İthal eşyanın kıymetinin belirlenmesinde yeni yol haritası

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, son dönemde birçok eşya ilave gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ve gözetim uygulamasına tabi tutulmuş olup, bu düzenlemelerin etkin olarak uygulanabilmesi, eşyanın gümrük kıymetinin doğru bir şekilde beyan edilmesine bağlı olduğu biliniyor.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce ithalat verileri üzerinde yapılan analizler ve intikal eden muhtelif olaylar neticesinde; Özellikle, kuruyemiş, kozmetik ve temizlik eşyası, elektrikli ev eşyası, oyun konsolu, oyuncak, güneş gözlüğü, saat gibi ürün gruplarında beyan edilen kıymetin düşüklüğü noktasında şüpheye yol açan tutarsızlıklara rastlanılmıştır.

Ayrıca, gözetim uygulamasına tabi eşyanın kıymetinin yurt dışı gider beyanı ile gözetim tebliğlerinde belirtilen kıymete yükseltildiği hallerde, fatura değeri ile gözetim kıymeti arasında ciddi oranda fatura kıymetinden şüphe edilecek fark olduğu durumlarda, eşyanın gözetim kıymetine yükseltilerek çekilmesi ve akabinde vergilerin dava konusu yapılması suretiyle geri alınması halinde çok ciddi Hazine kayıplarına neden olan durumların ortaya çıkması suçtur.

Esasında, beyan edilen eşyanın ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğler uyarınca gözetim belgesine tabi olması veya beyan edilen kıymetin gözetime ilişkin tebliğlerde belirtilen kıymetlerden yüksek olması durumunda kıymet araştırmasına gidilmemesinin esas olduğu belirtilmekle birlikte, ciddi şüphe ve emarelerin bulunması ve bu durumun araştırma talebinde açıkça belirtilmesi durumunda kıymet araştırmasına gidilebileceği ifade edildiği malumdur.

Genel Müdürlük yeni bir talimat yayımlayarak bundan sonar yapılacakları belirtmiş bulunuyor.

Buna göre;

İlave gümrük vergisi, ek mali yükümlülük, anti-damping vergisi ve gözetim gibi uygulamalara tabi, adı geçen eşya gruplarında düşük kıymet beyanının önüne geçilmesi ve hazine kayıplarının önlenmesini bakımında eşyanın kıymetine ilişkin yapılan işlemlerde azami titizlik gösterilmesi, eşyanın fatura veya diğer belgelerinde marka/model bilgileri varsa veya TAREKS’e tabi olanlarda sistemde belirtilen marka/model bilgileri doğrultusunda ilgili markanın Türkiye temsilcisi/distribütörü nezdinde elde edilecek ithalat birim fiyatlarından da yararlanılması, kıymetinden şüphe edilmesi halinde 2012/29 sayılı Genelge kapsamında kıymet araştırmasına gidilmesi isteniyor.

Keza, gümrük idarelerince kıymet araştırmasına gidilen beyannamelerde BİLGE sisteminde muayene kontrol alanında bulunan "Kıymet Araştırması" seçeneğinin işaretlenmesi, ithalat işlemleri ile ilgili olarak eşyanın beyan edilen kıymetinde zaman içinde düşüş olup olmadığı vb. hususlarda periyodik olarak araştırma yapılması da belirtiliyor.

İthal eşyasının kıymetinin belirlenmesi gümrük idarelerinde ezelden beri sorun olmaya devam ediyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar