Kereste ihracatında top gümrüğe atıldı

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, ormanlarımızı korumakla görevli Orman Genel Müdürlüğü, rutubet oranı %20'nin üzerinde olan yapraklı ağaçlara ait kerestenin ve 16 cm ve daha kalın olan ibreli ağaçlara ait kerestenin, ihracatı için 31.07.2021 tarihine kadar kayıt verilmesi, 01.08.2021 tarihi ve sonrasında ise söz konusu ürünlerin ihracatı için kayıt verilmemesi istenmiş bulunuyor.

Keza: Kayıt verme ile görevlendirilmiş olan Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile yapılan görüşmede ürünleri kendilerinin görmediği bu nedenle sadece kendilerine sunulan belge üzerinden Orman Genel Müdürlüğü yazısı ekinde yer alan tablo kapsamında kayıt verilebileceği ifade edilmiş olup, ilgili Birlik tarafından kendilerine sunulan belgeler üzerinden kayıt verilmesi durumunda gümrükte görevli memurlarca gümrük mevzuatı gereğince belirli aralıklarla bazı araçlardaki belirli orman ürünlerinin kalınlıklarının kontrol edilmesi istenmiş bulunuyor.

Bunun üzerine, İhracat Genel Müdürlüğü Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne bildirimde bulunarak, usulsüz ihracat faaliyetlerin önlenebilmesini teminen ilgili Gümrük Müdürlüklerinin keyfiyet hakkında bilgilendirilmesi ve ihracı uygun olmayan malların geçişine izin verilmemesi ve ihraç kayıt işleminin yeniden değerlendirilmesini teminen ihracatçının koordinatör İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne yönlendirilmesi istenmiştir.

Doğal olarak top gümrük sahasına düşmüş görünüyor. Gümrükler Genel Müdürlüğü de durumu özetleyerek bağlantı idarelere şu talimatı vermiş bulunuyor;

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ uyarınca uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.'yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP: 4407) (İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)'in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesi’nde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)" İhracı Kayda Bağlı Mallar listesine eklenerek kereste ürünlerinin ihracı kayda bağlandığından, konuya ilişkin olarak İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısına göre işlem yapılması isteniyor.

Gümrük idareleri bu uygulamayı nasıl yapacak yaşayıp göreceğiz.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar