Kamunun 2022 yatırım planları nasıl?

İsmet ÖZKUL
İsmet ÖZKUL KRİTİK AÇI ismetozkul@gmail.com

Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın açıkladığı verilerle 2020 yılındaki kamu ve özel yatırımların performansını ele almıştık. Bu hafta verilere 2022 yılı yatırım hedefleri cephesinden bakacağız.

Önce şunun altını çizmek gerekiyor. Buradaki yatırım hedefleri, 2022-24 Orta Vadeli Program’ın (OVP) bir parçası. OVP 2022’de ekonominin yüzde 5 büyüyeceği, enflasyonun yüzde 9.27’ye düşeceği, ortalama dolar kurunun 9.27 TL olacağı temel varsayımlarına dayanıyor.

Geldiğimiz noktada kimsenin 2022’de dolar kurunun ortalama 9.27 TL, enflasyonun 9.2 olacağı varsayımını esas alarak en küçük bir plan yapmayacağı ortada. Bu oynaklık ve belirsizlik içinde uzun vadeli yatırım kararlarının da buzdolabına konacağı açık. Bu nedenle tabloda yer alan rakamların olsa olsa sadece bir niyet beyanı olarak anlamı var artık.

Tabloya baktığımızda gördüklerimiz ise şöyle:

- 2022 yılında yatırımlarda yüzde 5.4’lük bir büyüme hedefleniyor. Buna göre kamu yatırımları yüzde 5.05, özel sektör yatırımları yüzde 5.44 büyüyecek.

- 10 ana sektörün tamamında yatırımlarda büyüme öngörülüyor. En yüksek büyüme hızı hedefleri madencilikte yüzde 19.06, enerjide yüzde 16.6, tarımda yüzde 15.92 ve imalat sanayiinde yüzde 8.77 şeklinde sıralanıyor.

- En düşük yatırım büyümesi hedefleri ise eğitimde yüzde 0.77, turizmde yüzde 2.74 ve ulaştırmada yüzde 3.36 şeklinde.

- Özel sektör yatırımlarında 10 sektörün tamamında büyüme hedefleniyor. En yüksek büyüme hedefleri diğer hizmetlerde yüzde 11.85, enerjide yüzde 9.05, imalat sanayiinde yüzde 8.50 ve sağlıkta yüzde 8.05 şeklinde sıralanıyor.

- Kamu yatırımlarında ise yıldan yıla dalgalı bir görünüm var ve büyüme hızları adeta esas olarak baz etkisiyle ortaya çıkıyor. Kamu yatırımlarında bir yıl büyüme kaydeden sektörler ertesi yıl küçülüyor.

- Kamu yatırımlarında en yüksek büyüme hedefi yüzde 134.56 ile imalat sanayiinde. Ancak 2021’de yüzde 53.90 yatırım küçülmesi beklendiği için 2022’deki sıçramaya rağmen iki yıllık toplam büyüme ancak yüzde 8.13’ü buluyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar