İngiltere ile imzalanan STA’nın hatırlattıkları…

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Brexit sonrası İngiltere ile tarım ve hizmetleri de kapsayan Serbest Ticaret Anlaşması imzaladık. Şimdi ihracatımızın yüzde 49’unu, ithalatımızın yüzde 36,3’ünü gerçekleştirdiğimiz AB’yle Gümrük Birliği’ni yenileme çalışmalarını hızlandırmalıyız.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından 2021 yılının ortasına kadar imzalanabileceği düşünülen Serbest Ticaret Anlaşması’nı (STA) 2020 yılı bitmeden İngiltere ile imzaladık. Bu STA tarım ürünleri ve hizmetler içerikli olarak daha avantajlı özellikler içeriyor. Bu STA, bir yandan AB’nin STA imzaladığı, bizim imzalayamayıp dışında kaldığımız Cezayir, Fas, Güney Afrika, Meksika gibi ülkelerle aleyhimize durumu hatırlattı. Bu ülkeler ülkemizle ilişkilerinde AB ülkeleri gibi imkanlardan yararlanıyorlar. Bize karşı ise üçüncü ülkelere uyguladıkları gümrük tarifelerini uyguluyorlar. Bizi AB ülkelerinin yararlandığı gümrük muafiyetlerinden yararlandırmıyorlar. İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’yla bu konuyu konuştum. Zeytinoğlu, ilgili altı bakanlıkla toplantılar yaptıklarını, AB ile aramızdaki 72 fasıldan, henüz uzlaşılmayan 6 faslın Mart ayına kadar tamamlanmasıyla, AB’yle Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenebileceğini düşündüğünü belirtti. Bunun sağlanması halinde yenilenen Gümrük Birliği anlaşmasının İngiltere’yle imzalanan STA gibi eski Gümrük Birliği anlaşması dışında tutulan tarım ürünleri ve hizmetler konularını da içerecek şekilde genişletilebileceğini söyledi. Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği anlaşması 1995 yılında imzalandı. Tam üyelik konusunun sonuçlanmaması nedeniyle bir süredir Gümrük Birliği anlaşmasının günün şartlarına uygun yenilenmesi konusu ele alınıyor. Bunları bir kenara bırakıp AB dış ticaretimizin hacmine bakalım…

2019 yılında 214 ülke ve bölgeyle dış ticaret gerçekleştirdik. Toplam ihracatımız 180 milyar olarak gerçekleşirken, bunun yüzde 49’u, 88 milyar doları AB ülkelerine gerçekleşti. 223 milyar dolarlık toplam ithalatımızın da 81 milyar dolarlık yüzde 36.3’lük bölümü de AB ülkelerinden gerçekleşti. Bu tablo AB ülkeleriyle ticaretin ülkemiz açısından önemini gösteriyor. Yeni Gümrük Birliği anlaşmasını tamamlayabilmek için 6 eksik fazı bir an önce tamamlamamız gerektiğini de hatırlatıyor.

GÜNÜN NOTU:
Bütün okurlarımın 2021 yılını kutlar. Sağlıklı, başarılı bir yıl dilerim…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar