Kayıt dışı ile mücadelede ikinci raundun ev sahibi Gaziantep

Dr. Hakan ÇINAR
Dr. Hakan ÇINAR SIRADIŞI hakan.cinar@mentorgumruk.com.tr

İlk çalıştayı Kasım 2019’da Bursa’da gerçekleştirmiş, dış ticaret içerisinde yer alabilecek sorunların bu çalışma esnasında tespit edildiğinden yine bir yazımda bahsetmiştim. Bu kez ikinci çalıştayı gastronomi başkenti Gaziantep’te gerçekleştirdik. Yine üç gün süreli, yine Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde, yine PWC raportörlüğünde ve yine benim moderatörlüğüm ile.

Gaziantep’e bir gün önce giderek Gaziantep İhracatçı Birlikleri’nin (GAİB) ev sahipliğinde ihracatın geleceğini de konuştuk. GAİB’in kıymetli Koordinatör Başkanı Fikret Kileci şehirdeki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Önce kısaca dikkatimi çeken bir gelişmeden, geç de olsa benim de katkım olan önemli bir projeden söz etti. Bundan tam 6 yıl önce 6 Ocak 2014’deki bir köşe yazımda “Gaziantep’e Liman Lazım” başlığını atarken, yazıdaki şu paragrafta anlatılan hususa değinmek istemiştim: “En iyi çözüm demiryolu gibi görünüyor, ancak bu konuda henüz somut bir adım ve girişim ise ne yazık ki yok. Bir yandan ihracatımız artsın isterken, bir yandan 300 km. mesafenin maliyeti sebebi ile önemli bir potansiyeli kaçırıyor olmak son derece üzücü. Denizlerden istifade etmeyi yeterince başarabilmeli, bunun için de limanlara ulaşma maliyetlerini asgariye indirecek çözümleri arttırmalıyız, aksi halde Gaziantep’in de, benzer illerin kaderi de çok farklı olmayacak”. Başkan açılacak bir tünel ve içerisine döşenecek demiryolu ile İskenderun’a mesafenin 100 km’ye inecek projenin yakında hayata geçeceğini belirtti. Geç de olsa gelen bir mutluluk eminim bölge ihracatına önemli bir yarar sağlayacak.

Bir yanda ihracat nasıl artar derken, diğer yanda dış ticarette kayıt dışılık nasıl önlenir sorusuna yaklaşık 90 kişi üç gün boyunca yoğunlaşarak cevaplar aradık. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra, Ticaret Bakanlığımız, TİM, TOBB, Sanayi ve Ticaret Odaları, Gümrük Bölge Müdürleri, Serbest Bölge Müdürleri, İhracatçı Birlik Yöneticileri, Gümrük Müşavirleri ve reel sektörde yer alan pek çok firma temsilcisi, benim tabirim ile ceketleri çıkarttık ve kolları sıvadık.

Ana konumuz Dahilde İşleme Rejimi ve kapasite raporundaki aksamalar olurken; İhracat, Serbest Bölgeler, Hariçte İşleme Rejimi, Antrepolar, Transit İşlemler, Menşe ve Kıymet gibi tüm önemli başlıklar ele alındı. Son dönemlerde menşe konularına dair yaşanılan sorunların da gündeme getirildiği çalıştayda özellikle elektronik yolla yapılan işlemlerin gelişmesi ile kayıt dışılığın önlenebileceği ve azalabileceği hususlarının altı çizildi. 100’ün üzerindeki başlık, tüm katılımcıların önem sırası değerlendirmesi ile toplam 60 maddede toplandı. Bu maddelerin her birisi üzerine katılımcılar tarafından çözüm önerileri geliştirilerek tüm katılımcılara anlatıldı. Faydalı bir çalışma olduğu ve elde edilecek sonuçların her iki bakanlığımıza da ışık tutacağı kesin. Finali ve sonuç raporu oluşturmayı Ankara’da gerçekleştirilecek son toplantıda yapıyor olacağız.

Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı’nın kapanış konuşmasındaki belirttiği temennilerde olduğu gibi benim de moderatör şapkası ile en çok sağlamaya çalıştığım husus, bir yandan kayıt dışılığı önleme bakış açısını benimser ve düşünceleri bu yöne evirirken, öte yandan ihracatımızı arttırma ve elbette dış ticaret açığımızı kapatarak bunu başarma gereksinimimizden uzaklaşmamak gerçeği arasındaki dengeyi kurabilmek oldu.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Aldık mı mesajı? 08 Ocak 2021
Esnaf deyip geçmeyin 18 Aralık 2020
Menşede takıldık 04 Aralık 2020
Böyle kapanmaz 13 Kasım 2020