İnovasyon mahallesi

Muhterem İLGÜNER
Muhterem İLGÜNER MARKA ŞEHİR; Gün Bugün!

İnovasyon nedir? Bir ürün ya da hizmetin “dünkünden” daha iyi ve yararlı olması demektir. Bana göre en iyi örnek katı sabundan sıvı sabuna geçiştir. Türkçesi yenileşimdir. İnovasyon kalkınmanın, gelişmenin itici gücüdür. Rekabet üstünlüğü sağlar, refah sağlar. Bunun için yaratıcı ve yenilikçi düşünce ve çözüme ihtiyaç vardır; yeteneğe ihtiyaç vardır. Her gün hızla değişen küresel rekabet, ürün ve hizmetlerde durmaksızın yenileme ve iyileştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Kaçış yok!

Yaratıcı, yenilikçi fikir ve kabiliyet sahibi kişileri bir araya getirmek, inovasyonu teşvik etmek için önceleri şehirlerden uzak alanlarda, steril ortamlarda bilim parkları, bizdeki adıyla tekno kentler kuruldu. Dünyada ilk bilim parkı 1951 yılında ABD’de Stanford Üniversitesi içerisinde kuruldu. Bu bilim parkının Silikon Vadisi’nin itici gücü olduğu kabul edilmektedir. Bizim ilk teknokentimiz ise 2000 yılında ODTÜ - Ankara’da kuruldu.

Şimdilerde şehirlerden uzak, şehirliden kopuk bu alanların şehir içinde, özellikle gelişmeye muhtaç alanlarda kurulmasının faydalarından söz ediliyor ve bu konuda başarılı örnekler hızla çoğalıyor; Barselona, Boston, Londra, Paris, Medellin, Eindhoven ve diğerleri. “İnnovation District”, benim deyişimle İnovasyon Mahallesi’nin sağlayacağı faydalar aşağıdaki şekilde sıralanıyor:

►İnovasyonun görünür ve halka açık olması
►Şehir dokusu ile entegre olması
►Kolay erişilir olması
►Farklı ekonomik faaliyetleri aynı anda etkilemesi; büyüme ve dönüşümü sağlaması (konut ve emlak)
►Şehir dinamiklerini bir amaç doğrultusunda harekete geçirebilmesi; aidiyet sağlaması
►Şehir hayatına hareket ve canlılık katması

Bu alanda belediye başkanlarına büyük görev düşüyor: Eğer şehirlerinden beyin göçünü önlemek, yetenekli insanları şehirde tutmak hatta başka şehirlerden yenilerini kendi şehrine çekmek istiyorlarsa bu gelişmeyi dikkate almaları ve zaman kaybetmeden uygulamaları beklenmelidir.

Nüfus hareketliliği ile ekonomik canlılığın kesiştiği şehirler ekonomik güçlerini tüm şehirlinin yararlanacağı şekilde iyileştirme ve yüceltme şansına sahiptir. Şehirler, inovasyonun ortak çalışmaya dayalı doğası nedeniyle, şehirdeki kurum ve şirketlerin birlikte gelişmesi ve yarar sağlaması için uygun ortamları hazırlama imkânına sahiptir. Fikir ve kabiliyet sahibi insanların birlikte yaşayıp, çalışıp, vakit geçirebileceği ortak alanların varlığı şehirleri maddi - manevi zenginleştirecektir.

İnovasyon becerisi, kazanan ile kaybedeni ayırt eden nedendir. İnovasyon, çoğu insan ondan çekinirken değişime inanmak demektir. Yeni şeyleri denemek ve başaracağına inanmak demektir. “Merak edeceğiz, kendi sorularımıza cevap arayacağız ve denemeye devam edeceğiz. Bunları yaparken başkaları bıyık altından gülse bile. Çünkü biz ilerleyeceğiz, onlarsa geride kalacak.”

(Derinliğine Marka; Muhterem İlgüner)

Haftanın Bölgesi: EMILIA - ROMAGNA, İTALYA

İtalya’nın kuzeydoğusunda yer alan Emilia-Romagna bölgesinde 5 milyon kişi yaşamakta olup dokuz yerleşim bölgesinden oluşmaktadır; Bologna, Modena, Reggio-Emilia, Ferrara, Rimini, Piacenza, Ravenna, Parma ve ForliCesena. Bölge sanat ve yiyecekte dünyaca ünlü şehirleri kapsamaktadır.

Bölgede mevcut yetenekleri elde tutmak, yenilerini cezbetmek ve inovasyon çalışmalarını teşvik etmek amacıyla “ARTER Bölge Araştırma Cazibe Merkezi" kurulmuştur. Merkezde tarım-gıda, büyük veri, dijital, yaratıcı endüstriler, yeşil ekonomi ve mekatronik konularında küme çalışmaları yürütülmektedir. Bölgeye yerleşmek isteyen yetenek sahibi kişilere imkan sağlanmakta ve desteklenmektedir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Yumuşak güç 2021 24 Şubat 2021
Dönüşüm başarısı 10 Şubat 2021
Ezber bozmak 13 Ocak 2021
Rekabet artacak 06 Ocak 2021
Bir yıl oldu… 30 Aralık 2020
Hoş geldiniz! 23 Aralık 2020
Müzik ve şehirler 16 Aralık 2020