KOBİ’ler ne istiyor

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Mustafa Servet DALTABAN - Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

KOBİ’ler dünya için olduğu kadar, ülkemiz ekonomisi için de çok önemli işletmelerdir. Ekonomimizin bel kemiği de diyebiliriz. Çünkü KOBİ’ler sadece 2019 yılında toplam girişim sayısının %99,8’ini, İstihdamın %72,4’ünü, personel maliyetlerinin %51,8’ini, toplam cironun %50,4’ünü, üretim değerinin %44.1’ini ve oluşan katma değerin %44’ünü oluşturmuştur.

KOBİ’ler TÜİK verilerine göre 2019 yılında 65 milyar dolar ihracat yaparken, 43 milyar dolar ithalat yapmıştır. Yani cari fazla vermiştir. Büyük ölçekli işletmeler imalat yükünü çekerken KOBİ’ler daha çok ticaret ve hizmet yükünü üstlenmiştir. Dolayısıyla pandemi sürecinden en çok etkilenenler KOBİ’ler olmuştur. Pandemi sonrasında ekonomik arenada toparlanmalar olacaktır. Pandemi depremini atlatan KOBİ’ler yaralarını saracağı dönem için yeni desteklere ihtiyaç duyacaktır. 2021 yılının Ocak ayında yayınlanan TCMB raporunda, KOBİ’lerin 2020’nin ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrek döneminde kullandıkları kredilerin, borcun yeniden yapılandırılması için kullandıkları raporlanmıştır.

Yine, KOBİ’lerin ihtiyaçlarının tespitine yönelik yapılan başka bir çalışmada, finansman sorunlarının en başta geldiği görülmüştür. Finansman sorunları; beklenmeyen ödemeler, kredi maliyetleri ve kredi alma koşullarının ağırlığı şeklinde sıralanabilir. Finansman sorunlarının başında, işletme sermaye ihtiyacının hızla artması, kredi maliyetlerinin yükselmesi, alacakları zamanında tahsil edememek, dördüncü sırayı ise kredi temininde güçlükler oluşturmaktadır

KOBİ’lerin sağlığı, dinamik bir ekonomi için çok önemlidir. KOBİ’nin borçlar birikti, ana sermaye aynı kalırken maliyetler de arttı. KOBİ için yol haritası, sabit yatırımların arttırılmasından ziyade, var olanı koruma ve borçların ödenmesi olarak çizilecektir. KOBİ’lerin toparlanması ve krizden fırsat çıkarabilmesi için finansmana erişim imkanlarının arttırılması gerekmektedir. Piyasanın düşük faiz ve uzun vadeli büyük bir kurtarma paketine ihtiyacı vardır.

Gelişmiş ülkeler sıfır faiz politikasıyla yatırımcı kovalarken biz yüksek faiz sarmalında eli kolu bağlı bekleyemeyiz. Türkiye bankacılık sektörünün, bu pandemi döneminde rekor karlılık bilançosu açıklaması, bankaların bu kredi formülü üzerinde taşın altına elini kolaylıkla sokabileceğini göstermektedir.

 KOBİ’ye yapılan her yatırım misli ile ekonomimize yansıyacaktır. KOBİ’yi yaşat ki, ekonomi yaşasın.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Vergide reform şart! 19 Nisan 2021