İşsizlik dramatik bu detaylar daha da dramatik

Alaattin AKTAŞ
Alaattin AKTAŞ EKO ANALİZ ala.aktas@gmail.com

İşsizlik verilerindeki detaylar, durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne seriyor...

✔ Toplam işsizlerin dörtte biri üniversite mezunu.
✔ 20-24 yaş grubundaki üniversite mezunlarındaki işsizlik oranı tam yüzde 34 düzeyinde.
✔ Toplam nüfustaki işsizlerin yüzde 38'i 20-29 yaş grubunda.

İşsizlikte bazen oranlara takılıp kalınca sayıyı gözden kaçırıyor, bu sorunun büyüklüğünü ister istemez göz ardı ediyor gibi oluyoruz. Oysa işsizliği oranlara hapsetmemek, biraz da sayılara eğilmek gerekiyor. İşte bugün ağırlıkla öyle yapalım istedik.

TÜİK verilerine göre kasım ayı itibarıyla toplam işsiz sayısı 4.3 milyon kişi. Biz de TÜİK verilerinden yararlanarak bu 4.3 milyon kişinin eğitim durumuna ve yaş gruplarına göre dağılımını çıkardık.

Dörtte biri üniversite mezunu

2019’un son çeyreğindeki ortalamayı gösteren ve kasım verisi olarak açıklanan son dönem istatistiklerine göre 4 milyon 308 bin düzeyinde bulunan toplam işsizin tam 1 milyon 84 bini üniversite mezunu.

Yani her dört işsizin biri üniversite eğitimi almış kişilerden oluşuyor.

Üniversite mezunu olup iş arayanların 333 bini 20- 24 yaş grubunda, 343 bini de 25-29 yaş grubunda. Sayı sonraki yaş gruplarında haliyle düşüyor. Ama yine de 30-34 yaş grubunda 179 bin üniversite mezununun iş arıyor olması önemli. Ayrıca yine üniversite mezunu olarak 60-64 yaş grubunda ve 65 yaşın üstünde toplam 6 bin kişinin iş aramakta olduğu dikkati çekiyor.

20-24 yaş grubunda yüzde 34

Yüksek öğretim görmüş olanlarda 20-24 yaş grubunda işsizliğin yüzde 33.9’a yükseldiği dikkati çekiyor.

Bu yaş grubundaki üniversite mezunlarında işgücü 983 bin kişi. Bunların ancak 650 bini iş bulmuş ve biraz önce de belirttiğimiz gibi 333 bin üniversiteli genç iş arıyor. Bu da 20-24 yaş grubundaki üniversite mezunlarında işsizliğin yüzde 33.9’a yükselmesi anlamına geliyor.

İşgücüne katılma oranı yüksek

Üniversite mezunlarında işsizlik oranının yüksekliği bu düzeyde eğitim almış olanların işgücü piyasasına daha çok girmesinden kaynaklanıyor.

Toplamda yüzde 52.5 olan işgücüne katılma oranı üniversite mezunlarında yüzde 78.9 düzeyinde. Kaldı ki ortalamada yüzde 52.5 olan oranı o düzeye çeken de üniversitelilerdeki yüksek oran. Bir başka ifadeyle daha az eğitim görenlerde işgücüne katılım oranı yüzde 52.5’in çok altında.

İlkokul mezunları ikinci sırada

Üniversite mezunlarından sonra en çok işsizin bulunduğu grup ilkokul mezunları. Eğitim düzeyi ilkokul olan tam 957 bin kişi de iş aramakta. İlkokul mezunlarında işsizlik 35 yaşından sonra artmaya başlıyor ve yoğunlaşma 50 yaşa kadar sürüyor.

İlköğretim mezunları ile ortaöğretim mezunlarında her grupta ise 500 bin dolayında işsiz bulunuyor.

Gençlerde çok yakıcı

Toplam işsizler açısından yaş gruplarına göre yapılan değerlendirmede genç işsizliğinin ne kadar dramatik boyutlara ulaştığı somut olarak gözlenebiliyor.

Kasım ayında 4 milyon 308 bin düzeyinde olan toplam işsizlerin en büyük bölümü 925 bin kişiyle 20-24 yaş grubunda. 25-29 yaş grubunda da 740 bin işsiz var.

Bir başka ifadeyle toplam işsizlerin yüzde 38’i 20-29 yaş grubunda bulunuyor.

Bu arada 15-24 yaş grubundaki işsizliğin, bu yaştakiler eğitimlerini sürdürdüğü için yüksek olduğu düşünülebilir. Oysa gerçek farklı.

İşgücü istatistikleri kurumsal olmayan nüfus dikkate alınarak oluşturuluyor. Yani eğitimine devam edenler ya da huzurevi, hastane, hapishane, kışla gibi yerlerde bulunanlar istatistiklerde kapsanmıyor; çünkü bunlar “kurumsal nüfus” sayılır. Oysa belirttiğimiz gibi işgücü istatistikleri kurumsal olmayan nüfus dikkate alınarak hesaplanıyor.

En yüksek işsizlik 20-24 yaş grubunda

Kasım ayı itibarıyla genel işsizlik oranı yüzde 13.3 düzeyinde. Ancak yaş gruplarına göre büyük farklılıklar dikkati çekiyor.

20-24 yaş grubundaki her 100 gençten 27’si işsiz. İkinci sırada yüzde 18.6’lık oranla 15-19 yaş grubundaki gençler geliyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar