Koç Holding’den “Karbon Dönüşüm Programı"

DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

Koç Holding iklim kriziyle mücadelede ve düşük karbon ekonomisine geçiş yolculuğunda Topluluk şirketlerini ve ekosistemini harekete geçirmeye hazırlanıyor.

2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefini ortaya koyan Koç Holding, bu doğrultuda somut ve uygulanabilir bir yol haritasını içeren Karbon Dönüşüm Programı’nı hayata geçirdi. Program hem holding şirketleri hem de tedarik zincirinde yaşanması hedefl enen dönüşüme dair somut ve uygulanabilir adımlar içeriyor.

Karbon Dönüşüm Programı’nın içeriğini dinlediğimiz Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Paris Anlaşması’nın Türkiye tarafından onaylanmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söylerken, özel sektörün bu konuda çözüm ortağı olma sorumluluğu olduğunun altını çiziyor. Karbon Dönüşüm Programı’nın Koç Topluluğu genelinde yürüttükleri kültürel dönüşümün çok önemli bir parçası olduğunu ifade eden Çakıroğlu’nun yorumları şöyle:

İklim krizi, iş dünyası için en önemli sürdürülebilirlik risklerinden biri “2016 yılında dijital dönüşüm ile başlattığımız; inovasyon, kurum içi girişimcilik, sıfır bazlı bütçeleme, çevik yönetim, insan kaynağımızın gelişimi gibi çok önemli inisiyatiflerle sürdürdüğümüz Kültürel Dönüşüm Programımızı, karbon dönüşümünü de ekleyerek zenginleştiriyoruz. İklim krizi, iş dünyası açısından en önemli sürdürülebilirlik risklerinden biri. Bir yandan Sınırda Karbon Vergisi gibi düzenlemeler, yatırımcıların gittikçe artan baskısı, diğer yandan da tüketicilerin ve özellikle çalışanların talepleri, şirketlerin düşük karbon ekonomisine daha hızlı geçiş konusunda zorlanmasına sebep oluyor. Buna ilave olarak, iklim değişikliği kaynaklı doğal afetler de fiziki riskler oluşturuyor. Karbon Dönüşümü Programımız ile gerçekçi bir yaklaşımla, bir taraftan riskleri yönetirken diğer taraftan tüketicinin, yatırımcının, çalışanın beklentilerine cevap verecek şekilde iş modellerimizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi dönüştürmeyi hedefl iyoruz .Bu kapsamdaki çalışmalarımızı iş modelimize entegre ederek rekabetçi avantaj yaratacağımıza inanıyorum. Kararlılık ve cesaretle hareket ederek, hedefl erimize adım adım ulaşacağımıza ve liderliğimizi bu alanda küresel çapta ortaya koyacağımıza olan güvenim tam.”

Karbon Dönüşüm Programı’nı üç ana başlıkta yöneteceğiz

“Küresel iklim felaketlerinin yaşandığı bu dönemde, dünyanın en saygın bilim kuruluşlarından olan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, 6. Değerlendirme Raporu’nu yayımladı. Rapor, Paris Anlaşması’ndaki küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlama hedefini gerçekleştirebilmek için çok hızlı ve çok güçlü bir ekonomik dönüşüme ihtiyaç olduğuna vurgu yapıyor. Sadece bu bile başlattığımız Karbon Dönüşüm Programı’nın ne kadar kritik, ne kadar doğru zamanda ve isabetli olduğunu gösteriyor. Karbon Dönüşüm Programı’nı üç ana başlık altında yöneteceğiz. Bunlardan ilki, iklimle bağlantılı risk ve fırsatlarımızın analiz edilmesi ve çıktılar doğrultusunda aksiyon planlarımızın oluşturulması. Bu kapsamda düşük karbon ekonomisine geçiş vizyonumuzun önemli adımlarından biri olarak, sıfır karbona ulaşmayı hedefl eyen dünyanın önde gelen kuruluşlarını bir araya getiren ‘İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’ne (TCFD) destek veren şirketler arasına katıldık. Yol haritamızın ikinci ve diğer bir önemli ayağı ise 2050 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdüne ulaşmak üzere Topluluk şirketlerinin hedefl erinin belirlenmesi oldu. Yol haritamızın üçüncü ve son ayağını ise AB Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere küresel ve ulusal ölçekteki iklimi merkeze alan politika ve uygulamaların takip edilmesi oluşturuyor.”

Harekete geçmek ya da geçmemek sadece işimizi değil, insanlığın geleceğini belirleyecek
Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, “Koç Topluluğu olarak birlikte başarıyla yürüttük. Fakat ‘Karbon Dönüşümü Programı’ hem çok daha uzun vadeli, hem de yaratacağı etki ve dönüşümün ölçeği açısından hepsinden daha büyük” derken, “Harekete geçmek ya da geçmemek, yalnızca işimizin değil, insanlığın geleceğini belirleyecek. Koç Topluluğu olarak iklim kriziyle mücadele yolunda yapısal önlem ve değişikliklere gideceğiz” yorumlarını yapıyor. Özel sektörün iklim krizinin etkilerine kayıtsız kalma şansının kalmadığını ifade eden Ünlü Kızıl, şu bilgileri veriyor: Paris Anlaşması’nın ülkemiz tarafından da onaylanması ile 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda ortaya koyulacak eylem planlarının, destekleyici mevzuatların, teşvik ve finansman imkânlarının da bu süreci hızlandıracağı aşikâr. Bu konu sadece hükümetlerin değil yatırımcıların gündeminde de giderek daha büyük bir ağırlık kazandı. Şirketlerin finansal sonuçları kadar, ESG olarak tanımladığımız, çevre, sosyal, kurumsal yönetim performansları da yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. ESG performansını iyileştirmeyen şirketler, yakın gelecekte yatırımcılarını kaybetme riski taşıyor. Aslında bütün bu gelişmeler bizim ‘Geleceğe. Birlikte’ olarak tanımladığımız ve sürdürülebilirlik stratejimizin temeli olan ‘tüm paydaşlar için fayda yaratarak büyüme’ anlayışımızla doğrudan örtüşüyor ve yeni düzende de devam ettireceğimiz liderlik konumumuzun şimdiden sinyalini veriyor.”

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar