecek ve tamamı YouTube üzerinden yayınlanacak bu toplantının ayrıntılı programına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin web sayfasında etkinlikler takviminden de ulaşabilirsiniz.

VEHAK tarafından düzenlenen ve duyuracağım ikinci toplantı ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte düzenlenen “Vergi Kanunlarına 7338 Sayılı Kanunla Getirilen Değişiklikler” başlıklı toplantı.

Bu ikinci toplantıda ele alınacak konuların başlıkları ise şu şekilde. “Sosyal Medya Temelli gelirlerin Vergilendirilmesi” (Doç. Dr. Neslihan Karataş Durmuş), “Basit Usule Tabi Ticari Kazançlarda İstisna Uygulaması” (Doç. Dr. Yasemin Taşkın), “Vergiye Uyumlu Mükelleflerde Vergi İndirimi” (Sakıp Şeker), “Karşılıklı Anlaşma Usulüne İlişkin Düzenlemeler” (İdris Şenyurt), “Sürekli Yeniden Değerleme” (Recep Bıyık), “Vergi İncelemesi ve Vergi Ceza Sisteminde Yapılan Değişiklikler” (Dr. Başar Soydan).

27.11.2021 Cumartesi günü 14:00 – 16.45 saatleri arasında düzenlenecek bu toplantıyı Zoom (Zoom ID: AYBÜHukuk Fakültesi) üzerinden izleyebilirsiniz.

Her iki toplantıyı da önceden kayıt veya bildirim gerekmeksizin ücretsiz olarak izlemek mümkün.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Serbest meslek makbuzu 19 Temmuz 2022