Kadın girişimciler işlerine erkeklerden daha fazla sahip çıkıyor

Fatoş KARAHASAN
Fatoş KARAHASAN Markalar & İçgörüler fkarahasan@gmail.com

Beko’nun üç yıl önce kadın girişimciliğini ve bayi ağındaki kadın temsiliyetini artırmak için başlattığı 100 Kadın Bayi Projesi başarıyla yoluna devam ediyor.

2022 sonu itibarıyla 100 kadın bayi hedefine ulaşmayı planlayan Beko yönetimi, geçtiğimiz günlerde Konda iş birliğiyle Türkiye çapında “İstihdam ve Girişimcilikte Kadın” başlıklı kapsamlı bir araştırma yaptırdı. 32 ilde 2.789 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, girişimci kadınlarla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi. Sonuçlar, 26 Nisan 2022 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen “Kadının İşi, Kadının Gücü” başlıklı toplantıda basınla paylaşıldı.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal EbiçlioğluKonda Genel Müdürü Bekir AğırdırArçelik Global İletişim Direktörü Zeynep Özbil’in araştırma sonuçlarını değerlendirdiği toplantıda, Beko Satış Direktörü Burak BilgiselBeko Eskişehir Bayisi Nilgün Küçükçavdar ve Big Chef Kurucu Ortağı Gamze Cizreli girişimci kadınların karşılaştığı zorlukları nasıl aştıklarını anlattılar.

Basın toplantısında konuşan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Kadınların sadece çalışan olarak değil; lider, girişimci, işinin patronu olarak da ekonomiye katılması gerektiğine inanıyoruz. Kalkınma ancak hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin benimsenmesi ile mümkün olabilir. Araştırmanın bizi en memnun eden bulgularından biri kadınların girişimcilik konusundaki başarılı performansını doğrulaması oldu. Araştırmaya katılan kadınların kurdukları işleri devam ettirme oranı yüzde 73 ile erkeklerden daha yüksek.” dedi.

Arçelik Global İletişim Direktörü Zeynep Özbil, Arçelik olarak %26 olan kadın çalışan oranını 2030 yılına kadar %35’e, %19 olan kadın yönetici oranını ise %30 çıkartmayı hedeflediklerini açıkladı. Girişimci kadınlarla yapılan derinlemesine görüşmelerin kadınları adım atmaya cesaretlendirdiğini ve rol modellerin önemini açıkça ortaya koyduğunu belirten Özbil, “Beko 100 Kadın Bayi projemizde de girişimci kadınların kendine güvenmesi, cesaretlendirilmesi ve kadınların birbirlerine destek vermesinin önemine tanık olduk” dedi.

Her dört bayiden birisi kadın olacak

Beko 1.200’ün üzerinde bayi ve mağazaya sahip.  100 Kadın Bayi projesi için 3 yılda 5 binin üzerinde başvuru alındı. Bayi teşkilatında birden fazla mağazası olan kadın girişimcilerin sayısı arttı. 2021 yılında bir kadın bayi bölgesel ciro şampiyonu oldu.

Proje öncesi kadın bayi oranı yüzde 1 civarındayken, bu rakam yüzde 7’ye çıktı. 2022 sonunda 100 kadın bayi hedefine erişilmesi için çalışılıyor. Kuruluş, 2026 yılına kadar kadın bayi oranını %25’e çıkartarak, her dört bayiden birisinin kadın olmasını hedefliyor.

İstihdama katılmak kadınların hayata bakışını olumlu hale getiriyor

Araştırma sonuçlarını yorumlayan Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Türkiye’nin kalkınması için nüfusun yarısını oluşturan kadınların erkeklerle adil ve eşit eğitim imkânlarına sahip olmasının, istihdama ve hayata eşit katılımın şart olduğunu hatırlattı. Ağırdır, toplumsal algı, ahlaki ve kültürel dirençlere rağmen kadının istihdama katılımının hayata bakışını olumlu hale getirdiğine bunun yaşam kalitesi ve huzurun artmasını da desteklediğini belirterek, verileri şöyle özetledi:

Araştırma mevcut durum ne olursa olsun kadınların eşitlik konusunda geleceğe umutla baktığını ortaya koyuyor. Değişen dünyanın, dönüşen toplumsal kabullerin kadınlar için daha fazla özgürlük ve eşitlik getireceğine inanç bir hayli fazla. Çünkü genç kuşak kadınların kendi nesillerinden daha bilinçli, daha eşitlikçi olduklarını düşünüyorlar. Kadınlar Beko 100 Kadın Bayi Projesi’ni sadece maddi kaynak olarak görmüyorlar; kadınlara böyle bir imkân sunulmasının manevi olarak da kaldıraç etkisi olduğu konuşmalardan ortaya çıkıyor.”

“İstihdam ve Girişimcilikte Kadın” araştırmasından içgürüler

- Genç nesilde kadın erkek arasındaki eğitim farkı kapanıyor

Araştırmaya katılan kadınların onda biri hiç örgün eğitim görmemiş.

2010 yılında üniversite ve üstü eğitimli olan kadınların oranı %12 erkeklerin %17 iken, 2020 yılında bu oran erkeklerde %27’ye, kadınlarda %20’ye ulaştı. 

- Kadınların Çalışmama Nedenleri

Kadınların çalışmama nedenleri arasında %18 ile çocuk/hasta bakımıyla uğraşmaları , %13 ile ev kadını olmaları öne çıkıyor.

- Kadınlar girişimlerinde daha başarılı

Ülkemizde büyük ya da küçük bir girişimde bulunan erkeklerin oranı %36,5. Buna karşın bir iş kuran kadınların oranıysa sadece %14,7. Aradaki farka rağmen, kadınlar girişimlerinde daha başarılılar. Araştırmaya katılan kadınlar arasında başladığı girişimi başarıyla sürdürdüğünü söyleyen kadının oranı %31. Erkeklerde bu oran %23.  

- Kadınlar iş hayatında lider olmak istiyor

Araştırma verilerine göre, kadınlar da ez az erkekler kadar iş hayatında lider olmaya istekliler. Soruları yanıtlayan kadınların %53’ü iş hayatında liderlik etmeyi sevdiğini ifade ediyor.

Çalışan kadınların yüzde 80’i, çalışmayanların yüzde 70’I İstediği ve inandığı her işi yapabileceğini düşünüyor.

- Kadının başarısı annelikle ölçülüyor

Kadınlar ve erkekler iş hayatında başarıyı “Çalışkanlık, azim, mücadele, cesaret, yetenek, zekâ, mutluluk” sözcükleriyle tanımlıyorlar.

Araştırmaya katılanların %47’sine bir göre kadının başarısı anne olmasıyla ölçülüyor.

Çalışan kadınlara göre, “saygınlık” %36 ile başarı ölçütü olarak ilk sırada geliyor. ‘Kadın işi erkek işi yoktur’, ‘Kadınların daha fazla kazanması sorun teşkil etmez’ önermeleri de daha çok kadınlar tarafından destekleniyor.

Kadınların %74’ü ‘Kadın işi erkek işi’ diye bir ayrım olmadığını savunurken, erkeklerde bu oran %60’a düşüyor. Kadınının erkekten daha fazla kazanmasının sorun teşkil etmeyeceğin düşünen kadın oranı yüzde 74. Bu rakam erkeklerde yüzde 63’e düşüyor.

- Kadınlar çalışma hayatına katıldıkça mesleklerle ilgili cinsiyet yargıları azalıyor

Kadınlar iş hayatına katıldıkça hemcinslerinin her işi yapacağına daha çok inanıyorlar. Türkiye genelinde araştırmaya katılanlar arasında şoförlüğün hem kadınlara hem erkeklere uygun bir meslek olduğunu düşünenlerin oranı %52. Çalışan kadınların ise %68’i şoförlüğün her iki cinsiyete göre de olduğunu düşünüyor. 

Her iki erkekten birisi %55’i eşinin çocuk büyütürken bir işte çalışmasını istemiyor. Kadınlar arasında çocuk büyütürken çalışmak istemeyenlerin oranıysa %36.

- Kadınların iş hayatına katılımına destek artıyor

Hala ilerlemeye ihtiyaç duyulmakla birlikte Türkiye genelinde kadınların iş hayatına katılımına ilişkin destek artıyor. Soruları yanıtlayanlar arasında kadınların iş hayatına katılımının artmasıyla toplumun daha sağlıklı hale geleceğini düşünlerin oranı %76. Çalışan kadınların %90’ı bu görüşte.

%85 kadınların iş hayatına katılması için teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyor. Çalışan kadınlarda oran %94’e çıkıyor. Türkiye genelinde soruları yanıtlayanların %85’i çalışan kadınların ise %94’ü kadın ile erkeğin eşit ücret alması gerektiğini savunuyor.

- Kız çocuklarda diplomaya, erkek çocuklarda dürüstlük önemli

Toplum genelinde kadının narin olduğu ve temel görevinin annelik olduğu kabul gören bir anlayış var. Çalışan kadınlar bu görüşe karşı çıkıyor. Çocuklara kazandırılacak meziyetler konusunda kız çocukları için ilk sırada %33 ile diploma sahibi olmak geliyor, onu %30 ile özgüvenli olmak, %29 ile hakkını arayabilmek izliyor. Erkek çocuklar içinse ilk 3 sırada %43 ile dürüstlük, %29 ile Vatana millete bağlılık, %28 ile çalışkanlık geliyor.

- Kadınların istihdama katılımında aile desteği belirleyici

Ailesi tarafından eğitimde desteklenen kadınlar çalışma hayatında daha fazla rol alıyor. Çalışan kadınların %69’u eğitim almaları konusunda aileleri tarafından desteklendiklerini söylüyor.

Çalışan kadınların %72’si ailelerinin çalışma hayatında kendilerine destek olduğunu ifade ediyor. Çalışmayan kadınların sadece %45’i ailelerinin kendilerini çalışmaya teşvik ettiğini belirtiyor.

Zeytinyağına yazılmış bir aşk kitabı. Derin köklerin meyvesi

Şef ve yazar Jale Balcı ve zeytinyağı uzmanı Müge Nebioğlu birlikte milli servetimiz olan zeytinyağı hakkında kapsamlı bir kitap hazırladılar. Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan ‘Derin Köklerin Meyvesi Zeytinyağı’ tarım ürünlerinin markalaşması, Türkiye ekonomisine katkısı ve Türk yerel üreticisinin desteklenmesi konularında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Kusursuz ve kaliteli zeytinyağının değerine ve bu ürüne sahip çıkılmasının önemine dikkat çekiyor. ‘Derin Köklerin Meyvesi Zeytinyağı’ yaklaşık 18 ay boyunca Bursa’dan Altınözü’ne uzanan bir rota çizilerek katılımcıların bahçelerine, fabrikalarına yapılan ziyaretler sonucunda hazırlandı. Zeytin ağacının çiçeklenmesinden meyve vermesine, hasatlardan zeytinyağının doğumuna kadar tüm evrelerine şahit olunarak kaleme alındı.

Sıvı altın

Kitabın ön tanıtımı için Four Seasons Hotel Bosphorus ‘da bir araya geldiğimiz Şef Jale Balcı kitabı şu cümlelerle anlattı: ‘Ruhani duygular beslediğim ve tüm kutsal kitaplarda yer alan bu cennet meyvesi, görmesi gereken ilgi ve değeri maalesef görmüyor. Nitelikli, kusursuz ve kaliteli zeytinyağının önemi, şifası altın değerinde. 6500 yıllık yolculuğu olan bu meyveye boşuna sıvı altın denmemiş. Zeytin ağacının hayatlarımıza, gastronomiye, turizme, ülkemize çok daha önemli katkıları olması gerektiğine inanıyorum. Nitelikli, kusursuz zeytinyağı için bu işe bizim gibi gerçekten tutkuyla bakan yerel zeytinyağı üreticilerinin birçoğu bu projeye gönülden destek verdi. Ve bir ilk gerçekleşerek birbirine normalde rakip olan ülkemizin bu iyi yürekli zeytin ve zeytinyağı üreticileri bizi hem bahçelerinde hem de fabrikalarında ağırladı.

Kitap tanıtımına ev sahipliği yapan Four Seasons Hotel Bosphorus’un Executive Chef’i Görkem Özkan da otel misafirleri için farklı yörelerin zeytinyağlarını kullanarak özel bir menü hazırladı. “Sumak Ekşili Soğan Dolması”, yabani otlar ve manda peyniri ile doldurulmuş “Kabak Çiçeği”, “Taze Baharatlı Enginar”, “Orkinos Tagliatelle”, “Kuzu & Bakla”, “Zeytinyağlı Pembe Biberli İrmik Helvası” ve “Zeytinyağlı Çikolata” gibi özgün reçeteler yaratan Görkem Özkan, Four Seasons Bosphorus olarak her zaman yerel üreticiyi desteklemek, Türkiye’nin doğal kaynaklarına ve ürünlerine sahip çıkmak ve bu ürünleri dünyaya tanıtmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar