İşletmelerin sert ve yumuşak güçleri

Hakan OKAY
Hakan OKAY Helikopter Bakışı hakanokay@hakanokay.com

Günümüz değişken koşullarda işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı, ortalamanın üzerinde kârlılık, kaynakların verimli kullanımı ve gelecekte var olabilmeleri için, rakip işletmelerden daha farklı yeteneklere ihtiyaçları vardır.

Bu yetenekler “Kritik Başarı Faktörleri” olarak tanımlamaktadır ve ölçülebilir değerlerden oluşmaktadır. Bunlar sektörde benzer işletmelerden farklılaşacak, kolayca uygulanamayan, taklit edilemeyen ve rakiplerin önüne geçebilecek özelliklerdir.

İşletmelerin hedefleri ve sonuçları net olarak belirlenebilir ve sonuçlar izlenebilir. Bu hedeflere ve işletmelerin rekabette öne geçmelerini sağlayacak özellikleri “Sert Güç” olarak tanımlayabiliriz.

Örneğin,

 • İşletmelerin finansal performansları (Net kâr, yatırımın geri dönüşü, aktif kârlılığı, öz sermaye getiri oranları…),
 • Müşterileri ile ilgili göstergeler (Müşteriyi elde etme oranları, yeni müşteri kazanma oranları…),
 • Satış ve pazarlama ile ilgili sonuçlar (Satış cirosu, pazar büyüme oranları, pazar payları, marka bilinirliği…),
 • Oprerasyonel göstergeler (Kapasite kullanım oranları, terminlere uyma oranları, fire oranları, kalite endeksi, kesintisiz hizmet süresi…),
 • İnsan kaynakları ile ilgili değerler (Çalışan devir hızı, çalışan başına gelir, çalışan memnuniyeti endeksi…),
 • Satın alma kriterleri (Yeni tedarikçi bulma oranı, bütçe verimliliği, stok devir hızı, stok optimizasyonu…),
 • Ar-Ge (Ar-Ge harcamalarının net satışa oranı, elde edilen fikri mülkiyet hakkı sayısı…)

 

Bunlar bir işletme için çok öenmli ve sürdürülebilirlik açısından çok değerlidir. Ancak günümüzde bilinçli kurumsal (Ticari) ve bireysel (Tüketici) müşterilerin işletmelerden beklentileri değişmiştir. Sert güce karşılık, işletmelerin toplum ve çevre için neler yaptıklarına daha fazla önem vermektedirler ve bu durum giderek daha da güçlenecektir. Yani “Yumuşak güçleri” daha etkin işletmeler, “Sert güçleri” güçlü olan işletmeleri geçebilir ve daha başarılı olabilirler.

Peki işletmelerin “Yumuşak güçleri”  nelerdir? 

 • Karbon ayak izi,
 • Su ayak izi,
 • Enerji harcama kapasitesi,
 • Atık azaltma oranı,
 • Atık geri dönüşüm oranı,
 • Ürün döngüsü oranı,
 • Saklama ve geliştirme seviyesine göre birikim,
 • Toplum ve insanlar için yararlı olacak sosyal sorumluluk projeleri,
 • Müşterileri ve müşteri olmayanlarla etkin iletişim,
 • Toplumu bilgilendirme, öğretme ve geliştirme faaliyetleri,
 • İhtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destek verilmesi,
 • Eğitim kurumları ile işbirliği,
 • Staj ve yetiştirme olanakları sunmak,
 • Çalışanlar arasında pozitif ve negatif ayırımcılık yapmamak, eşit davranmak, fırsat eşitliği vermek,
 • Paydaşların haklarını korumak ve hesap verebilir olmak,
 • Etik davranmak,
 • Kanun ve yasalara uymak… gibi özellikler sayılabilir.

 

Çok yakında işletmelerin “Yumuşak güçlerine” diğer özelliklerinden daha fazla değer veren “Z Kuşağı” çalışanların da iş hayatında daha etkin olacağı ve müşterilerin de büyük bir kısmının bu kuşaktan oluşacağı düşünülürse, işletmelerin bugünden bazı girişimlerde bulunmaları kaçınılmaz olacaktır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Ekip Lideri 19 Eylül 2022
Ekip Olmak ya da Olamamak 12 Eylül 2022
Şikayet Yönetimi 08 Ağustos 2022