26 °C
Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Kırmızı hat şikayetlenmeleri azaltılmak isteniyor

Sayın DÜNYA okurları, anladığım kadarıyla Gümrükler Genel Müdürlüğü kırmızı hat yönlendirmeleri konusundaki sızlanmaları dikkate almış görünüyor.

Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay imzasıyla yeni bir genelge yayımladı. Gümrük idareleri, zorunlu olan hallerde, gümrüğe sunulan ve gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım talep edilen eşyanın, bu işlem veya kullanım şartlarına uyulmasını sağlamak amacıyla, başka kurumlarda ekspertizini yaptırmak da dâhil olmak üzere ayniyetinin tespitine yönelik önlemleri alıyorlar yükümlü oldukları hatırlatılıyor.

Bununla birlikte, anılan Yönetmeliğin 195'inci maddesinin üçüncü fıkrası, 384'üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 387’nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri için ayniyet tespitine ilişkin farklı düzenlemeler yapmaya Bakanlığın yetkili kılındığı belirtiliyor.

Bu çerçevede yeni genelge ile geçici ithalat rejimi çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi’ne giriş yapacak ve yeniden ihraç edilecek eşya ile ihraç edildiği şekliyle geri gelmek üzere geçici ihraç edilecek ve yeniden ithal edilecek eşyanın ayniyet tespitinin şu şekilde yapılması isteniyor,

- Geçici İthalat Eşyasına İlişkin İşlemlerde; 19 adet rejim kodları kapsamında;

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip kişiler tarafından beyan edilen her türlü eş-yanın, Onaylanmış Kişi Statüsü’ne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nin (Seri No:1) 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyan ve mezkur maddede belirtilen kolaylıklardan faydalanma hakkı bulunan yükümlüler tarafından, ekli listede yer alan GTİP'lerden beyan edilen; eşyanın taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus eşya, palet, uçak, uçak motorları, uçak motorlarının aksam ve parçalarının,

- Geçici İhracat Eşyasına İlişkin İşlemlerde; 7 adet rejim kodları kapsamında;

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişilerce yukarıda belirtilen rejim kodları kapsamında beyan edilen her türlü eşyanın,

Onaylanmış Kişi Statüsü'ne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nin (Seri No:1) 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyan ve mezkur maddede belirtilen kolaylıklardan faydalanma hakkı bulunan yükümlüler tarafından, ekli listede yer alan GTİP'lerden beyan edilen; eşyanın taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus eşya, palet, uçak, uçak motorları, uçak motorlarının aksam ve parçalarının,

Fiziki kontrolü gerektirir özel durumlar hariç olmak üzere, sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi isteniyor.

Böylece kırmızı hat yönlendirmeleri azalmış olacaktır. Keza; şirketlerin şikayetlenmelerinde de düşüş olabileceği anlaşılıyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap