İstanbul, temiz enerjiye geçerek %21 istihdam artışı sağlayabilir

DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

C40 Cities (C40 Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu) tarafından hazırlanan “Kömürsüz şehirler: Temiz bir enerji devrimi için sağlık ve ekonomik nedenler” başlıklı rapora göre, İstanbul yüzde 100 temiz yenilenebilir enerjiye geçişle 880 bin yeni istihdam yaratabilir. Bu oran istihdamda yüzde 21 artış anlamına geliyor.

C40 Cities (C40 Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu) tarafından hazırlanan “Kömürsüz şehirler: temiz bir enerji devrimi için sağlık ve ekonomik nedenler” başlıklı rapor, mevcut kömür politikalarının ve önerilen artış planlarının 2030 yılına kadar 264 bin 900 erken ölümle sonuçlanabileceğini ve kentlere önümüzdeki 10 yıl içinde 877 milyar dolara mal olabileceğini ortaya koyuyor.

Rapor, küresel enerji dönüşümünün aynı zamanda yüz binlerce hayat kurtarmak ve on yıl içinde dünya çapında 6,4 milyona varan istihdam yaratmak için muazzam bir fırsatı temsil ettiğinin altını çiziyor. C40 ağına dahil 61 kente dair yapılan analiz, kömürün aşamalı olarak kaldırılması ve yenilenebilir, sıfır karbonlu enerjinin yaygınlaştırılması için güçlü adımlar atıldığını da gösteriyor.

C40 Cities Yönetim Kurulu Başkanı ve BM İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Michael R. Bloomberg, “Veriler açık: İklim değişikliğini engellemek, ekonomiyi büyütmek, halk sağlığını korumak ve hayat kurtarmak için kömürün tamamını aşamalı olarak - mümkün olduğunca çabuk terk etmeliyiz” diyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının dünyanın birçok yerinde fosil yakıtlardan daha ucuz ve hava kirliliğinin sağlık üzerindeki sonuçlarıyla ilgili bilgi her zamankinden daha fazla olmasına rağmen, kömürden elektrik üretimine talep rekor seviyede kalmaya devam ediyor. Halihazırda, aktif inşaat halindeki projeler ile planlanan küresel kömür santrali projeleri, 481 GW'lık bir kapasiteye sahip; bu, hem ABD (233 GW) hem de Avrupa Birliği'nin (143 GW) kömürlü termik santral kapasitesinin toplamını aşan bir rakam. Kömürlü termik santrallerden kaynaklanan kirlilik ve partikül madde uzun mesafeler kat edebileceğinden, bu kentler, iklim krizinin tetiklediği hava kirliliği ve sera gazı emisyonlarındaki önemli artışların yükünü taşıyor.

Kömürün aşamalı olarak kaldırılması kentler için ekonomik bir fırsat

C40'ın araştırması, Paris Anlaşması'nın küresel sıcaklık artışını 1,5 oc ile sınırlama hedefi doğrultusunda temiz yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılmasıyla 6,4 milyon yeni istihdam yaratılabileceğini gösteriyor. Bu, “mevcut durum senaryosu”nda beklenenden 1,1 milyon daha fazla iş anlamına geliyor. Analiz edilen 61 C40 kentinin tamamı, elektrik tedariklerini yeşil, düşük karbonlu kaynaklara dönüştürerek daha fazla istihdam yaratabilecek. Avrupa'da yer alan C40 şehirleri Moskova, İstanbul ve Varşova, yüzde 100 temiz yenilenebilir enerjiye geçişle sırasıyla 216 bin (Yüzde 10 artış), 880 bin (yüzde 21 artış) ve 34 bin (yüzde 38 artış) yeni istihdam sağlayabilir.

Enerji geçişini destekleyecek öneriler

● Şehrin sahip olduğu fosil yakıt altyapısını kapatın. Los Angeles gibi kentler kömür veya fosil yakıtlı santrallerini kapatmak için somut adımlar atıyor.

● Kömürü engelleyin ve yasaklayın. Örneğin, Oakland'da, kentin yetki alanı içinde kömürün depolanması ve işlenmesi yasaklandı.

● Emisyonları ve kirliliği düzenleyin ve fiyatlandırın. 2010'dan bu yana Tokyo, kömürden elektrik üretiminden uzaklaşmayı teşvik etmek için büyük ticari ve endüstriyel binalardan CO2 azaltımını zorunlu kılan bir üst sınır ve ticaret sistemi işletiyor.

● Hissedar olarak harekete geçin. Yerel yönetimler, hissedar olarak rollerini değerlendirebilir ve daha sürdürülebilir yatırım stratejilerine geçebilir. C40 ağı içinde, 14 kent şu anda emeklilik fonlarını fosil yakıtlardan çekme taahhüdünde bulundu.

● Belediye tüketimini yenilenebilir enerjiye kaydırın. Houston ve Yokohama gibi kentler, belediye tesislerine yüzde 100 temiz, yenilenebilir enerji sağlamak için adımlar attı.

● Enerji düzenleme ve politika süreçlerine aktif olarak katılın. Kentler, Kamu Hizmetleri Komisyonları aracılığıyla elektrik sektörünü yöneten politika ve düzenlemelerin gelişimini etkileyebilir.

● Tüketicilerin temiz, yenilenebilir enerjiye geçişini destekleyin. San Francisco ve Boston, tüketicilerin evlerinde ve işyerlerinde temiz, yenilenebilir elektrik kaynaklarına geçmelerine yardımcı olan talep toplama programları düzenledi.

● Temiz bir enerji geleceğini savunun. Kentler, ulusal ve bölgesel hükümet liderleri gibi daha geniş bir paydaş grubunu temiz, yenilenebilir enerjiye geçişle ilgili görüşmelere dahil etmek için geniş etki alanlarından yararlanabilir.

● Talebi azaltın. Kentler, enerji verimliliğini artırmaya yönelik tedbirler almak da dahil olmak üzere, kömür talebini anında kesmek için genel elektrik talebini azaltabilir.

● Temiz enerji projeleri için kent varlıklarını kullanın. Quezon City, 50 yerel devlet okuluna fotovoltaik (PV) çatı sistemleri kurdu.

● Yenilenebilir enerji için yerel potansiyeli değerlendirin. Durban'ın Güneş Haritası programı, yerel sakinlerin güneş panelleri kurmanın potansiyel maliyetlerini ve sağlayacağı tasarrufları hesaplamalarını sağlıyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar