Kadın emeğinin işgücüne katılımı üzerine…

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Türkiye’de erkeklerin işgücüne katılımı yüzde 69.8 iken, kadınların işgücüne katılımı bunun yarısı seviyesinde, yüzde 34’lerde kalması önemli bir eksiklik. Kadınların işgücüne katılımı artırıldığı oranda büyüme ve verimlilik artacaktır.

Kadınların işgücü piyasasına katılımları uzun süre yüzde 34’ler seviyesindeyken, arkadaşımız Mehmet Kaya’nın derlediği verilere dayanan haberinde yüzde 30’lar seviyesine indiği görülüyor, 2021 yılında tekrar toparlanarak yeniden yüzde 34 seviyesine çıkıyor.               

Türkiye’de eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı uzun yıllar OECD ülkeleri ortalamasında iken salgın döneminde sert düşüş gösterdi. OECD’de eğitimli kadın işgücü oranı yüzde 70-75 seviyesinde seyrediyor. Türkiye’de 2019 yılında yüzde 71.5 düzeyindeki eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı 2020 yılında 6 puan gerileyerek 65.6 seviyesine inmiş.             

32 milyonu aşkın yetişkin nüfusun yüzde 50’sini kadınlar oluşturuyor. Bunların yüzde 70 kadarı 21 milyon 977 bini işgücü piyasasına dahil değil. 15 yaş üzeri işgücü piyasasına dahil olan kadın nüfus ise 10 milyon 616 bin. Bunların 9 milyon 89 bini bir işyerinde istihdam ediliyorlar. 1 milyon 527 bini ise işsiz… Kadınlarda işsizlik oranı yüzde 15’ler seviyesinde. Türkiye nüfusunun yarısını meydana getiren kadın nüfusunun istihdama katılım oranı arttıkça, büyümeye olumlu katkısı olduğu biliniyor. Özellikle eğitimli kadınların işgücüne katılmaları bir yandan üretim kalitesinin, diğer yandan verimin artmasına zemin hazırlıyor. Kadın emeği tarım, tekstil, eğitim, bankacılık ve finans sektörlerinde önemli oranda yer alıyor. Yer aldığı sektörlerde de erkeklerle aynı verime ulaşmalarına karşın daha düşük ücret alabiliyorlar.            

Ülke büyümesine ve verimine katkı için kadınların işgücüne katılmasını artırmalıyız. Eğer kadınların işgücüne katılımını erkeklerine işgücüne katılım oranı olan yüzde 69.8 oranına yaklaştırabilirsek, hatta üçte ikisi seviyesi olan yüzde 45’ler seviyesine çıkarabilirsek, çok önemli bir sonuç elde ederek ülkemizin gücünü yukarı çekmiş oluruz.            

Bana göre bunun için iki adıma ihtiyacımız var. Biri kadın emeğini ihtiyaca uygun olarak eğitimli kılmaktır. Diğeri iş piyasasında kadın emeğine pozitif ayrımcılık yaparak erkek emeği karşısında geri kalmasını ortadan kaldırmaktır.

GÜNÜN NOTU:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD gezisi sonrası “Ben oğul Bush, Obama ve Trump’la iyi çalıştım. Biden ile iyi başladık diyemem” sözlerinin nedeni merak konusu…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar