15 °C
Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

“İş yerindeki” hekimlik nasıl olmalı?

Murat ÇAĞLAR - İş ve Halk Güvenliği Mühendisi - Araştırmacı / Yazar

Bu yazımda iş dünyasının unsurlarından olan ve yanlış bir zemin üzerinde faaliyet gösterdiğini düşündüğüm bir müessesenin üzerinde durmak istiyorum. Ana konu hekimlik, işin uygulama alanı ise iş yeri…

Yani iş yerindeki hekimlik!

Gayesi ne değildir?

“Poliklinik hizmetinin, iş yerindeki çalışan insanlara daha yakın olması ve çalışanların poliklinik hizmetine kolay ulaşması değildir!”

Gayesi nedir?

“İş yerinde çalışan insanların yaptıkları işten ve çalışma ortamından kaynaklanabilecek olası sağlık risklerine karşı korunması, yani iş yerinde sağlık sorunları henüz oluşmadan evvel önüne geçmek üzere koruyucu faaliyetlerin oluşturulması, programlanması, uygulanması ve geliştirilmesidir!”

Bu gaye, sağlık hizmetinin evvela sağlıklı insanlar için olduğu koruyucu sağlık yaklaşımından hayat bulmuştur.

Bu anlamda sağlık hizmetleri ikiye ayrılmaktadır.

Koruyucu sağlık hizmetleri

Bu yaklaşıma göre sağlık hizmetleri öncelikle sağlıklı insanlar için var olmalıdır. Hastalıkların birçoğu önlenebilir sebeplerle ortaya çıkmaktadır ve bu nedenle sağlığın korunması ve sağlıksızlığı oluşturan koşulların ortadan kaldırılması öncelikli hedeftir. Bu durum da kendi içinde iki kategori olarak ele alınır:

a. Kişiye yönelik koruyucu hizmetler
1. Bağışıklama
2. Hastalıkların erken tanı ve tedavisi
3. İlaçla koruma
4. İyi beslenme
5. Kişisel temizlik ve bakım
6. Aile planlaması
7. Sağlık eğitimi vb.

b. Çevreye yönelik koruyucu hizmetler
1. Besin kontrolü ve güvenliği
2. Yeterli ve temiz su sağlanması
3. Hava kirliliğinin kontrolü
4. Atıkların kontrolü
5. Konut sağlığı
6. İş ortamında sağlığı tehdit edebilecek etkenlerin kontrolü
7. Gürültü ile mücadele
8. Radyasyon ile mücadele vb.

İyileştirici (tedavi edici) sağlık hizmetleri

İyileştirici sağlık hizmeti, sağlık durumu bozulan kişilerin eski sağlık düzeylerine ulaşmalarını sağlamak üzere verilen sağlık hizmetidir. Bu hizmet üç kategoride verilmektedir:

a. Birinci basamak tedavi hizmetleri (primary medical care)
Hastanın ilk başvurduğu yerde verilen koruyucu ve tanı-tedavi hizmetleri.

b. İkinci basamak tedavi hizmetleri (secondary medical care)
Orta ölçekli bir tedavi kuruluşunda (hastane) uzmanlar tarafından verilen tanı ve tedavi hizmetleri.

c. Üçüncü basamak tedavi hizmetleri (tertiary medical care)
En üst düzeyde tıp teknolojisi uygulanan yataklı tedavi kurumlarında verilen tanı ve tedavi hizmetleri.

Ez cümle;

İş yeri hekimliği bir koruyucu sağlık hizmeti müessesesidir. Çalışanların sağlığının bozulmasını bekleyip ve sonrasında onları iyileştirmeye çalışmak anlayışından tamamen uzak, hedefini sağlığı bozabilecek olan şartların oluşumunun engellenmesine, oluşmuş ise ortadan kaldırılmasına, dolayısıyla hastalıklar ile onlar ortaya çıkmadan evvel mücadele etmeye çevirmiş bir anlayışın mesleksel tezahürüdür.

Bu konu özelinde işverenlere tavsiyem; iş yeri hekimliği hizmetini olması gerektiği gibi koruyucu yönde talep etmeleri, hekimlerin mesleklerini doğru şekilde icra edebilmeleri için de gerekli zemini oluşturmaları ve onlar ile ciddi ve kararlı bir işbirliği içinde olmaları yönünde olacaktır.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap