29 °C
Resul KURT
Resul KURT İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK info@resulkurt.com

İş güvenliğinde 1 Temmuz sendromu

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işverenler iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlüdür.

İş güvenliği uzmanlarının bir işyerinde görev alabilmesi için tehlike sınıfına uygun belgesinin olması gerekmektedir. Buna göre;

- Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı,
- Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı,
- Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranmaktadır.

7033 sayılı Torba Kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde 01.07.2017’den 01.07.2020’ye ötelenmişti.

Buna göre 6331 Sayılı Kanun kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri (iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü), kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2020 tarihinde başlayacaktır.

Yine, B sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları 01.07.2020 tarihinden itibaren çok tehlikeli sınıfta, C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları da 01.07.2020 tarihinden itibaren tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görevlendirilemeyeceklerdir.

İşveren çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi bulunması halinde görevlendirebileceği gibi bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

Elli kişiden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.

Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarından sadece birinin, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.

İşveren; on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

İşverence diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecekler, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre geçerli diğer sağlık personeli belgesine sahip olmak zorundadır.

Sonuç olarak 1 Temmuz yaklaştıkça, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğunun 1 Ocak 2021 tarihine ertelenme talebi de daha fazla dillendirilmeye başlandı.

Umarız bu ekonomik gelişmeler de dikkate alınarak 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü 01.07.2020’den 01.01.2021’ye ötelenir.

Ayrıca, Çok tehlikeli sınıfta, 01.01.2021 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilebilmesi ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise 01.01.2021 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilebilmesi uygun olacaktır.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap
  • M.Güleş Resul Efendinin 1 Temmuz Sendrromu, Resul Efendi pek bi mütessir olmuş. Bir Temmuz sendromu fena çarpmış Rersul’ü. Dayanamam Resul’üme. Pek mütessir olmuş. Bu coğrafyada ahlaksızlık hiç bu kadar kabul görmemişti. İnsanlar ölüyor isimsiz. Türkiye iş cinayetlerinde dünya lideri! Yılda ortalama 2000 işci işverence alımayan önlemler nedeniyle can veriyor bu zalim coğrafyada . Ama ne gam! Resul’mün derdi başka. Sepebsiz zengin,talancının yancılığına soyunan bu kişiliği iyi tanıyın. Uzmanmış! titrinde öyle yazıyor. Sanırım uzmanlık alanı “Yancılık, yalaklık” 2012 de TBMM’ de kabul edilen bu yasa tam 8 yıldır uygulanmıyor.Uygulanmayan bu yasa (6331 sayılı) yasanın uygunması 2021 ertelenirse “Muhteşem” olacakmış. Ne diyeyim Resul ! adından utan Allahından Bul…. Ben kimmiyim Gerçek bir Uzman : A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı