İkinci dalgada ‘ekip motivasyonu ve iş verimliliğini’ artırmak için neler yapılabilir?

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Yücel UYGUN

 “Bir liderin en önemli özelliklerinden biri;

zor zamanlarda umutları yüksek

 tutmak ve motivasyon sağlamaktır.”

Pandeminin ikinci dalgasının yoğun bir şekilde etkisini gösterdiği bugünlerde artırılan önemler, kısıtlamalar bizi bir kez daha zorlu bir sınav vermeye davet ediyor. İyi tarafı ilk dalga sırasında edindiğimiz tecrübelerden sonra bu dalga için daha hazırlıklı ve bilinçli olmamız. Şirketlerin kriz yönetimi süreçlerinde açık iletişime sahip olmaları ve personel motivasyonunu yüksek tutmaları şüphesiz ki büyük önem arz ediyor. Personel motivasyonu denince en önemli unsurların başında ise eğitim geliyor. Pandemi döneminde bazı firmalar eğitim yönünde kısıtlamaya giderken, ekip motivasyonunun -özellikle bu dönemde- şirket için ne kadar önemli olduğunun farkında olan işletmeler eğitimlerini büyük bir titizlikle sürdürüyor…

İş dünyasında en başarılı liderlerden biri olarak iz bırakan Lee Iacocca’nın eğitimlerimde sık tekrarladığım bir sözü var: “Yönetmek, diğer insanları motive etmekten daha fazlası değildir.” Evet konu işlerin yürütülmesine gelince motivasyon her şeyden önce geliyor; özellikle içinde bulunduğumuz dönemde… Bu dönemde motivasyonu yükselen çalışanın kaygısı azalıyor, güven duygusu gelişiyor, morali yükselen çalışan işine daha iyi odaklanabiliyor.

Bu sancılı dönemde ekip motivasyonunu artırmak ve yapılan işin verimliliğini yükseltmek için bazı eğitimlere önem verilmesi, işletmeyi pandemi sürecinde ve sonrasında daha güçlü hale getirecektir ve rakiplere göre birkaç adım öne çıkaracaktır. Ve şüphesiz ki, oturmuş bir eğitim sistemi olan işletmelerin kârlılık oranları daha yüksek ve personel sirkülasyonları daha az oluyor.  

İş dinamiklerinin değiştiği günümüz koşullarında ekip motivasyonu ve iş verimliliğini artırmak için hangi eğitimler hangi faydayı sağlar?

Evden/uzaktan çalışma performansını yükseltmek

Günümüzde işletmelerin neredeyse tamamı -uygun olan departmanlar için- uzaktan/evden çalışma sistemine geçmiş durumda. Fakat bu konuda çalışanların çoğu performans sorunu yaşayabiliyor. Bu eğitim çalışanların öz disiplin anlayışının gelişmesini sağlayarak, uzaktan çalışma verimliliğini yükseltiyor.

Duygusal zekâ ile engelleri zorlukları yönetme

Özellikle zor zamanlarda duygularımızı yönetmek, dürtülerimizi kontrol etmek olaylara bakış açımızı tekrar gözden geçirmemizi sağlayarak, bizi güçlü ve dinamik tutar. Günümüzde en başarılı çalışanların, duygusal zekâlarının yüksek olduğu bilinmektedir. Bu eğitim, içinde bulunduğumuz dönem içinde hem iş yaşamında hem de özel yaşamda çalışanların zorlukları/engelleri daha kolay yönetebilmelerini sağlıyor.

Zaman yönetimi

Bu zorlu dönemde zaman yönetimi konusu da çok önemli bir hale geldi. Çalışanların birçoğu uzaktan çalışmaya yabancı olduklarından dolayı, bu konuda zorlanabiliyor. Bu eğitim iş ve özel yaşamın ayrımını ve dengeli bir şekilde ilerlemesini sağlıyor ve çalışanların zaman hırsızlarından kurtulması için zemin oluşturuyor.

Pandemi sürecinde uzaktan satış

Satış gücü işletmelerin kolonları gibidir. Satış durursa işletmenin yaşama şansı kalmaz. Bu sebepten hemen her işletmenin uzaktan satış konusunda ekibini eğitmesi/geliştirmesi son derece önemli bir yaklaşım olacaktır.

İçsel motivasyonu yükseltmenin yolları

Bir işletme düşünün; ekipte bulunanların çoğunun içsel motivasyonu yüksek olsun. Bu işletmede sunulan hizmetin kalitesi artar, yönetimin denetim maliyeti azalır, kârlılık yükselir, satış gücü daha verimli hale gelir vb. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde çalışanların içsel motivasyonlarını yükseltmek için eğitimler düzenlemek, bir liderin en önemli görevlerinden biri olmalıdır.

Tabii ki yukarıdaki eğitim başlıkları vb. eğitimler uzaktan eğitim sistemi kullanılarak sürdürülebiliyor. Uzaktan eğitimin rakamsal ve zamansal olarak bazı faydaları ise aşağıdaki gibi:

- Zaman tasarrufu sağlar

- Coğrafi engelleri ortadan kaldırır

- Diğer eğitimlere göre ekonomiktir

- Ulaşım, konaklama vb. maliyetleri ortadan kaldırır

- Katılımcılarda özerk yaklaşım oluşturabilir

Özellikle pandemi sürecinde, krizi fırsata çevirmek isteyen işletmeler, ekip eğitimlerine de önem verdiklerinde, şüphesiz ki krizden daha az yara alarak çıkacaklardır.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar