İşsizlik ödeneğinizden eksiltme yapılmaması için dikkat!

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Ahmet Metin AYSOY -SGK E Başmüfettişi

Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılamak üzere 4447 sayılı Kanun uyarınca İŞKUR tarafından işsizlik ödeneği (İÖ) verilmektedir. Sigortalı işsizin, hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde Kurum (İŞKUR) birimine şahsen veya elektronik ortamda başvurması gerekmektedir.

Kuruma mücbir sebepler olmaksızın herhangi bir nedenle geç başvurulmuş ise başvuruda gecikilen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülerek kalan süre kadar İÖ (işsizlik ödeneği) hesaplanır.

Mücbir sebep dolayısıyla geç başvurulmuş ise işsizlik ödeneğinden yukarda belirtilen eksiltmenin yapılmaması gerekmektedir.

Sigortalı işsizin, İÖ için kuruma müracaat etmesini engelleyen mücbir sebepler; önceden tahmin edilemeyen ve herhangi bir kimse tarafından alınacak tedbirlere rağmen önüne geçilmesine imkân bulunmayan, beklenmedik, harici ve kendisinin iradesi dışında meydana gelen olaylardır.

Sigortalı işsiz;

- Eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin vefatı (olayın olduğu tarihten itibaren 7 gün) ya da doktor raporu ile kanıtlanmak kaydıyla kendisinin veya bu maddede sayılanlardan birinin hastalık hali,

- Yangın, yer sarsıntısı, sel baskını gibi doğal afetler,

- Herhangi bir nedenle ulaşımın imkansız hale gelmesi,

- Kanuni bir ödevin yerine getirilmesi,

- Muvazzaf askerlik hizmetinin yerine getirilmesi,

- Gözaltına alınma hali,

- Tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreler,

- Savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal gibi durumlar,

- Salgın hastalık nedeniyle karantina,

- İşe iade dava kararlarının kesinleştiği tarihe (bu kapsamda işe başlatılanlar için işe başlatıldığı tarihe) kadar geçen dönem, gibi mücbir sebeplerle kuruma geç başvurabilir.

Mücbir nedenin başladığı tarih (belgelendirilmek kaydıyla) başvuru süresini durduran bir durum olarak kabul edilir ve mücbir nedenin başladığı tarihten bittiği tarihe kadar geçen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülmez. (Pasif işgücü hizmetleri genelgesi. 2020/1)

Mücbir neden yasal başvuru süresi (iş akdinin sona erdiği tarihi izleyen 30 gün) içinde başlamalıdır.

Yasal başvuru süresinin son gününden önce biten gerekçeler mücbir neden olarak değerlendirilmez.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Neden yeşil lojistik? 05 Ağustos 2021