İKMİB’de bugün seçim heyecanı var

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI hilmideveli@gmail.com

İstanbul Kimyevi Maddeler ve İhracatçıları Birliği (İKMİB) Genel İdare Kurulu Üyesi Sayın Selçuk Gülsün ile gerçekleşecek olan seçimli olağan genel kurul toplantısı hakkında görüştük.

Aynı zamanda Türkiye’nin en köklü sektörel sivil toplum kuruluşlarından olan Plastik Sanayicileri Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Gülsün, “Geçtiğimiz 4 yıllık dönemde İKMİB yönetimi olarak sektörümüzden aldığımız güçle üçüncülükten aldığımız kimya sektörü ihracatını birinciliğe taşıdık.

Bu dönemde ayrıca çok önemli projelerin de altyapısı tamamlanmış oldu.

Yeni dönemde de yönetime gelerek bu çalışmaları devam ettirmeyi ve sektörümüzün ihracatta edindiği birinciliği kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kendi alanında uzman, ülkenin en önde gelen sanayi kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir listeyle İKMİB seçimlerine hazırlandıklarını belirten Gülsün, “Mevcut İKMİB Başkanımız Adil Pelister’le birlikte pandemi başta olmak üzere dünyayı sarsan birçok olayın yaşandığı bir süreci büyük bir başarıyla geride bıraktık.

4 yıllık sürece baktığımızda yönetimin başında verdiğimiz sözleri tutmuş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Bu dönemde nispi aidatları yüzde 20 oranında düşürerek aidat oranı en düşük İhracatçı Birliklerinden biri olduk.

Gene sözünü vermiş olduğumuz dijital dönüşümün öncüsü olma hedefi doğrultusunda ilk dijital fuar organizasyonunu da ilk dijital ticaret heyetini de hatta ilk dijital ödül törenini de İKMİB olarak gerçekleştirdik.

Bunun yanı sıra ihracatçılarımızın 8 ayrı e-ticaret platformunda yer alabilmesinin önünü açtık.

İhracatın finansmanı konusunda çok önemli girişimlerde bulunduk ve bu kapsamda pandemi döneminde Eximbank kredilerinde 6 ile 12 ay arası vade uzatımı sağladık.

Tüm bu çalışmalarımız neticesinde kimya sektörümüz üçüncülükten kalıcı ikinciliğe yükseldi.

Hatta 2022 yılının ilk çeyreği itibariyle sektörümüzün birinci sıraya yükselmesini de sağladık ki şimdi hedefimiz bu birinciliği kalıcı hale getirmek.

Bunun yanı sıra yaptığımız bir diğer çok önemli çalışma ise yerlileştirme alanında oldu. İKMİB olarak ithalat bağımlılığını azaltarak sektörümüzde yerli üretim payını arttırmak amacıyla 103 kimya ürün grubunu incelediğimiz ‘Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler’ raporumuzu ilgili kamu otoritelerine sunduk ve bu çalışma sektörümüzün hamle programına alınmasına adeta öncülük etti.

Hamle programı kapsamında çok sayıda başvuru alınmış olması da bizleri ayrıca mutlu etti” dedi.

Yeni dönemde ise çok daha iddialı proje ve hedefler ile yola çıktıklarını dile getiren Gülsün, “Bu dönemde en önemli projemiz fizibilite çalışmaları tamamlanmış olan Kimya Teknoloji Merkezi’nin kurulması olacak.

Malum ihracatçılarımızın en önemli sorunlarından biri de akredite test hizmetlerinin maliyetli olması ve uzun süre alması.

Bu doğrultuda kurulacak olan Kimya Teknoloji Merkezi’nde uluslararası akredite laboratuvar hizmetleri veriliyor olacak.

İhracatçılarımız akredite test hizmetlerini daha hızlı ve daha az maliyetle yaptırabilecekler. Gene bu merkezimizin içinde kurulacak olan birimlerle KOBİ’lerimize hukuk, finansman, lojistik gibi konularda destek verilecek.

Oluşturulacak insan kaynağı havuzu ile sanayicilerimizle işgücünün eşleşmesi sağlanacak. Ayrıca ihracatçılarımız bu merkezden uluslararası regülasyonlar ve istatistikler hakkında bilgi alabilecek. Dünyada önemi hızla artmakta olan sürdürülebilirlik konusu hakkında da çalışmalar yürütecek olan merkezde işletmelere karbon ayak izi ölçüm hizmetinin de verilmesini planlıyoruz.

Öte yandan Kimya Teknoloji Merkezi çatısı altında yer alacak olan tasarım merkezi, Ar-Ge merkezi ve girişimcilik kuluçka merkezi ile de üniversite sanayi iş birliğinin güçlendiği bir yapı kurulacak” dedi.

Kimya Teknoloji Merkezi’nin kurulmasının yanı sıra bu dönemde farklı hedeflerinin de olduğunun altını çizen Gülsün, “Türkiye Ulusal Kimya Ajansı’nı kurarak sektörümüzün 2030 Kimya Sanayi Stratejisi’nin oluşturulması çalışmalarını başlatacağız.

Türkiye’nin Kimya sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, bilimsel kurum ve kuruluşları ve çevre örgütleri başta olmak üzere ilgili bütün tarafları bir araya getirecek olan Ajans, sürdürülebilir ekonomik kalkınma temelli bilimsel ve ekonomik yenilikler ortaya koyacak.

 Bu dönemde önümüze hedef olarak koyduğumuz bir diğer önemli konu ise İKMİB’in ayrı bir genel sekreterlik olmasıdır.

Bu sayede Plastik, Kauçuk, İlaç, Tıbbi Cihaz ve Medikal, Madeni Yağ ve Mineral Yakıtlar, Kozmetik ve Temizlik sektörlerimiz başta olmak üzere alt sektörlerimiz İhracatçı Birliği statüsüne kavuşacak ve Kimya Sektörümüz çok daha geniş bir şekilde temsil edilecektir” dedi.

Gerçekleşecek olan seçimli genel kurulda tüm aday listelere başarı dileyen Selçuk Gülsün, “Başta Başkanımız Adil Pelister olmak üzere hepimiz var gücümüzle çalıştık ve 4 yıllık süreçte birçok başarı elde ettik.

Önümüzdeki dönem için de İKMİB üyelerimizin teveccühüyle seçileceğimize ve bir önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de projelerimizi tek tek hayata geçireceğimize olan inancım tam” diyerek Selçuk Gülsün konuşmasını bitirdi.

Bende seçime katılacak tüm adaylara ve seçilecek yeni yönetime  başarılar diliyor,  seçimin  sektöre, İKMİB’e  yararlı ve hayırlı olmasını diliyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar