İthalat üç ülkeyi ilgilendiriyorsa faturayı kim düzenler

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında faturanın üçüncü bir ülkede düzenlenmiş olması halinde dış ticaret şirketlerimiz nasıl davranmalıdır sorusu uzun zamandır soruluyordu.

Form A Menşe Belgeleri’nin 1 no.lu kutusunda belirtilen ihracatçı ile serbest dolaşıma giriş beyannamesinde kayıtlı ihracatçının farklı ülkelerde mukim firmalar olduğu durumlarda, mezkur Form A Menşe Belgelerinin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında tercihli tarifeden faydalanılmasında kullanılıp kullanılamayacağı konusunda Bölge Müdürlükleri Gümrükler Genel Müdürlüğünden görüş soruyorlar.

Konunun Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirilmesi üzerine, Form A Menşe Belgeleri’nin bu haliyle söz konusu ithalat işleminde kullanılmasının uygun olmadığının değerlendirildiği görüşü belirtilmiş bulunuyor.

Bu kapsamda, Gümrükler Genel Müdürlüğü de bu görüşe iştirak etmiş ve bölge müdürlüklerine aynı yönde talimat vermiş bulunuyor.

Bununla birlikte; Genel Müdürlüğe son zamanlarda intikal eden yazı ve dilekçelerden, GTS kapsamında ülkemizin tek taraflı taviz tanıdığı ülkeler ile yapılan ticarette, Form A Menşe Belgelerinin 1 no.lu kutusunda belirtilen ihracatçı ile serbest dolaşıma giriş beyannamesinde kayıtlı ihracatçının farklı ülkelerde mukim firmalar olduğu benzer gümrük işlemlerinin tereddüt oluşturmaya devam ettiği anlaşılıyor.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden yeniden görüş istenmiş ve alınan cevapta; konuya ilişkin görüş muhafaza edilmekle birlikte Avrupa Komisyonu nezdinde girişimde bulunulduğu ve Avrupa Komisyonu'ndan alınan yanıtta, gümrük idaresine ibraz edilen faturanın üçüncü bir ülkede düzenlenmiş olmasının bu fatura ile sevkiyata konu eşya arasında bir ilinti kurulabilmesi şartıyla sorun oluşturmayacağının bildirildiği ve Komisyon'un görüşüne genel müdürlüklerince de katılım sağlandığı ifade edilmiş bulunuyor.

Neticede, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün bölge müdürlüklerine geçen hafta şu talimatı verdiği anlaşılıyor.

GTS kapsamında uygun ve geçerli bir menşe ispat belgesi ibraz edilen eşya için faturanın üçüncü ülkede yerleşik bir firma tarafından düzenlendiği durumlarda, gümrük idarelerince her bir işlem esas alınarak yapılacak değerlendirmeler sonucunda, üçüncü ülkede düzenlenmiş söz konusu fatura ile sevkiyata konu eşya arasında ilinti kurulabilmesi şartıyla eşyanın GTS kapsamında tercihli tarifeden faydalandırılması gerekiyor.

Kafa karışıklığının giderildiğini sanıyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar