İşe yeniden başlama zamanı

DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

OECD Genel Sekreteri Angel Gurría, bugün yaşadığımız krizin tüm faturasını, istihdam piyasasına henüz girmekte olan gençlerin ödeyeceğini söylerken, “Bu krizin kayıp bir nesil yaratmasına izin vermeyelim” diyor. Ekonomi ve siyasetin önde gelen isimleri ise "her şeye yeniden başlamalıyız” yaklaşımında.

COVID-19 sonrası içinde bulunduğumuz döneme yönelik tüm dünyanın gündeminde üç temel soru var. Ekonomik resesyondan en fazla kim etkilenecek? Hükümetlerin ekonomilerini ayağa kaldırmak için ne yapmaları gerekiyor? COVID-19 sonrasının en temel zorlukları neler olacak?

OECD Genel Sekreteri Angel Gurría’ya göre, tüm faturayı, istihdam piyasasına henüz girmekte olan gençler ödeyecek. “Bu krizin kayıp bir nesil yaratmasına izin vermeyelim” diyen Gurria, hükümetlerin borçlarını aşağı çekmek zorunda olduklarını, fakat bunu yaparken geçtiğimiz krizde yaptıkları hataları yeniden yapmamaları gerektiğini ifade ediyor. Gurria tekrarlanmaması gereken başlıca hataları; çok erken bir dönemde harcamaları kesmek ve vergileri artırmak olarak sıralıyor. Gurria’nın dikkat çektiği bir diğer konu ise, COVID-19 ile mücadelenin, iklim krizi, dijitalleşme ve yaşlanan nüfus gibi yaşamakta olduğumuz diğer büyük dönüşümleri yönetmemizde bize yardımcı olabileceği… Yaşadığımız dönüşümün büyüklüğü yadsınamaz. COVID-19, binlerce insanın hayatını kaybetmesine, milyonlarcasının yaşam mücadelesi vermesine yol açarken, aynı zamanda ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri artırarak, küresel iş gücünün neredeyse yarısını temsil eden 1.3 milyar kişinin geçim kaynağını elinden aldı. Önümüzdeki dönemde çok daha güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir sosyal sözleşmeye ihtiyacımız olduğu kesin… Yoksa, birçok ekonomistin ifade ettiği gibi işsizlik 3. Dünya Savaşı nedeni olabilir.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından gerçekleştirilen “Great Reset” serisi, pandemi sonrası dönemin zorluklarını ve fırsatlarını masaya yatırmayı hedefliyor. Serinin, “Krizde Sosyal Kontratları Yeniden Tasarlamak” başlıklı bölümünün konukları arasında ABD’nin eski Dışişleri Bakanı John Kerry, PwC Küresel Başkanı Bob Moritz, Dünya Ekonomik Forumu, Yeni Ekonomi ve Toplum Başkanı Saadia Zahidi gibi isimler var ve bakın neler diyorlar:

Dünya tehlikeli bir şekilde bölünüyor

“Yaşadığımız normal zaten krizdeydi. Şimdi yapmamız gereken bir düğmeye basıp geri dönmek değil. Artık, herhangi bir normale geri dönmekten çok uzak bir noktadayız” diyen ABD eski Dışişleri Bakanı John Kerry, hükümetleri dağılan her şeyi toplamaya çağırıyor. Mevcut sosyal sözleşmeyi krize iten güçler ve baskıların daha da şiddetlendiğini ifade eden Kerry, dünyanın, küresel kurumlar ve liderlik açısından tehlikeli bir şekilde bölündüğünü söylüyor. Kerry, “Akıllı telefonları ile tüm dünyayı izleyen insanların, sosyal sözleşmeye katkı sağlamasına, olup bitene dahil olmasına fırsat tanımadık” diye ekliyor.

Eğitim 4.0, endüstri 4.0 sosyal güvenlik ve istihdam

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yeni Ekonomi ve Toplum Başkanı Saadia Zahidi, WEF’in pandemi sonrası 4 temel alana odaklandığını ifade ediyor. Bu dört alan; eğitim sistemine tamamen farklı bir yapı ve içerik getiren Eğitim 4.0; Endüstri 4.0 sürecinde işsizlik krizi ile karşı karşıya kalan bir çok çalışanın yetenek ve becerilerinin yeniden geliştirilmesi; sosyal güvenlik ağları ve yeni istihdam olanaklarının yaratılması olarak sıralanıyor. Zahidi, şirketlerin sadece kendi iş gücünü ve temsil ettikleri toplulukları değil, pazarlama yöntemleri ve ürünleri aracılığıyla tüm toplumu değiştirme gücüne ve fırsatına sahip olduklarını belirtiyor. Tüm doğru ortakları bir araya getiren disiplinli bir yaklaşım belirlememiz gerekiyor” diye de ekliyor.

“İş dünyası geçmişte verdiği zararı tamir etmek zorunda”

Yenilenmiş bir sosyal sözleşmede beceri ve işlere odaklanılması gerektiğini ifade eden PwC Küresel Başkanı Bob Moritz, organizasyonların üç temel varoluş nedeni olduğunu dile getiriyor ve bunları, “İş dünyasının daha iyi çalışmasını sağlamak; daha kapsayıcı olmak; topluma olumlu katkı sağlamak” olarak sıralıyor. Moritz, “İş dünyası hedeflerini yeniden tanımlamalı, bu hedeflere inanmalı ve yeni baştan başlamalı gerekiyor. Bunu yaparken de, dinlediğini, öğrendiğini, kendini düzelttiğini de kanıtlamalı” diyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar