İstanbul’dan, çevresel adalet sözü

DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

C40 Dünya Belediye Başkanları Zirvesi’ne katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, C40 Deadline 2020 Programı’nı imzalayarak, İstanbul’un küresel ısınma ile mücadele için sürdürülebilir politikalar üreteceğini taahhüt etti.
Kentler, Birleşmiş Milletler Çevre Programı 2018 Emisyon Açığı Raporu’nda ifade edildiği gibi iklim eylemi konusunda merkezi bir role sahip; çünkü kentler yıllık toplam 10 gigaton emisyon azaltım potansiyeli bulunuyor.

C40 Kentleri (C40 Cities) iklim değişikliği konusunu ele almak üzere metropol kentlerin bir araya gelerek oluşturdukları bir ağ. C40, iklim değişikliği ile ilgili ölçülebilir ve sürdürülebilir politikalar belirleyen kentleri desteklemeyi amaçlıyor.

Sağlıklı, düşük emisyonlu ve sürdürülebilir gelecek için ortak adımlar atma amacıyla kurulan C40 Kentleri; 94 kenti, 700 milyondan fazla yurttaşı ve küresel ekonominin dörtte birini temsil ediyor.

İstanbul’un da üyesi olduğu C40 tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen Dünya Belediye Başkanları Zirvesi’nde dünyanın önde gelen kentlerinin belediye başkanları, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri bir araya geldi.

Zirveye katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, C40 Deadline 2020 Programı’nı imzalayarak, İstanbul’un küresel ısınma ile mücadele için sürdürülebilir politikalar üreteceğini taahhüt etti. İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun adil, yeşil ve yaratıcı bir şehirde yaşamak istediği kadar, küresel ısınma ile mücadeleye hazır olduğunu da dile getirdi. İstanbul Deadline 2020’ye katılan 104. şehir oldu.

Deadline 2020 Raporu, C40 kentlerinin önümüzdeki 5 sene için küresel ısınma ile mücadele kapsamında hayata geçirmeleri gereken politikaları ortaya koyan ilk somut yol haritası niteliğini taşıyor. Rapor; kentlerin küresel ısınma ile mücadele sürecine bilimsel veri ve içeriklerle de destek olmayı hedefliyor.

Öncelikli alanlar ulaşım sanayi, binalar ve atık

Zirvenin önemli bir diğer başlığı ise Küresel Yeşil Yeni Düzen oldu. C40 üyesi 94 şehrin belediye başkanı, Küresel Yeni Yeşil Düzeni desteklediklerini açıkladılar ve ulusal liderleri de zaman kaybetmeden hemen iklim krizine müdahale etmeye davet ettiler.

Küresel Yeşil Yeni Düzen aracılığıyla şehirler, küresel ısınmayı Paris Anlaşması’nın 1,5°C hedefinin altında tutmak için, ulaşım, sanayi, binalar ve atık gibi iklim krizinden en fazla sorumlu olan sektörlerden kaynaklanan emisyonlarını azaltarak çevreyi koruma, ekonomiyi güçlendirme ve daha adil bir gelecek inşa etme konusundaki taahhütlerini yenilediler.

Bu taahhüt aynı zamanda, yüksek karbonlu sektörlerde çalışanlar adına adil bir dönüşüm sağlanması ve iklim krizinden orantısız şekilde etkilenenler adına uzun süredir devam eden çevresel adaletsizliklerin düzeltilmesi için tüm kentsel karar alma mekanizmalarının merkezine kapsayıcı iklim eylemi dahil edilmesini de kapsıyor. İklim krizinin yıkıcı etkilerini önlemek için, küresel emisyonların 2030 yılına kadar yarı yarıya azaltılması gerekiyor. Bu da kentler için, kirli fosil yakıtlarla çalışan araçların temiz alternatiflerle değiştirilmesi ve toplu ulaşımın iyileştirilmesi, mümkün olan en katı bina mevzuatının belirlenmesi ve diğer faaliyetlerin yanı sıra atık azaltımı anlamına geliyor. Bu amaçla, C40 Net Sıfır Karbon Binalar, Sıfır Atık’a Doğru İlerleme ve Yeşil ve Sağlıklı Sokaklar Deklarasyonları çerçevesinde oluşturulan politikalar dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde uygulamaya konuluyor.

30 kentin emisyonları düşüyor

Bu arada, Kopenhag’daki C40 Dünya Belediye Başkanları Zirvesi öncesinde yayınlanan yeni rakamlar, Atina, Lizbon, Austin ve Venedik’in de dahil olması ile 30 kentin emisyonlarının düşüşe geçtiğini ortaya koyuyor. Şu anda, dünyanın dört bir yanından 100'den fazla şehir, 1,5°C küresel ısınma sınırında tutma hedefi ile tutarlı iklim eylem planlarını hayata geçirme konusunda kararlı.

C40 Dünya Belediye Başkanları Zirvesi, iş dünyası tarafından da destekleniyor. Grundfos, Novo Nordisk, Dell Teknolojileri, IKEA, Microsoft, Rambøll ve Velux zirveyi destekleyen şirketler arasında.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar