Kışın sonu bahar

Şefik ERGÖNÜL
Şefik ERGÖNÜL İHRACAT SOHBETLERİ sefik@utided.org

“Hocam başka ne olacaktı ki elbette bahar” demeyin…

Bu başlık bana ait amma ilham Avrupa Komisyonu’nun 11 Şubat 2021 tarihli raporu.

Raporun başlığı “A challenging winter, but light at the end of the tunnel / Zorlu bir kış amma tünelin sonu da aydınlık."
Detayıyla ilgilenen dostlarımız raporun aslına aşağıdaki adresten erişebilirler. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_504

Her ne kadar Avrupa Birliği COVID-19 ile kıvranıp duruyorsa ve değişime uğrayan virüsün yeni halleri ile başa çıkmaya çalışıyorsa da Avrupa Komisyonu ekonomik duruma o kadar da kötümser yaklaşmıyor. Yaşlı kıtada başlatılmış olan aşılama programının “Tedbirli bir iyimserlik” sağladığı belirtilen raporda, Avrupa Birliği ekonomisinin 2021 yılında %3.7 ve 2022 yılında ise %3.9 oranında ve ortalamada %3.8 olarak büyümesinin tahmin edildiği söyleniyor.

Hatta Avrupa Birliği ekonomilerinin, kriz öncesi durumlarına dönmelerinin, 2020 Sonbahar tahminlerinde öngörülenden daha kısa sürede olabileceği ifade ediliyor.

Bunun nedeni olarak da 2021'in ikinci yarısında ve 2022 yılında tahmin edilenlerden daha kuvvetli bir büyüme ivmesi yakalanacağı belirtiliyor.

Avrupa Birliği Türkiye ihracatçılarının en gözde pazarı.

Orada da en sevdiğimiz alıcı ülke Almanya …

İhracatımızın aşağı yukarı yarısı Avrupa Birliği ekonomilerine ve onun da yarısı Almanya'ya yapılıyor.

Başka bir deyişle yaklaşık olarak her 100.- ABD doları ihracatın 50.-'si Avrupa Birliği'ne ve 25.-'i de Almanya'ya gidiyor.

İşte bu nedenledir ki Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan bu rapor biz ihracatçılar açısından oldukça ümit veren öngörüler içeriyor.

Küresel COVID-19 salgınının başlayışından itibaren, sohbetlerimizde oldukça sık bir biçimde, bu kriz döneminde yapılacak iletişimin ve alıcılarla sürdürülecek temasların öneminden söz ettim.

Uzak Doğu tedarikçilerinin, tedarik zincirinde yarattığı aksamalar sonucunda, özellikle batılı alıcıların tedarik zincirinde farklı seçenekler yaratma yoluna gideceklerini anlattım.

Bu öngörülerde de haksız olmadığımı, bu yönde tedbir alarak çalışmalarını farklılaştıran bazı dostlarımızın başarılı sonuçlarını görmekten de mutlu olduğumu söylemek isterim.

Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı bu rapor bizlerin, klasik pazarlarımız olan Avrupa Birliği ülkelerine biraz daha hassasiyetle ve geç kalmadan daha yakın olmamız gereğine işaret ediyor.

Diyeceksiniz ki “Onlar da bizleri öncelikli alternatifler olarak düşüneceklerdir."

Doğrudur elbette düşünecekler.

Amma iş yapmadığınız ve iletişim kurmadığınız kişiler ve işletmeler sizi neden düşünsünler?

Doğal olarak araştırma yapacaklar ve Türk tedarikçilerden medet umacaklar.

Unutmayalım ki Hazreti Google ciddi boyutta rüşvet alıyor…

Kim daha çok reklam sözcüğü alıp öne çıkmaya çalışırsa, onu tanıtma kuyruğunda öne alıyor.

Siz bekleyin durun ki birileri sizi arayıp bulsun da sizinle temasa geçsin.

İnternette sizinle birlikte olan kaç tane rakibiniz var acaba?

Hep yazarım bilirsiniz, “Atı alan Üsküdar'ı geçer."

Bu seferde atı kapan siz olun…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Davul ve tokmak hikâyesi 09 Şubat 2021
Bu kayıp ayıp mı? 02 Şubat 2021
Yeşili sever misiniz? 29 Aralık 2020