KOBİ Zirevesinden hatırlayabildiklerim..

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI hilmideveli@gmail.com

"KOBİ'ler için Yeni Fırsatlar ve Pazarlar" ana temalı zirve 20-21 Mart'ta gerçekleştirildi. Açılışta; İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, TOSYÖV Başkanı Rahmi Aktepe, İSO Başkanı Tanıl Küçük, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu konuştular. "Dünya'da ve Türkiye'de Mali ve Finans Politikalarının Piyasalara Etkisi, Başarıya Giden Yolda, Teşvikler ve Destekler, KOBİ'ler Yeni Pazarlar ve Rekabet Destekleri, KOBİ'lerde Bilişim ve İnovasyon Formu, Piyasalarda Meydana Gelen Yeni Gelişmelerin Sektörler Üzerindeki Etkileri" başlıklı oturumlarda alanlarında uzman kişiler konuşmalarıyla salondaki tüm izleyicileri etkilediler.

İlk günde iki çağrılı konuşmacıya yer verilmişti, ilki Çin Halk Cumhuriyeti Dış Ticaret Müsteşarı Zhu Guangyau, diğeri ise YTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek'ti.
Rektörün, Üniversite -Sanayi işbirliği, Ar-Ge ve inovasyon ana temalı görselliği zengileştirilmiş konuşması tam anlamıyla doyurucuydu. Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'e bu kez de zirveye gelmek kısmet olmadı. Yerine yardımcısı güzel bir konuşma yaptı. 
"930'larda toplu iğne bile üretemeyen bir ülkeden, dünyanın en büyük 16. ekonomisi olma noktasına kadar geldik, 152 milyar dolar ihracat yapıyoruz, yaşanan tüm olumlu gelişmelerin Türk sanayici, KOBİ'leri ve iş adamlarını motive etmesi gerektiğini belirterek kat edilen mesafenin yeterli görülmemesi gerekir. Bu bardağın dolu tarafı, bir de boş tarafına bakalım; Nüfus olarak ve ülke yüz ölçümü olarak bizimle aynı büyüklüğe sahip olan Almanya yaklaşık 1,5 trilyon dolar ihracat yapıyor. Konya büyüklüğünde olan İsviçre 200 milyar dolara yakın ihracat yapıyor. Bizim '2002'de şöyleydik veya 1982'de böyleydik şimdi bak on katına çıktık' diye kendimizi de avutmamamız lazım. 
 
Biz olmamız gereken yere de bakmalıyız. Olmamız gereken yere gidecek daha çok mesafemiz var" sözleriyle daha çok çalışılmasının gerektiğine bir kez daha vurgu yaptı.
Açılışta konşan başkanlar ise KOBİlerin genel durumlarını sorun ve çözümlerini, bugüne değin yapılanları ve geleceğe ilişkin değerlendirmelerini kendi bakış açılarından dile getirdiler.
 
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali konuşmasında ilgiyi; KOBİ'lerin yüzde 49'dan fazlası finansman sıkıntısı çekiyor. Sorunlu kredi de iyi ayrışan bir banka bu ülkenin serveti ve değerlerini koruyordur, aslında aynı zamanda. 2012 yılında bankamızın takipteki kredileri sadece %2 oranında arttı. Bu tür sorunlu kredilerin toplam krediler içerisindeki payı ise sektörde maalesef %2,9 a çıkarken, İş Bankası'nda azalmaya devam ederek %1,9 a indi.
 
Bunu biz kendimiz için önemsiyor değiliz, muhataplarımız müşterilerimiz için önemsiyoruz.
 
Çünkü hata yaptığımızda bedelini birlikte ödüyoruz" sözleri çekti.
 
Zirveye katılan işletme sahipleriyle de sohbet etme olanağını buldum.
 
Konuştuklarımdan ikisi imalat sanayinde üretim yapan orta ölçekli tanımına bire-bir uyan işletme sahipleriydi. Her ikisi de konuşmalarında ağızbirliği etmişcesine YTÜ Rektörü'nün sunumunda yer verdiği Mevlana'nın; "Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım "sözlerini anımsatarak; Girişimcilere, KOBİlere yeni şeyler söylemek gerekiyor ancak dertler yıllardır aynı. Düşünün; hala KOBİ'lerin yüzde 49'u finansman sorunu yaşıyor.Kredi faizlerinin bir işletmeye maliyetinin ne olduğunu kimse dile getiremedi. Bir kez ödemeni yapa ma bak bankalar neler yapıyor. Hala kalifiye eleman bulmakta zorluk çekiyoruz. Çek yasasıyla yeni mağdurlar yaratıldı, Kimse borcunu ödemek istemiyor.
 
Ödeme de vadeler 180 güne dayandı. Ar-Ge, inovasyon güzel ve heyecan veren sözcükler maliyetlerini karşılayacak güç kaç KOBİ'mizde var?
 
Enerji maliyeti yüksek, vergi oranları hala yüksek, kayıt içinde olacaksın vergini ödeyeceksin bu koşullarda dünya şirketleriyle rekabet edeceksin ..
 
Bu şartlarda sanayicilik yapmak delilik vallahi bizler de delilik yapıyoruz."
 
Bunlar da iki sanayicinin zirve değerlendirmeleri.
 
Konuşmacılar, panelistler gerçekten güzel konulara değindiler ağızlarına sağlık..
 
Tüm bunlar iyi hoş ta Bu zirveden aklımda kalanlar ise iki sanayicinin söyledikleriydi...
 
Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar