İş dünyası dengeli kur, düşük faiz ve istikrar diyor…

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Anadolu’nun 4 sanayi odası başkanı; Ender Yorgancılar, Ayhan Zeytinoğlu, Celalettin Kesikbaş ve Memiş Kütükçü’nün gündeminden ekonomideki öncelikleri dinledik. Hepsi de kurda denge, faizde düşüş, ekonomide istikrar istiyor.

İşler Anadolu’dan nasıl gözüküyor?

Anadolu’nun 4 sanayi odası başkanına oda üyesi olan sanayicilerden gelen sorun ve taleplerini sorduğumda “Kurda denge, faizde düşüş ve istikrar” yanıtını aldım. İki ders çıkarıyorum: Denge, bir bıçak sırtında. Kısa vadede “iyi” gözükenler, uzun vadenin sorunu olabilir. Oda başkanlarının aktardıkları şöyle:

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş:

• Maliyet yapısını artıran, rekabetçiliği düşüren hammadde artışları ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar giderilmeli. Kritik sektörlerin ithalat vergileri gözden geçirilmeli… - Rekabetçiliği azaltan doğalgaz, elektrik ve lojistik maliyetleri ucuzlatılmalı… - Kısa Çalışma Ödeneği uzatılmalı…

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar:

• Döviz kurunda istikrar ne zaman sağlanacak? Bu nasıl sürdürülebilir olacak?.. - Faizler yüksek. Faizler ne zaman düşürülecek?..

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:

• Döviz kurunda aşağı yönlü istikrarsızlık firmaların rekabet gücünü azalttı, döviz kurunda istikrar olmalı… - Dövize bağlı artan hammadde fiyatları ve hammadde tedarikinde yaşanan sorunlar giderilmeli... - Konteyner temininde yaşanan zorluklar sonucu taşıma maliyetleri çok arttı, çaresi gerekiyor…

Konya Sanayi Odası ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü:

• Hammadde temininde yaşanan zorluklar ve fiyat dalgalanmaları bizi zorluyor. Tüm sektörlerde bu sorun yaşanıyor. Fiyatlar şişiyor ve bu üretimi tehdit eder hal aldı… - Türkiye’de üretilmeyen makinelerin 2. el olarak ithalatında süre çok uzun, bürokrasi azaltılmalı... Yatırım teşvik belgeli firmaların 2. el ithalatında Sanayi Bakanlığı devreye girmeli…

• Pandemi şirket bilançolarını bozdu. Bilançoların düzeltilmesi için stok affı bekleniyor.

Görünen o ki, “istikrar arayışı” ilk sırada. Bunun yanında bürokrasinin hantallığı her zaman sorun… Stok affı gibi bir konunun dile getirilmesi önemsenmeli. Sanayi odalarının dinamik gündeminin ekonomi yönetimince izlenmesi, istikrar arayışına yararlı olacak, çünkü işler bıçak sırtında gidiyor.

GÜNÜN SÖZÜ:
Petrol, bakır, kıymetli madenler ve konteyner fiyatlarındaki yükseliş bu yıl da fiyatlarda yukarı yönlü çıkışlar yaşanacağı mesajını veriyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar