Kadınların varlığı, sürdürülebilir geleceğin güvencesidir

Işılay Reis YORGUN
Işılay Reis YORGUN

Kadınların iş hayatına katılımı ve liderlik rolleri, sürdürülebilir kalkınmanın güvencesi olacağı gibi, günümüz toplumlarının ilerleyip gelişmesi için önemi de büyük. Birleşmiş Milletler, bu yılın Dünya Kadınlar Günü ana temasını “Cinsiyet eşitliği için inovasyon ve teknoloji” olarak belirledi. Seçme ve seçilme hakkına batılı ülkelerden önce sahip olmamızı sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, “Şuna kani olmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir” diyerek kadınlarımızın hayatımızın her alanında önemli ve değerli olduğunu vurgulamıştı.

Bundan 100 yıl önce, Cumhuriyetimizin kurulması için kadınlarımız nasıl fedakârca özverili davranmışsa Cumhuriyetin 100. yılında da aynı özveriyle başarılı ve güçlenerek yürümeye devam ediyorlar. Okuyan, araştıran, çalışan ve en önemlisi gelecek nesilleri yetiştiren kadınlar, toplumun temel direklerinden biri. Kadınların yaptığı her iş ve üstlendiği her sorumluluk, toplumun gelişimine ve ilerlemesine önemli bir katkı sağlıyor.

Kadınların eğitim, iş hayatı, sağlık ve tarım gibi alanlarda daha fazla fırsata erişmesi, liderlik pozisyonlarını elde etmesi ve sürdürülebilir kalkınmada aktif bir rol üstlenmesi hem toplumsal hem de ekonomik kalkınmanın sağlanması için hayati önem taşıyor. Kadınların bu çabaları, insanlık tarihinin ve geleceğinin şekillenmesinde önemli bir yere sahip. Kadınların güçlendirilmesi ticarette verimliliğin, ekonomik büyümenin, sosyal uyum ve soysal adaletin artırılmasında kilit rol oynuyor.

Dijitalleşen dünyada kadın istihdamı artmalı

 21. yüzyılın dijital çağ ya da bilgi çağı olarak nitelendiriliyor. Dünyada teknolojinin önemini giderek artıyor. Dijital dönüşümde kadın istihdamı çok önemli. İçinde bulunduğumuz dijital çağ toplumsal cinsiyet eşitliği için önemli bir dönüm noktası.

Dijital teknolojileri kullanmak ve geliştirmek noktasında kadınların büyük etkisi olduğunu araştırma sonuçlarıyla ortaya çıkıyor. Kadınlar dijital dönüşüm ile birlikte girişimcilik yetenekleri ve inovasyonun gücünü birleştirdiler. Cep telefonuyla bile iş kuran kadının gücü, zekası ve dokunuşuyla kadının iş dünyasındaki etkisinin artması ülkemizin toplumsal gelişmişlik seviyesinde kaydettiği ilerleme için oldukça önemli.

Topraklarımızın bereketi, kadınların emekleriyle yeşerir

 Tarım sektörü, ülkemizin ekonomik kalkınmasında önemli bir role sahip olmakla birlikte, TÜİK 2021-2022 verilerine toplumsal cinsiyet eşitliği açısından bakıldığında diğer sektörlere göre tarımda çalışan kadın erkek oranı birbirine en yakın sektör olarak görülüyor.

Tarım sektöründe sevgisiyle toprağı kıymetlendiren ve bereketlendiren isimlerini bilmediğimiz binlerce kadın var. Günün ilk ışığıyla çalışmaya başlayan, yaz kış demeden üretime katkı sunan emekçi kadınlarımız, dünyada tarımsal iş gücünün yüzde 43'ünü oluşturuyor. Ülkemizde tarımda istihdam edilen 4 milyon 948 bin kişinin yüzde 41’i yani 2 milyon 47 bini kadın.

Tarımın dijitalleşmesi ile kadın daha etkin hale geldi

Gelişen teknolojinin etkilerini tarım sektöründe de görmekteyiz. Sulamadan bitki hasadına, üretimden verimliliği artırmaya kadar tarımda pek çok aşamada dijital dönüşüm gerçekleşiyor.

Bugün çiftçinin tarlasındaki ürünün durumunu anlık olarak ekranlarından takip edebilmesi, toprağı daha verimli kullanabilmesi ile ilgili hızlı şekilde bilgilendirmelere ulaşması, dijital toprak analizini yapılabilmesi, dağıtımda ürünün nerede olduğunun takip edilebilmesi, tarım sektörünün planlanmasındaki yeniliklerden sadece birkaçı.T arım sektöründe teknolojiyle birlikte istihdamda da değişiklikler yaşandı.

Tarımsal üretimde kadınlar teknolojiyi yakından takip eder hale geldi. Makineleşmeyle birlikte tarlada çalışan kadın, teknolojik dönüşüme ayak uydurarak ürünleri dijital ortamda tüketiciyle buluşturmaya başladı. Üretimin arka planındaki pek çok işte de aktif olarak çalışarak Türkiye'den isimleri dünyaya duyurmaya başardılar. Bu örnekler sürdürülebilir kalkınma ve gıda güvencesinde de kadınların güçlü bir konuma ulaştığını ispatlar nitelikte.