Kocaeli’de yeni sanayi alanlarına ihtiyaç var

Sabiha TOPRAK
Sabiha TOPRAK KOCAELİ'den sabiha.toprak@dunya.com

Zamanla sayıları artan sanayi kuruluşlarının planlı ve düzenli sanayileşme ihtiyacını doğurması sonucunda, Kocaeli bugün 14 OSB’ye ev sahipliği yapıyor. Yedisi ihtisas, yedisi ise karma özellik gösteren bu OSB’ler, yerli ve yabancı sermayeli sanayi kuruluşlarıyla üretime, istihdama ve ihracata büyük katkı sağlıyor. Kocaeli, dünya ile rekabet edecek durumda ancak bunun için yeni OSB alanlarına ihtiyacı var.

Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) iki yıl aradan sonra yüz yüze gerçekleşen meclis toplantısında, Türkiye’de imalat sanayisinin yüzde 13’ünü tek başına karşılayan Kocaeli’nin yeni sanayi alanlarına ihtiyaç olduğu kanısında hem fikir olundu. Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi kentlerinden Kocaeli’nin, yüzölçümü bakımından küçük ancak katma değeri büyük bir il olduğunu ve Kocaeli’nin, ülkemiz imalat sanayinin yüzde 13’ünü tek başına üreterek ekonominin lokomotifi olmayı başardığını, üretimle, ihracatla dünyada adını duyurduğunu biliyoruz. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, meclis toplantısında yaptığı konuşmada şu bilgileri aktardı: “Türkiye’nin yüzölçümü ortalama 78 milyon hektar. Sanayi alanları toplamı 278 bin 229 hektar. Ülkemizdeki sanayi alan oranını gelişmiş ülkeler ile kıyasladığımızda; Almanya’da yüzde 4,4, İtalya’da yüzde 2,15. Türkiye’de yüzde 0,36. İlimizdeki sanayi alanları toplamı 6 bin 487 hektar (ilimiz yüzölçümünün sadece yüzde 1,9’luk kısmı sanayi alanı) (OSB 4.030 hektar, küçük sanayi sitesi 87 hektar, Serbest Bölge 116 hektar, diğer sanayi alanı 2.254 hektar). Sonuç olarak; Türkiye imalat sanayine yüzde 13 katkı sağlayan ilimiz diğer illere göre çok daha ufak bir alanda üretim yapmaya çalışıyor. Bu sebeple ilimizde yeni sanayi parsellerine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Kocaeli aslında Türkiye ve dünyada rekabet etme açısından sanayinin daha fazla olması gereken önemli bir lokasyon. İhtisas OSB’ler veya yeni OSB alanlarına ihtiyacımız var.”

Türkiye’nin sanayisi gelişmiş illerinden Kocaeli’nin ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığı ve yatırımcılar için pek çok açıdan bir cazibe merkezi olduğu aşikâr. Sanayinin kalbi Kocaeli’nin cazibe merkezi haline gelmesinde, üretim çarkları hiç durmayan OSB’lerin etkisi büyük. Günümüzde özellikle de gelişmekte olan ülkelerde OSB uygulamalarında, ekonomik kalkınmayı hızlandırıcı, bölgesel dengesizlikleri giderici, kentsel gelişmeyi yönlendirici çevresel faktörler öne çıkar. OSB’lerin ekonomik kalkınmayı hızlandırıcı işlevi, üretimde rasyonellik ve verim artışı yoluyla gerçekleşir. Buna göre artan verimlilik ile sağlanan sermaye birikimi, aynı zamanda artan yatırımlar yoluyla istihdam ve işsizlik sorunlarına da çözüm getirir. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun da belirttiği gibi üretime, ihracata ve istihdama etkisi göz ardı edilemeyecek olan Kocaeli’ye ihtisas OSB’ler veya yeni OSB alanları kurularak dünya ile yarışacak bir kent haline gelinebilir. Kocaeli, yeni sanayi alanlarına, parsellerine bir an önce kavuşmalı ki Türkiye’nin imalat sanayisindeki payına katkısı daha fazla olsun.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar