14 °C
Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

İSO 500’de yenilenmesi, eklenmesi gerekenler...

İstanbul Sanayi Odası 1968 yılında 48 yıl önce 100 büyük sanayi kuruluşu bilgilerini içeren önemli bir çalışma başlattı. 1979 yılında bunu genişleterek kuruluş sayısını 500’e çıkardı. 1997 yılından bu yana da "İkinci 500" raporlarıyla kuruluş sayısını 1000’e yükseltti. Ekonomimizin gelişme trendlerini ortaya koyan bu faydalı çalışmada şimdi bir yenilenmeye, gelişmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum... 

Daha önce İSO yönetimine İkinci 500 yerine, ekonomimizi daha iyi tanımlamamıza, fotoğrafını daha iyi görmemize yardımcı olacak, 500 KOBİ araştırmasının verilerinin yer almasını önermiştim. Bir araya gelip konuştuk. Ama  KOBİ’lerle ilgili ayrıntılı bilgi bulamadıklarını belirterek, yine ilk ve ikinci 500 araştırmalarını yayınlamayı sürdürdüler.

Dostlarım ve gazetedeki arkadaşlarımla konuşarak İSO 500 araştırmasının daha değerli kılınması, çalışmanın faydasının artırılması için geliştirilmesi ve eklenmesi gerekenler konusundaki önerilerini aldım. 

Şimdi, gelecek yıllarda daha yaralı olması için bu önerileri kısaca size de aktaracağım:      

-Sanayinin üretim yapısının izlenmesini sağlayacak karlılık rasyoları gibi veriler çalışmaya eklenebilmeli.

-Birçok platformda tartıştığımız sanayi üretimimizde ve ihracatımızda ithalat bağımlılığı düzeyinin ölçülmesini sağlayacak bilgiler çalışmada yer alabilir.

-Anketlere cevap verilirken, kamuya güvensizliğin ortaya çıkardığı manüpilasyonu irdeleyecek, eklentilere ihtiyaç vardır.

-Yıllara göre sektörel gelişmeleri ortaya koyan karşılaştırma tablolarına yer verilebilir.

-Sanayimizin ve ihracatımızın teknolojik ürünler bakımından gerçek ve dünyadaki örnekleriyle kıyaslanabilir ölçülere yer verilebilir.

-Sadece rakamsal büyüklükleri aktarmakla yetinmek yerine niteliksel analizler, verimlilik analizleri eklenebilir.

-Geri bildirim alarak ekonominin gelişme yönünü göremiyoruz. Siyasi iradenin de işletmelerin de politika geliştirirken ihtiyacı olan etki analizlerine ihtiyaç var. Onlar da tablolar halinde eklenebilir.

-Dünyadaki genel gelişmelerle İSO sonuçları arasında bağ kurulacak tablolar yer almadığı için ortaya çıkan sonuçların ileriye doğru etkisi ortaya çıkmıyor. Bu tablolara da yer verilebilir.

-Sanayinin büyükleriyle KOBİ’lerin gelişimlerinin ayrı ayrı izlenmesine imkan tanıyan analizler çalışmaya eklenerek fayda arttırılabilir.

-Belli sektörler için  listede yer alan çok az sayıdaki firma ile yapılan sektör analizleri eksiklik taşıyor. 

Bu liste uzatılabilir. Ancak, yenilenme ve gelişmeyi sağlayacak olan İSO yönetiminin görevlendireceği uzmanlar olacaktır. Onlar hem kurumlardan hem de kamudan yenileşme ve gelişmeye katkıda bulunacak yeni bilgileri derleyerek, çalışmayı daha yararlı verilerle bezeyebileceklerdir.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın  belirttiği gibi, “İSO 500’ün ekonomimize ışık tutmaya devam ettiğine” ben de inanıyorum ve süreklilik içeren bu çalışmayı hazırlayan İSO’ya teşekkür ediyorum. Ama katkılarla daha yararlı bir çalışmanın ortaya çıkabileceğine inancımı da  belirtmek istedim...