15 °C
Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

İş dünyasının değişim yönetiminde danışmanlık ihtiyacı artıyor

Gökhan GÜMÜŞLÜ - EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı

Dünya genelinde şirketlerin danışmanlık hizmetlerine yönelik beklentisi dijitalleşme ve yeni teknolojiler etrafında şekillenen global trendler doğrultusunda artarken, yeni müşteri kazanımı, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, maliyetlerin azaltılması ve düzenlemelere uyum organizasyonların danışmanlık hizmeti ihtiyaçlarındaki temel faktörleri oluşturuyor. Türkiye’de de şirketler iş yapış modellerindeki değişim ile birlikte pazar paylarını büyütmek, yurt dışına açılmak ve bu süreçleri optimum maliyetle gerçekleştirmek için pek çok konuyu gündemlerine alıyor. Bu doğrultuda, değişim yönetiminde uygulama desteğinin verildiği, kritik fonksiyonların danışmanlık hizmeti sağlayıcıları tarafından üstlenildiği ve hatta iş ortaklıklarının kurulduğu örnekler giderek artıyor. Önümüzdeki dönemde şirket performanslarındaki ivmelenmenin korunmasında danışmanlık sektörü çok daha önemli bir rol üstlenecek.

Türkiye’de şirketler dijitalleşme yol haritalarının hayata geçirilmesinde danışmanlık ihtiyacı hissediyor. Şirketler dijitalleşmeyle ağırlıklı olarak yeni müşteri kazanımını, müşteri deneyimini iyileştirmeyi ve maliyetleri optimize etmeyi hedefliyorlar. Düzenlemeler de danışmanlık ihtiyacı doğuran faktörler arasında yer alıyor. Özellikle bankacılık ve sigortacılık alanında farklı muhasebe standartlarının yürürlüğe girmesi ve bunların şirketlerin ayırdığı zorunlu karşılıkları ve sermaye yeterlilik rasyolarını doğrudan etkilemesi hem iş hem teknoloji tarafında birçok proje ihtiyacı ortaya çıkardı. Şirketler; robotik süreç otomasyonu, chatbot, yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi yeni çıkan teknolojileri iş süreçlerinde nasıl kullanabileceklerini araştırıyorlar. Türkiye üretim anlamında zengin ve yetkin bir ülke ve özellikle tedarik zincirinin güçlendirilmesi uluslararası ticaretimizin büyümesine katkı sağlayacaktır.

Türkiye merkezli olup farklı coğrafyalarda operasyon gösteren şirket sayısının artış gösteriyor. Son dönemde Türk şirketlerinin özellikle bölgesel ya da küresel güç olma konusunda daha cesur adımlar attıklarını gözlemliyoruz. Dünyadaki en büyük şirketlere baktığımızda belli şablonları kendi ülkelerinde iyi hale getirip daha sonra farklı coğrafyalara uyguladıklarını görüyoruz ve Türkiye’nin önündeki en büyük başarı kriterlerinden birisi bu. Türkiye’de çok farklı iş yapış biçimleri var. Hem kendi iş yapış şekillerimizi diğer pazarlara götürme hem de sağlam bir organizasyon yapısı kurma alanında pek çok proje gerçekleştiriyoruz. Türkiye şirketlerinin yurt dışında yalnızca ihracatla değil, bir fiil operasyon kurarak büyüme ihtiyacı var.

Şirketler belli aralıklarla kendi süreçlerini yeniden yapılandırma ihtiyacı hissediyorlar. Ancak bu ihtiyaç yalnızca finansal bir yetersizliğin içine düşmeyle tetiklenmiyor. Türkiye’de birçok şirketle iş yapma maliyetini aşağı çekme, kalıcı tasarruf sağlama ve birim başına maliyeti aşağı indirme üzerine süreçlerin yeniden yapılandırılmasına yönelik projeler yapıyoruz ve söz konusu alanlarda bu dönemde çokça danışmanlık ihtiyacı doğuyor. Projelerimiz kapsamında danışmanlık hizmeti alan şirketlerimizin yeni müşteri kazanmalarını, başarı oranı daha yüksek kampanyalar düzenlemelerini, süreçlerini daha düşük maliyetle gerçekleştirmelerini ve satın alma masraflarını düşürmelerini sağlıyoruz. Türkiye iş dünyası ekosisteminde danışmanlık sektörü rolünün önümüzdeki dönemde ön plana çıkacağını ve danışmanlık hizmetlerinin şirket performanslarındaki katkısının artacağını öngörüyoruz.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap