İşçinin hafta tatili hakkı

Resul KURT
Resul KURT İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK info@resulkurt.com

Haftanın tüm iş günlerinde veya işyerine göre değişebilecek çalışma saatlerinin tamamında çalışan işçiler yedi gün içinde kesintisiz 24 saat dinlendirilmelidir.

Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenmelidir.

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, çalışanlara tatil gününden önce iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. Kanun bu sürelerin kesintisiz olacağı hususunu açıkça belirtmiştir. 

İşçilerin hafta tatiline hak kazanmaları için işyeri koşullarına göre belirlenen haftalık çalışma süresini doldurmaları veya haftanın tüm iş günlerinde çalışması gerekmektedir.

İşçi bu durumda normal saatlik ücretine ek olarak dinlenmesi karşılığında bir günlük ücretine hak kazanacaktır. İşçinin işyeri koşullarına göre belirlenen haftalık çalışma saatinin tamamında belirli nedenlerle çalışamaması ve haftanın tüm iş günlerinde belirli nedenlerle çalışamaması halinde dahi hafta tatili doğacaktır.

Bu istisnai durumlar, ilgili haftada ulusal bayram ve genel tatil günü bulunması nedeniyle çalışılamaması, çalışanın mazeret iznine konu bir olgu ile karşılaşması, bir haftayı geçmemek kaydıyla hastalık veya kaza nedeniyle almış olduğu istirahat raporları hafta tatili ücretinin ödenmesi konusunda çalışılmış gibi sayılmaktadır.

Çalışanın hafta tatili gününde dinlendirilmeden çalışması halinde ise bu süreye ait zamlı ücrete hak kazanması gerekmektedir.

Aynı zamanda; yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler, işçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler, işçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler, işçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler, çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler, demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler de günlük çalışma süresinden sayılmaktadır. Dolayısıyla günün çalışılmadan geçilen ve yukarıdaki istisnaları kapsamında sayılan zamanları da hafta tatili ücreti bakımından çalışılmış gibi kabul edilmektedir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
TİM ve İhracatımız 17 Haziran 2022