İlk 1.000 İhracatçı 2021

Şefik ERGÖNÜL
Şefik ERGÖNÜL İHRACAT SOHBETLERİ sefik@utided.org

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin ilk 1.000 ihracatçısı çalışmasını 2021 yılı değerlendirmesini yaparak açıkladı.

Çok önemsediğim bu çalışmayı, firmaların sadece rakamlarla değerlendirilmesi olarak değil amma önde gelen Türk ihracatçılarının ve Türkiye ihracatının yapısına ışık tutan bir çalışma olarak gördüğümü belirtmek isterim.

Bu düşünce ile de her yıl bu çalışmaya farklı pencerelerden bakmayı sürdürüyorum.

Bu çalışmaları yapmaktaki amacım, ihracat odaklarına dikkatlerinizi çekmek ve ihracatımızın bu odaklardaki payını azaltıp yurt geneline yayılması için düşünmeye çalışmak.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2021 yılı Ocak Aralık döneminde ihracat yapan firma sayısı 96.158 adet olmuş.

2021 yılında 225,4 milyar ABD Doları ihracat yapılmış.

İlk 1.000 ihracatçı %54,71 oranındaki 123,317 milyar ABD Doları’nı yapmış.

Kalan 95.158 ihracatçı da %45,29 oranındaki 102,083 milyar ABD Doları’nı yapmış.

İlk 10 ihracatçının payının azalmasına karşın ilk 50/100 / 500 firmanın ve toplamda 1.000 firmanın Türkiye ihracatından aldığı pay aynı kalmış gibi görünüyor.

Başka bir deyişle ihracatın tepede yoğunlaşması devam ediyor. 

Yumurtaların aynı sepette taşınmasının doğuracağı riskleri azaltmak için, tepede yoğunlaşan ihracatın Anadolu’ya ve özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmelere yayılması konusundaki görüşlerim değişmiyor.

İhracata verilen devlet desteklerinin bu yönde yapılanmasının ve ödemelerin “Devletin cebinde akrep var” yorumlarını ortadan kaldıracak hızda yapılmasının, KOBİ’lerin ve özellikle Anadolu sanayicisinin ihracata yönlendirilmesi açısından faydaları tartışılmaz.

İhracat artışlarımız iyi ve bu artış hızı biraz azalsa bile 2022 yılı için öngörülen 250 milyar ABD Doları hedefin aşılması çok olasıdır.

Ancak, Uzak Doğu’da yaşanan COVID, enerji, konteyner bulma ve yüksek konteyner fiyatları sıkıntılarının desteklediği yurtdışı taleple, bugün ihracat yelkenlerimizi dolduran küresel rüzgârın ne kadar devam edeceği konusunda kuşkulu ve buna bağlı olarak tedbirli olmamızda çok büyük yarar vardır.

Aşağıdaki ikinci tabloda da son 3 yılda ilk 1.000 ihracatçı listesine 10 veya daha fazla firması girebilen illeri kıyasladım.

İstanbul, her konuda olduğu gibi burada da liderliği kimseye kaptırmıyor.

Listede yer alan yer alabilen illere baktığımızda da ihracat odakları oluştuğunu görüyoruz.

Amaç ihracat odaklanmaların azaltılması ve ihracatçı firma sayısının yurt çapında arttırılması.

Ve en önemlisi de bu ihracat çabalarının sürdürülebilir kılınması. 

 Not: Tablolardaki rakamlar TİM sitesinden alınmış olup yuvarlatılarak kullanılmıştır.

Hesaplama hatası görülmesi halinde okuyucularımızın geri bildirimde bulunması memnuniyet verici olur

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Vize mi ihracata engel mi? 28 Haziran 2022
Stratejik ihracat GIDA 14 Haziran 2022
Geçiyorduk uğradık! 31 Mayıs 2022