İklim dirençli Türkiye için yeşil akçe

Filiz KARAOSMANOĞLU
Filiz KARAOSMANOĞLU SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM filiz@itu.edu.tr

İklim değişti. Biliyoruz. İklim değişmekte. Biliyoruz. İklim değişecek. Biliyoruz. İklim krizine dur demek gerek. Çok iyi biliyoruz. Böylesi gidişatta, günlük ve endüstriyel yaşam için iklim eylem planlaması, kırılganlıkların bilinmesi, uyum sağlanması, azaltımlar yapılması ve iklim dirençli olmak mühim. İnsan, kentler ve endüstrinin iklim değişimi kökenli eğilim, risk, tehlike, tehdit ve olumsuz etkileri ön görebilmesi, hazırlanması, baş edebilmesi, tüm etkileri azaltabilmesi, belirsiz durumlara ve beklenmedik olaylara karşı dayanıklılık kazanılması, yaşamın esneklik kazanarak güçlü, dayanıklı olması, gerekli adımları atması, sözün özü iklim dirençli olması gerekir. Bu yolda bilim temelli iklim politikasının desteklediği yatırımlarla yaşam ilerlerse, insan ve doğa sağlıklı olurken, insan yine insan için üretebilir. 28 Eylül 2021 tarihli VII. İstanbul Karbon E-Zirvesi’nde, İklim Dirençli Türkiye İçin Yeşil Toparlanma: Atık ve Enerji Yönetiminin Rolü başlığında iş dünyası yüksek katılımıyla bir araya geldik. İlk oturumumuzda Yeni Yeşil Yol: Fırsatlar ve Zorluklar konusu masaya yatırıldı. Oturumumuzun başkanı ESCARUS (TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı) Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, “Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) sadece bir karbon ticareti meselesi değil, iktisadi paradigma değişikliğine yönelik öncü göstergedir diyerek, oturumun başlığındaki “Yeni” iklim kriziyle baştan aşağıya yeni bir durumla karşı karşıya olduğumuzu, “Yeşil” küresel politika metinlerindeki yeşil tutumu, “Yol” ise iklim kriziyle mücadelede geldiğimiz uzun yol ile gideceğimiz çok şeritli yolu anlatıyor” dedi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Sürdürülebilirlik ve Çevresel Sosyal Etki Müdürü Erhan Çalışkan, “46 yıllık deneyimimizle ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için çalışıyor, düşük karbonlu ekonomiye desteğimizi proje finansmanı ve kurumsal kredilerimizle sunuyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 13’üne doğrudan ve dolaylı katkı vererek, Temiz Enerji ve Enerji Altyapısı; Jeotermal Enerji Geliştirme; Güneş Enerjisi; Yenilenebilir Kaynaklı Enerji ve Enerji Verimliliği başlıklarındaki sürdürülebilir finansman desteklerimiz, iklim krizi mücadelesi için başlıklarımız. AYM bir değişim fırsatı, iklim finansmanı ise artış eğilimli bir iş modelidir” dedi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Ekonomi ve İklim Eylemleri Yöneticisi Emre Oğuzöncül, EBRD Yeşil Ekonomiye Geçiş (2021-2025) takvimi ve Paris Anlaşması ile uyumlu düşük emisyonlu ve iklim dirençli yatırımların desteklerini, yeşil finansman ürünlerini anlattı. TSKB Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Grup Yöneticisi Tulu Ertem, iklim krizinin şirketlerin finansal boyutunu etkilediğini, finansmana ulaşmak için iklim risklerinin gündeme alınması gereğini, böylece uluslararası finansmandan alınacak payın artacağını, önümüzde fırsat olduğunu belirterek TSKB iklim finansmanı seçeneklerini açıkladı. Lider yatırım bankası kıymetli yöneticilerimizin konuşmalarından sanayimiz için çıkan öncelikli husus, üreterek gelişecek güzelim ülkemizin kuruluşlarının iklim finansmanı yeşil akçesine ulaşmak için hazır olması gerektiği. Düşük karbon ekonomisinde yeşil dönüşüm için net hedef ve eylem belirleme, düzenlemeleri, değişiklikleri takip ederek uyum sağlama, emisyon azaltımı için iklim dirençli iyileştirmedeğiştirme ve yatırımlara yönelme gerek.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İTÜ’müzün arısı 10 Mayıs 2022
Yaratıcı ekonomi 21 Nisan 2022
Bahar gelirken 29 Mart 2022
Biyoekonomi coşarken 21 Aralık 2021
İklim şövalyeleri 25 Kasım 2021
Yeşil pasaportlu ihracat 17 Ağustos 2021