Kendi hızında öğrenmek

Dr. Nimet Elif ULUĞ
Dr. Nimet Elif ULUĞ info@dunyaeko.com

Teknolojideki hızlı gelişmeler dünyayı yeniden şekillendiriyor. Yeni verimlilikler, hızlandırılmış inovasyon, iş dünyasına yeni ürün ve hizmetler kazandırmakla beraber yeni zorluklar da getiriyor. En önemlileri arasında duygusal beceriler, yüksek bilişsel beceriler, teknolojik beceriler ve temel dijital yetkinlikler geliyor.

Bu beceriler, hemşirelikten, kamyon sürücülüğüne kadar giderek daha fazla önem kazanıyor. Küresel ve ulusal işgücü adına en başta ‘eğitim’i yeniden tasarlamak ve öğrenme-kazanma bağlantısını yeniden düşünmek, vatandaşlarına gereken becerileri kazandırmak, dünyanın her yerindeki özel ve kamu sektörü aktörleri için bir zorunluluk haline geldi. Çevrimiçi uygulamaları geliştiren, kendi hızınızda öğrenmeyi destekleyen, ‘harmanlanmış’ (hibrid) öğretim giderek yükseköğrenimde uygulanabilir görünüyor.

Ancak, Ortaokul ve Lise eğitiminde, daha genç öğrencilerin ilerlemek için yoğun insan etkileşimine daha çok ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Genç kuşaklarımızı geleceğe hazırlamak ve temel yeterlilikleri oluşturmak için eğitimcilerin dikkatle yeni sistemleri nasıl geliştirebileceklerine odaklanmaları gerekiyor.

Otomasyonun etkisi ne kadar önemli olacak? Emeğin yönü nasıl değişecek? Bunlar günaşırı hepimizin kendimize sorduğumuz sorular. McKinsey Küresel Enstitüsü, teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak birçok işin yok olacağını görüyor.

Yeni işler yaratılacak ve neredeyse tüm işler bir şekilde değişecek. Ve şirketlerin bu değişiklikleri yönlendirmesi gerekecek ve verimlilikten tam olarak yararlanmak için dikkatli bir şekilde, yeni teknolojilerin sunduğu destekten kaçınması söz konusu değil. Küresel bazda, işgücü piyasasının değişen ihtiyaçlarını karşılamak 16 çalışandan biri 2030 yılına kadar meslek değiştirmek zorunda kalabilir. 2021 yıllık raporunda, çevrimiçi öğrenme şirketi hizmetleri sunan Coursera’nın kullanımında Mısır dünyada birinci, ikincilik ise Lübnan’da. @Madrasati gibi büyük e-öğrenme platformları Suudi Arabistan’da ve @Alef, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yüz yüze dersler yeniden başladıktan sonra bile öğrencileri desteklemeye devam ediyor. @Madrasati, kullanıcının odaklanma yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra matematik ve kimya öğretmek için en iyi eğitici ve etkileşimli oyunları içeren ücretsiz bir Arap dünyası uygulaması. @Alef fikri ise ilk olarak 2015 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yerel devlet okulu sisteminin ihtiyaçlarını karşılamak için teknoloji destekli bir birincil eğitim sistemi olarak düzenlenerek ortaya çıkmış.

Bu konseptten hareketle, şirketin vizyonu kısa sürede dünya genelinde Anaokulundan 12. Sınıfa kadar sektördeki dijital eğitim dönüşümünü içerecek şekilde genişlemiş durumda.

Duygusal beceriler, yüksek bilişsel beceriler, teknolojik beceriler ve temel dijital yetkinlikler; daha yüksek gelir ve daha fazla iş tatmini ile ilgili yeterlilikleri sağlamak adına kazanılmak zorunda. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2019- 2022 yılları arası yapılan ölçümlerden sonra yayınlanan Eğitimde Ulusal Değerlendirme İlerleme ölçümlerine göre, öğrenciler dördüncü ve sekizinci sınıfta matematik ve okuduğunu anlama ve anlamlandırma adına 2000 yılından bu yana benzeri görülmemiş düşüşler gösterdiler.

Türk öğretim camiasının öznel yorumlarını dikkate almakla beraber, bu tür bir ölçümlemenin ülkemizde yapılıp yapılmadığı hakkında bir bulguya rastlayamadım.

2019’dan itibaren düşük ve orta gelirli ülkelerde öğrencilerin %60’ı Dünya Bankası ölçütlerine göre, 10 yaşına kadar basit okuma metinlerini okuyup anlayamadığı görülüyor. Ayrıca, 2022’ye kadar bu oranın %70’lere fırladığı tahmin ediliyor. Bu becerinin kazanılması teşvik edilemezse ciddi sosyoekonomik sonuçları olacak. Bugünün öğrencileri, yılda 49.000 ile 61.000 Dolar arasında değişen bir rakam civarında, anne ve babalarından daha az kazanacaklar.

Pandemi’nin yarattığı sosyal ve ekonomik yavaşlama nedeniyle, 2040 yılına kadar düşük ve orta gelirli ülkelerde, GSYİH’de yüzde 0,9'a varan kayıplar yaşanabilir. Bu kaybın, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da, her yıl 61 milyar ABD doları olduğu tahmin ediliyor yani GSYİH'nın yüzde 1,3'ü denebilir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
English 06 Mayıs 2023
Üniversite nereye? 01 Nisan 2023
Los Angeles, Kobe 04 Mart 2023
American dream 25 Şubat 2023