Kamu bankaları ihtisas bankası işlevine dönüştürülse

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Erdoğan KUTLU

Makine Mühendisi

Coğrafi konumu itibariyle Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları ile Ortadoğu ülkeleri arasında bulunan ülkemizin bu avantajını değerlendirmesi ve ekonomimizin daha da güçlenmesi hepimizin ortak amacı ve dileğidir. Ancak bu amacımıza ulaşabilmemiz için; “finans yönetimi”ni doğru yapmamız “teknoloji geliştirmemiz” ve “teknoloji yoğun ürünler” üreterek “uluslararası pazarlarda pazarlayabilmemiz” gerekiyor.

Bu nedenle;

  1. “Finans yönetimi” olarak; Kamu bankaları “İhtisas Bankası” işlevine dönüştürülebilir.
  2. “Disponobilite” ve “Munzam Karşılık” muafiyeti yanında Kurumlar Vergisi muafiyeti de sağlanarak finansın maliyeti düşürülebilir.
  3. Mevduatlar faiz yerine teknoloji yoğun yatırımların “Yatırım Fonları”nda değerlendirilebilir.
  4. Teknoloji yoğun üretim yapan kuruluşlar ihracat garantisi vermeleri halinde Kamu Bankalarından düşük faizli/uzun vadeli kredi imkanlarına kavuşabilirler.

“İhtisas Bankası” işlevine dönüştürülecek kamu bankaları olarak;

- T.C Ziraat Bankası’nın asli görevine dönmesi ve Gıda-Tarım-Hayvancılık konularında eğitim görmüş uzmanlardan oluşacak kadrolarını kurarak ve Tarım Bakanlığı ile müşterek çalışarak “Birim araziden” ve “Birim hayvandan” en yüksek verimin alınacağı “Teknoloji Yoğun Projeleri” hazırlasa ve üreticiler ile yatırımcılara sunsa ve kredi talepleri uygun görülen projelere düşük faizli/uzun vadeli kredi imkanları sağlasa,

Mevduatlar faiz yerine “teknoloji yoğun projeler”den oluşan “yatırım fonları”na yönlendirilse,

- Halk Bankası “Türkiye Teknoloji Bankası”na dönüştürülse ve sadece “teknoloji yoğun projelere” kredi verse, ihracat garantili projelere ise daha düşük faizli/uzun vadeli kredi imkanları sağlasa, (örneğin; otomobil ihraç ediyoruz 20 USD/kg, teknoloji yoğun cep telefonu ithal ediyoruz 2000 USD/kg)

- Mevduatlar, faiz yerine “teknoloji yoğun projeler”den oluşan “yatırım fonları”na yönlendirilse,

Vakıflar Bankası “Türkiye Çevre Bankası”na dönüştürülse ve sadece “Çevre Teknolojileri” ile ilgili üretim yapan kuruluşlara ve satın alacak kurum ve kuruluşlara düşük faizli/uzun vadeli kredi imkanları sağlansa,

- Mevduatlar faiz yerine çevre teknolojilerinin üretiminden oluşan “Yatırım Fonları”na yönlendirilse

- EXIMBANK “Uluslararası Ticaret ve Yatırım Bankası”na dönüştürülse, mevduat kabul etse ve ülkemizde üretilen ürünlerin uluslararası pazarlarda pazarlanabilmesi aşamasında kredi ihtiyaçları düşük faiz/uzun vadeli olarak temin edilse, ayrıca ülkelerarası ticaret ve yatırım yapacak kuruluşlara da düşük faiz/uzun vadeli kredi imkânı sağlansa

- Mevduatlar faiz yerine uluslararası kuruluşların oluşturacağı “yatırım fonları”na yönlendirilse

 2- “Teknoloji geliştirebilmemiz” için;

Bünyesinde Genetic-Tech, High-Tech, Nano-Tech, Energy-Tech, Robot-Tech, Space-Tech gibi enstitülerin bulunacağı “Türkiye Teknoloji Merkezi”nin kurulması ve Ar-Ge çalışmaları yanında ayrıca Nobel benzeri uluslararası proje yarışmaları düzenlense ve geliştirilen projeler, proje pazarlarında sergilenerek yatırımcıların bilgisine sunulsa

3- Teknoloji yoğun üretimlerin bir arada yapılabilmesi amacıyla;
a. Birim araziden en yüksek verimin alınacağı Organize Tarım Bölgeleri’nin kurulması

  1. Birim hayvandan en yüksek verimin alınacağı Organize Hayvancılık Bölgeleri’nin kurulması
  2. Üretim amaçlı “İhtisas Köyleri”nin kurulması
  3. Birim üretimden en yüksek kârın elde edileceği ( >100 USD/kg) Organize Teknoloji Bölgeleri’nin kurulması
  4. Savunmamızın milli teknolojilerimizle bağımsız hale kavuşturulması amacıyla Organize Savunma Sanayi Teknoloji Bölgeleri’nin kurulması

Ekonomimizin gelişmesine ve güçlenmesine önemli katkı sağlayacaktır.

Ayrıca;

Ekonomimizin güçlenmesi için diğer önemli konu “kayıt dışı” ekonominin kayda alınmasıdır. Bunun için paranın kontrolünün yapılması ve “Nereden Buldun Yasası”nın çıkarılması gerekiyor.

Paranın kontrolü için; görevli olan Merkez Bankası tedavüldeki TL miktarını biliyor ama piyasada para gibi işlem gören senet + çeklerin miktarını tahmin dahi edemiyor. Benzer şekilde döviz büfelerindeki döviz alım ve satımları da kişi ve kurum bazında bilinmiyor. Bu nedenle senetlerinde bankalar tarafından verilmesi ve çekler ile senetlerin müşterilere verilir verilmez döviz büfelerinde döviz alım ve satım işlemleri yapılır yapılmaz anında “Online” olarak Merkez Bankası ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmesi ekonomimizin daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasını ve güçlenmesini sağlayacaktır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Zam“An” yönetimi (1) 06 Ağustos 2022