19 °C
Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

IMF’den korona önerileri

IMF, koronavirüs salgını için 1 trilyon dolarlık tarihinin en büyük destek paketini çıkarıyor.

IMF korona virüs salgınına karşı küresel koordinasyon içeren önlemler paketini açıkladı. IMF’nin Bulgaristan asıllı yeni başkanı Bayan Kristalina Giorgieva, IMF’in 1 trilyon dolarlık kredi hacmini harekete geçirebileceğini belirtiyor. DÜNYA Ankara Bürosu’ndan muhabir-yazar arkadaşımız Mehmet Kaya’nın haberiyle IMF, önlemler setiyle hasarları önlemeyi amaçlıyor.

Ortada bugüne dek hiç yaşanmamış büyüklükte bir ‘’fon havuzu’’ var. Bu altı çizilesi bir dünya dayanışması örneği. IMF, 'nin ayrıca ‘’yapılması gerekenlere’’ ilişkin bir ‘’politika notu’’ var:

• DTÖ'nün önerdiği politikalar hayata geçirilmeli. Halk sağlığı harcamaları artırılmalı.

• Merkez bankaları, sektörlerin ve firmaların finansman yükünü hafifletmeli, talep ve güveni destekleyerek reel sektöre kredi akışını kolaylaştırmalı. İç ve dış finansmanda likidite artırılmalı.

• Hanehalkının ve şirketlerin borçlanma maliyetlerini azaltarak, güven ortamı sağlanmalı. En riskli sektörlere odaklanıp piyasa rahatlatılmalı.

• Merkez bankaları, parasal genişleme ve swap'ta genişlemeyi ve gelişmekte olan ülkelere yönelik kolaylaştırma kararlarını koordineli şekilde almalı.

• Firmaların devre dışı kalmamaları için, geniş mali tedbirler uygulanmalı. Düşük gelirlilere nakit desteği, vergi indirimleri bunlar arasında. G-20 ülkeleri güveni artırmak için daha yoğun eşgüdüm politikalarını hayata geçirmeli.

• Düzenleyici ve destekleyici kurumlar borçların yeniden yapılanmasına yardımcı olacak adımlar atmalı. Gerektiğinde bankalara sermaye enjekte edilmeli.

• Ülkelerin tıbbi malzemelere ulaşabilmesi için destek sağlanmalı. Kapasitesi sınırlı olanlara ilave destek verilmeli.

189 üyeden oluşan IMF 76 yıllık tarihinde ilk kez bu denli büyük bir destek paketi açıklıyor. 1 trilyon $, IMF’nin kendi olanaklarından sağlayabileceği en yüksek destek miktarını oluşturuyor. IMF’nin bu desteği ‘’kutlanılası’’ önemli bir adımdır…

Bugünün notu:
Uluslararası kuruluşlarının koronaya destek paketleri sunması, zararın etkisini azaltma açısından önemlidir

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap