İlk 1000 ihracatçı 2019

Şefik ERGÖNÜL
Şefik ERGÖNÜL İHRACAT SOHBETLERİ sefik@utided.org

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yıllardır yaptığı gibi Türk ihracatçılarının önde gelenlerini, İlk 1000 İhracatçı listesi başlığı ile yayınladı. Bu listeyi de daha önceki yıllarda olduğu gibi inceleyip bir önceki yılın listesi ile kıyasladım.

Aşağıdaki tablo 1’de gördüğünüz gibi 2019 yılında da 1000 büyük ihracatçı Türkiye ihracatının büyük bir bölümünü başka bir deyişle %57’sini gerçekleştirmiş.

İlk 10 ihracatçının payında küçük bir düşüş var ancak ilk 50 ve ilk 100 ihracatçının payları artmış. Özellikle ilk 100 ihracatçının payı ciddi bir yükseliş gösteriyor.

İlk 10 ile ilk 50 arasındaki 40 ihracatçı %18 pay almış.

İlk 50 ile ilk 100 arasındaki 50 ihracatçı %15 pay almış.

İlk 100 ile ilk 1000 arasındaki 900 ihracatçı %8 pay almış.

İlk sıralardaki ihracatçılardan aşağılara doğru inildiğinde ihracatçı sayısına oranla ihracatçıların paylarının azaldığını görüyoruz. Hem bu hem de İlk 1000 İhracatçı listesi bize ihracatın halâ büyük ihracatçılarda yoğunlaşmış olduğunu gösteriyor.


 
Tablodaki kıyaslamaya baktığımızda görünen resim, büyüklerin ihracat cirolarını korumuş oldukları ve onlardan daha küçüklerin de ihracat piyasasına girdikleri. Bu istenen bir oluşum.

Bunun daha ileri düzeye taşınabilmesi Türkiye ihracatındaki artışın ülke çapına yayılarak, daha fazla sayıda küçük boydaki işletmenin de ihracat hayatına katılmaları halinde artık sözü bile edilmeyen yıllık 500 milyar ABD Doları hedefi bile aşılabilir diyebiliriz.

Geçen yıl ihracatçı sayısının 90 bini geçmiş olması da bu konudaki ümitlerimizi arttırıyor.

Öte yandan bu artışa karşın ihracat piyasasından çekilen işletmeleri sayısının azaltılması da başka bir hedef olması gerekir diye düşünüyorum.

2019 ihracatının hangi şehirlerde odaklandığını da tablo 2’de görebiliriz.

  

Tablo 2’nin bize gösterdiği ilginç bir nokta da 2019 yılı ihracatının yarısının sadece 883 firma ve yıllık ihracatçı sayısının %0,97’sinin tarafından yapılmış olması, ayrıca bu firmaların sadece 14 şehirde bulunmaları.

Kuşkusuz her işletme ihracat yapacak diye bir koşul olamaz…

Ancak ihracat yapan her işletmenin, ihracat piyasasında kalmalarının ve az veya çok ihracat yapmaya devam etmelerinin sağlanması halinde hem ihracatçı sayısı hem de ihracat miktarı artacaktır.

İhracat ordusuna nefer, ordunun üyelerine yetenek, tüm ihracatçılara zamanında verilen destek gerek.

İhracat Anadolu’ya ne kadar yayılıyor?

KOBİ’lerin ihracata katkısı ne seviyede?

Büyük ihracatçılar bu bütününün neresinde?

İşte bu sorulara verilecek cevaplar Türkiye ihracatının seyrini değiştirecek konuların tartışmasını tetikleyecektir.

Not: Tablolardaki rakamlar TİM sitesinden alınmış olup yuvarlatılarak kullanılmıştır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Yeşili sever misiniz? 29 Aralık 2020
RCEP 24 Kasım 2020
İhracatın sorunu 17 Kasım 2020