İyi bir depo yönetimi, satışınızı ve kârlılığınızı artırır

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

TUNCAY AYDIN - 4PL Danışmanlık

İyi bir depo yönetimi, doğru bir Depo Yönetim Sistemi (WMS) ile çalışmakla mümkün. WMS yazılımı, tedarik zincirinin önemli halkalarından biri olan depo ve dağıtım merkezlerindeki stok, ekipman, işgücü kaynaklarının ve lojistik süreçlerinin bir bütün olarak yönetimini sağlıyor. WMS, barkod ve RF iletişim teknolojileri ile birlikte kullanıldığında depolama ve dağıtım lojistik verimini azami seviyeye çıkarabilmekte ve dağıtım kanallarının etkin yönetiminde rekabet avantajı yaratıyor. Sistem, işletmeye birçok açıdan rekabet avantajı suyuyor:

• Envanter değerlerini azaltır,

• İşgücü verimliliğini arttırır,

• Sevkiyat doğruluğunda ciddi iyileşme sağlar

• Müşteri siparişlerinin büyük ölçüde sağlıklı karşılanmasını sağlar,

• Özel koşullara sahip stokların izlenmesi sağlar,

• Birimler arası entegrasyonu sağlar,

• İşletme maliyetlerini azaltarak gelir artışı sağlar.

• Kâğıtsız, online operasyon yönetimi sağlar,

• Mevcut stok kapasitesi etkin kullanabilir,

• Dar koridor ve drive-in gibi göz tipleri kullanabilme yeteneği sayesinde stok kapasitesinde artış sağlar,

• Makina ve insan gücünün efektif kullanımını sağlar,

• Karar verme sürecinin sistem tarafından gerçekleştirilmesini sağlar,

• Operasyonların gerçekleştirilmesinde OT/VT teknolojisinden faydalanarak kullanıcıdan kaynaklanabilecek hataların minimuma indirgenmesi sağlar,

• RF teknolojisi kullanarak zaman kayıplarının ortadan kaldırılmasını sağlar,

• Mamül bazında parametrik ve esnek yerleştirme olanağı sağlar,

• Otomatik karantina ve yaşlandırma takibi sağlar,

• Geriye yönelik takip edilebilirlik, uygulamasını sağlar,

• Paletli, kolili, adetli sevkiyat yapabilme özelliğini sağlar,

• Mamül, müşteri, sipariş bazında palet takibi ve sevkiyat yapabilme özelliğini sağlar, Yapılan her hareketin kayıt altına alınmasını sağlar,

• Hızlı ve doğru envanter sayımının yapılmasını sağlar,

• Çalışanların ve yapılan işlerin istenen zaman aralığındaki performanslarının raporlanmasını sağlar,

WMS genellikle geniş ürün ağına sahip işletmeler, giriş, çıkış, takip, kontrol gibi işlemleri tek bir sistem üzerinden takip etmek amacıyla kullanırlar. Depo yönetim sistemleri, operasyonel verimlilik yaratmak amacı ile ikmal ve otomatik mal yerleştirme fonksiyonlarına sahip olmalıdır. İkmal sistemi toplama gözünde asgari seviyede stok bulunmasına imkan vermek sureti ile mal toplama etkinliğini artırıyor. Bununla birlikte, mal toplama algoritmasının depo yönetim sistemi içerisinde doğru modellenmesi halinde, mal toplayıcılar en kısa yolu kat ederek mal toplama faaliyetini gerçekleştiriyor. Otomatik mal yerleştirme faaliyeti ise mal kabulü yapılan ürünlerin depo içerisindeki geçmiş dönemli hareketine göre sevk peronlarına yakın ve uzak raflara depolanmasına imkan veriyor. İkmal ve otomatik mal yerleştirme fonksiyonlarının kullanımı, depolarda operasyonel mükemmelliğe ulaşılması açısından göz önünde bulundurulmalı.Depo yönetimi, depo ve sevkiyat sistemini etkin ve verimli bir biçimde işletebilme sanatıdır. Yeni nesil depo yönetim sistemlerinde mal toplama, mal kabul ve yükleme performansları süreç ve depo personeli bazında takip ediliyor ve ölçümleniyor.Bu ölçümlemeler depo personelin iş performasının ölçümlenmesine imkan vermesi sebebi ile operasyonel yönetim açısından önem arz ediyor. Depolarda tüm süreçlerin ABC analizine göre, süreçlerinin ölçülmesi ve bunu sisteme kaydedilmesi ile birlikte performans takibi mümkün. Her iş bitiminde yeni iş emirlerini sistem boşta olan tanımlı ekiplere iş emri ataması sağlanması ile iş kaybı engellenebilir.

Her veri zamanında ve eksiz girilmesi önemli. Aksi halde gerçek zamanlı veri olmaması, daha sonra birçok çözülemeyen problemlerin ortaya çıkmasına neden olacak.Depo yönetim sistemlerinde izlenebilirliğin sağlanması, giriş irsaliyesi-mal kabul evrağı ile ilişkili olarak üretilen ve içinde palet ID bulunan mal kabul etiketinin depo içerisinde hareketlerinin yönetimi ile mümkün olmaktadır. Gelen lojistik sürecinde bir irsaliye-mal kabul evrağ ile depoya giriş yapan ürünler, içerisinde Palet ID olan mal kabul etiketleri üreterek mal kabul işlemine tabi tutuluyor. Müşteri siparişi depo yönetim sistemine iletildikten sonra depo yönetim sistemi siparişin toplanması amacı ile oluşturulan toplama emri, terminaller vasıtası ile depo ekibine gönderilir. Toplama emri asgari olarak palet ID, müşteri ve sipariş numara bilgisi, ürün ve miktar bilgisi ile raf adres bilgilerini içerir. Depo ekibi el terminali vasıtası ile mal toplama faaliyetini mal toplama emirlerine göre gerçekleştirir. 'İlgili adres’den ürün ve adres okutularak toplanır. Mal toplama emrinin tamamlanması ile birlikte, toplaması yapılan ürünler için sistemsel olarak rampa-mal toplama alanına aktarmasını yapar. Bu tanımlı alandan yükleme yaptıktan sonra’da bu bilgilerin sevk irsaliyesine aktarılmasını sağlayarak, irsaliyenin düzenlenmesini sağlar. Sonuç olarak, depolarımızı kişiler değil, Depo Yönetim Sistemi yönetecek şekilde kurmalıyız. İki yılda bir depolarınızın sistemsel yeterliliklerini denetlemek çok önemli. Ayrıca, WMS'nin tasarımı, oluşturulması veya hazır yazılımların seçilmesi, uzmanlık isteyen kritik bir yatırım olduğu da unutulmamalı. Bu konuda firmamız uzman ekibimizle sektörümüzün yanında.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Vergide reform şart! 19 Nisan 2021