İlk gelen kontenjanı kapar

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan Poliesterlerden Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin bir karar vardı. Karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanıyordu.

Yeni yayımlanan tebliğ ile muafiyet sağlanması amaçlanıyor. Bunu sağlamak için 16 bin 593 ton tarife kontenjanı açılmış bulunuyor. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 5 bin 531 tonu geçemiyor. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 15 tonu geçemiyor. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenleniyor.

Bir başvuru sahibi adına yeni ithal lisansı düzenlenebilmesi için söz konusu başvuru sahibi adına bu tebliğ kapsamında en son tahsis edilen ithal lisansının belge tarihi üzerinden en az 30 gün geçmiş olması ve daha önce düzenlenen ithal lisansı kapsamındaki eşyanın tüm ithalat işlemlerinin tamamlanmış olması gerekiyor.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde yer alan E-imza Uygulamalarına Giriş bölümünde bulunan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılabiliyor. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebiliyor.

İlginç olan şu; ilk gelen ilk alır yöntemiyle kontenjan dağıtılıyor. Bu yöntemin dayanağı da

2010 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar.

Tabi ki yine iş gümrük idarelerine düşüyor. Çünkü uygulama alanı orası. Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta düzenlenen ithal lisansının gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranması gerekiyor.

Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının Tek Pencere Sistemi’nde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Bakanlıkça bildirimde bulunulması ve ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak bakanlığa bilgi verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılıyor.

Başka bakanlıkların dış ticarete yönelik düzenlemelerini bırakın aynı bakanlık içindeki birimlerin birbirlerine danışarak düzenleme yapmaları halinde saha gerçeğinde yaşanabilecek sorunların çözümü olabilir.

Ne yazık ki, bir önceki yazıma dönmenizi önerebilirim ancak.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar